Aptars alternatyvaus kuro panaudojimo laivyboje galimybes

2021 04 01
Aptars alternatyvaus kuro panaudojimo laivyboje galimybes

Jūrinė industrija vis stipriau gręžiasi į tvarius sprendimus – ieškoma būdų, kaip pasitelkti skirtingus energijos šaltinius siekiant įgyvendinti aplinkosauginius reikalavimus, efektyviau panaudoti turimą infrastruktūrą bei įgalinti spartesnį inovacijų diegimą. Alternatyvaus kuro panaudojimo galimybės laivyboje bus aptartos balandžio 8 d. vyksiančioje tarptautinėje "Cool Gas as an Energy Source for Shipping" konferencijoje, kurią inicijuoja Lietuvos jūrinis klasteris.

Aplinkosauginius standartus diktuojantis Baltijos jūros regionas turi palankias sąlygas tapti švarios laivybos pavyzdžiu pasauliniame kontekste. Verslas siekia ne tik prisitaikyti prie tendencijų, bet ir užsitikrinti konkurencinį pranašumą vystant ir integruojant inovatyvius sprendimus alternatyvaus kuro panaudojimo srityje.

"Vandenilio technologijų svarba plačiai pripažįstama ES ir pasauliniu lygiu. Lietuvoje joms taip pat skiriame didelį dėmesį. Strateginiuose dokumentuose esame numatę integruoti vandenilį dekarbonizuojant pramonės, transporto, energetikos ir pastatų sektorius. Tad tai yra dar viena labai svarbi AEI priemonė, padėsianti pasiekti klimato neutralumo tikslų. Sektoriuose, kuriuose dekarbonizacijos procesai iki šiol nebuvo itin spartūs, vandenilio ir vandenilio technologijų paklausa auga. Laivyba yra vienas tokių sektorių“, – akcentavo Energetikos viceministrė Daiva Garbaliauskaitė.

Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijos, verslo asociacijos, didžiosios energetikos įmonės, o taip pat Jūrinis klasteris pernai pasirašė susitarimą dėl Lietuvos vandenilio platformos įkūrimo. Šalys taip įtvirtino siekį bendradarbiauti kuriant ir plėtojant vandenilio technologijas, kurios taps ypač svarbios siekiant nacionalinių ir europinių energetikos ir klimato tikslų. Šiuo metu Lietuvos vandenilio platforma turi 29 narius.

Savo įžvalgas apie stebimas technologines tendencijas, reguliavimo mechanizmus, pažangius jau taikomus sprendimus, balandžio 8 d. renginio metu pateiks užsienio ekspertai. Pranešimus taip pat skaitys Lietuvos jūrinio klasterio nariai ir partneriai.

"Aktyvus Lietuvos bei užsienio partnerių įsitraukimas organizuojant šį renginį, augantys dalyvių registracijos tempai liudija mūsų pasirinktą temą esant labai aktualia. Tikimės, jog nebus apsiribota vien informacijos apsikeitimu – siekiame, kad jūrinės verslo bendruomenės atstovai tokius renginius išnaudotų kaip platformą naujų bendradarbiavimo ryšių mezgimui. Kryptingos kolaboracijos vystant inovatyvius projektus – viena didžiausių mūsų siekiamybių“, – kalbėjo Jūrinio klasterio veiklą koordinuojančio Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (KMTP) plėtros vadovas Andrius Sutnikas.

"Cool Gas as an Energy Source for Shipping“ – pirmasis klasterio partnerysčių stiprinimui skirto ciklo renginys šiemet. 2021-aisiais taip pat numatyti renginiai, skirti blockchain technologijų panaudojimo transporto sektoriuje, inovacijų ir aktualiausių tendencijų laivų statybos ir remonto sektoriuose apžvalgai, moderniai akvakultūrai, kitoms su jūrine industrija susijusioms temoms.

KMTP informacija

Apklausa
X apklausa