Pietinės Klaipėdos uosto dalies plėtra – potencialas naujiems kroviniams bei investicijoms pritraukti

2021 07 23
Pietinės Klaipėdos uosto dalies plėtra – potencialas naujiems kroviniams bei investicijoms pritraukti

Klaipėdoje šiandien lankydamiesi Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė ir susisiekimo ministras Marius Skuodis apžiūrėjo per pastaruosius metus išvystytą Malkų įlanką bei perspektyvinę pietinę dalį, kurioje artimiausiais metais planuojama didelė plėtra. Sėkmingos investicijos į Malkų įlanką Klaipėdos uostui jau leidžia užsitikrinti dar tvirtesnes pozicijas laivų remonto rinkoje, didinti krovos pajėgumą, o numatoma pietinės uosto dalies plėtra prisidės prie regiono vystymosi.

„Ilgą laiką plėtotas Klaipėdos išorinio jūrų uosto klausimas šiuo metu išspręstas ir „uždarytas“, Vyriausybei prioritetą teikiant jūrų uosto pietinės dalies išvystymui. Numatoma pietinės uosto dalies plėtra, suformuojant naujas uosto teritorijas, bus reikšmingas žingsnis jūrų uosto ir regiono konkurencingumui“, – sako Premjerė Ingrida Šimonytė.

Pasak susisiekimo ministro M. Skuodžio, išvystyta Malkų įlanka jau dabar reiškia naujas galimybes priimti daugiau ir didesnių laivų modernizacijai ir remontui bei žymiai prisidėti prie uosto krovos ir pajėgumo didinimo.

„Šiandieniniame kontekste, kalbant apie krovinių, prekių ir uosto įmonių veiklos diversifikaciją, būtent pietinės Klaipėdos uosto dalies plėtra, suformuojant naujas teritorijas, yra ta kryptis, kuri mums sukuria daug naujo ir neišnaudoto potencialo“, – po vizito uoste sakė ministras M. Skuodis.

Malkų įlanką išgilinus iki 14,5 metro, rekonstravus didžiąją dalį čia esamų krantinių, terminalai jau gali priimti didžiuosius tarpkontinentinius laivus. Išvysčius įlanką, laivų statytojams atsivėrė galimybė įsigyti didžiausią plaukiojantį doką Baltijos šalyse ir jau priimti remontui didžiuosius laivus. Bendra Malkų įlankoje įgyvendintų ir šiuo metu įgyvendinamų uosto infrastruktūros projektų vertė siekia 123 mln. Eur, iš jų 27,6 mln. Eur finansuota ES Sanglaudos fondo lėšomis.

Tačiau vienas iš iššūkių, su kuriuo šiuo metu susiduria Klaipėdos uostas, yra teritorijų stoka. Todėl naujų zonų – šiuo atveju pietinės dalies – išvystymas padėtų išlikti uostui konkurencingam ir deramai reaguoti į rinkos pokyčius, pritraukti naujų investuotojų.

„Kad būtų pajėgus konkuruoti esant globaliems rinkos pokyčiams, Klaipėdos uostas turi būti sistemingai vystomas. Tad naujos teritorijos, atsirasiančios pietinėje uosto dalyje, bus ta galimybė, kuri duos naują postūmį ne tik uostui būdingoms krovos ir sandėliavimo paslaugoms. Čia turėtų būti vystomos aukštą pridėtinę vertę uostui ir valstybei generuojančios gamybos, paslaugų sektorių veiklos. Naujos teritorijos leis pritraukti investuotojų“, – pabrėžia Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Planuojama, kad už Kiaulės Nugaros salos bus suformuota nauja apie 70 ha teritorija, o vientisa krantinės linija turėtų sudaryti maždaug 1 300 metrų. Vystant pietinę uosto dalį, bus pastatyti pietiniai uosto vartai, joje galėtų atsirasti mažųjų ir pramoginių laivų prieplauka bei prieplaukos vidaus vandenų laivybai.

Šiuo metu yra rengiami Klaipėdos uosto pietinės dalies išvystymo projektiniai pasiūlymai, kurie bus pateikti jau šį rudenį. Atsižvelgdamas į Klaipėdos uosto bendrajame plane numatytą pietinės uosto dalies galimą užstatymą, rangovas turės parengti ir pateikti pietinės uosto dalies maksimalaus galimo išvystymo keturias projektinių pasiūlymų alternatyvas.

Apklausa
X apklausa