• Pradžia
  • Klaipėdos uostas
  • Naujienos
  • Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–liepos mėn.

Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–liepos mėn.

2012 08 17
Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–liepos mėn.

Per 2012 m. sausio–liepos mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 24,24 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimties pokytis sudarė -8,5 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–liepos mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 19,93 mln. t, pokytis -7,1 proc. arba -1,53 mln. t, o Būtingės terminale perpilta 4,31 mln. t, pokytis -14,2 proc. arba -0,71 mln. t.

Per 2012 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+238,2 tūkst. t), rūdos(+210,9 tūkst. t) krova.

Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–liepos mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-855,3 tūkst. t), naftos produktų (-734,4 tūkst. t) bei žalios naftos (-711,1 tūkst. t) krovos.

Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 12,8 proc., kurių perpilta 10 098,2 tūkst. (41,7 proc. bendros uosto krovos). 6,5 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 7 777,7 tūkst. t (32,1 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 3,4 proc., iš viso jų krauta 6 365,7 tūkst. t (26,2 proc. bendros uosto krovos).

Per 2012 m. sausio–liepos mėn. užregistruoti 3 932 laivų įplaukimų į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 43 laivai (-15,7 proc. arba 8 laivais mažiau, palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 2 788 tarptautiniai laivai (-9 laivai arba -0,3 proc., palyginus su 2011 metų sausio–liepos mėn.), 1 101 vietinis laivas (-42 laivai arba -3,7 proc., palyginus su 2011 metų sausio–liepos mėn.). 2012 metų sausio–liepos mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 3 889 laivai, t.y. 59 laivu mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 194 343, t. y. 4,0 proc. arba 7 489 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį. Kruizinių laivų keleivių 2012 m. sausio–liepos mėn. atvyko 12 396, t. y. -5,4 proc. arba -709, lyginant su 2011 m. sausio–liepos mėn.

Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t

UostasApimtisPokytis proc.
2011-01-072012-01-07
Primorskas 44 085,4 44 651,6 +1,3
Sankt Peterburgas 33 912,4 33 015,7 -2,6
Klaipėdos uostas ir Būtingės terminalas 26 483,5 24 241,6 -8,5
Ust Lunga 10 950,6 23 391,7 +113,6
Ryga 20 037,0 21 958,8 +9,6
Ventspilis 16 613,0 19 405,0 +16,8
Talinas 22 094,0 17 960,9 -18,7
Kaliningradas 8 349,9 7 226,2 -13,5
Vysockas 8 247,9 7 273,0 -11,8
Liepoja 2 746,7 4 057,0 +47,7
Vyborgas 556,4 727,3 +30,7

Detali Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krovos apžvalga

Detali Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga

 

Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
www.portofklaipeda.lt

Apklausa
X apklausa