Klaipėdos uoste veikiančią SGD paskirstymo stotį pasiekė penktasis PGNiG krovinys

2021 04 06
Klaipėdos uoste veikiančią SGD paskirstymo stotį pasiekė penktasis PGNiG krovinys

Lenkijos naftos ir dujų įmonė PGNiG importavo jau penktąjį suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krovinį per pirmuosius veiklos metus Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje, valdomoje KN (AB „Klaipėdos nafta). Per šį laikotarpį PGNiG užpildė 327 SGD autocisternas (5856 tonas SGD).

Šių metų balandžio mėnesio pradžioje PGNiG Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje sulaukė 3 tūkst. kubinių metrų SGD krovinio, kurio kilmės šalis yra Norvegija. Jis transportuotas mažos apimties SGD dujovežiu "Kairos“. Tai buvo penktasis SGD krovinys, skirtas Klaipėdos SGD paskirstymo stočiai, kai nuo 2020 m. balandžio 1 d. PGNiG tapo šios stoties naudotoja.

"Vertindami šiuos pirmuosius bendradarbiavimo su PGNiG metus, galime drąsiai teigti, kad mūsų pastangos sukurti vertę augančiai regioninei SGD rinkai davė apčiuopiamų rezultatų. Tikimės, kad šis bendradarbiavimas, apibrėžtas penkerių metų susitarimu, ir toliau skatins dar didesnį potencialą regione, ypač atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje matome pastangas atverti SGD kaip alternatyvaus kuro naudojimą sunkiajam komerciniam kelių transportui. Šia prasme Lenkija yra įkvepiantis pavyzdys“, - sako Darius Šilenskis, KN generalinis direktorius.

"PGNiG veikla Klaipėdos SGD paskirstymo stotyje yra galimybė plėstis į naujas rinkas mažos apimties SGD segmente. Didžiąją dalį iš šios stoties krovinių, pakrautų į SGD autocisternas, įsigyja klientai iš šiaurės rytų Lenkijos. Palyginti su atstumu nuo Świnoujście, kur veikia Lenkijos SGD terminalas, trumpesni maršrutai tarp Klaipėdos ir gavėjų šiaurės rytų Lenkijoje daro didelę įtaką transporto sąnaudoms, taigi ir tiekiamų dujų kainai. SGD naudoja ne tik verslo klientai, jos tiekiamos ir pakartotinio išdujinimo stotims  tose vietose, kur nėra dujų tinklo. Mūsų dujų iš Lietuvos taip pat galima įsigyti ir SGD papildymo punktuose, skirtuose sunkiajam kelių transportui“, - komentuoja PGNiG valdybos pirmininkas Pawełas Majewskis.

Iki šiol PGNiG Klaipėdoje iš viso importavo apie 8,4 tūkst. tonų SGD, o tai atitinka apytikriai 127 GWh energijos. Per pirmuosius pilnus įmonės veiklos Klaipėdoje metus 92 proc. dujų buvo pristatyta į Lenkiją, 6 proc. – gavėjams Lietuvoje, o likusi dalis – į Latviją. Tarp partnerių yra "PGNiG Obrót Detaliczny“, kuriam SGD krovinius iš Lietuvos gabena "PGNiG“ grupei priklausančios „Gas-Trading“ autocisternos.
KN informacija

Apklausa
X apklausa