Uosto direkcija pasirengusi naujajam Korupcijos prevencijos įstatymui

2021 08 19
Uosto direkcija pasirengusi naujajam Korupcijos prevencijos įstatymui

Nuo 2022 metų sausio 1 d. įsigalioja naujasis Korupcijos prevencijos įstatymas, įtvirtinantis principus ir reguliavimą kuriant korupcijai atsparią aplinką viešojo sektoriaus institucijoms. Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio korupcijos prevencijai skirianti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija jau dabar atitinka principines naujojo įstatymo nuostatas.

Įsigaliojus naujam įstatymui įstaigos bus vertinamos pagal atsparumą korupcijai. Įstatymas apibrėžia pagrindinius uždavinius, tarp kurių: kurti korupcijai atsparią aplinką, didinti antikorupcinį sąmoningumą, sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti ekonomines korupcijos paskatas ir kt.

Siekiant dar labiau stiprinti korupcijos prevencijos sritį, 2018 metais Uosto direkcijoje buvo įdiegta antikorupcinė vadybos sistema, pagrįsta standarto LST/ISO 37001:2017 nuostatomis. Antikorupcinė vadybos sistema apima daugelį rizikos valdymo priemonių, taip pat leidžia laiku nustatyti visuose įmonės veiklos procesuose kylančias korupcijos rizikas ir, jas įvertinus, parinkti proporcingas ir efektyvias antikorupcines ir kitas kontrolės priemones.

„Galime sakyti, kad Uosto direkcija jau kuris laikas dirba vadovaudamasi tais principais ir reikalavimais, kurie įtvirtinti  naujajame Korupcijos prevencijos įstatyme ir įmonė jau dabar atitinka įstatymo nuostatas. Uosto direkcija buvo viena pirmųjų tarp valstybės įmonių, kurioje 2019 metais buvo sertifikuota antikorupcinė vadybos sistema. Prieš keletą metų direkcijoje įkurtas Prevencijos ir rizikos valdymo skyrius šiais klausimais aktyviai dirba“, – sako Dainius Noreika, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas.

Anot D. Noreikos, Uosto direkcija, vykdydama veiklą ir teikdama paslaugas, vadovaujasi aukščiausiais veiklos skaidrumo bei tarptautiniais antikorupciniais standartais ir siekia užkirsti kelią konkurencijos ribojimui, korupcinio pobūdžio veikoms ir efektyviai valdyti korupcijos rizikas.

Uosto direkcijoje ypač didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui ir siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą.

Praėjusiais metais įmonėje buvo patvirtinta nulinė dovanų politika, kuri šiemet dar labiau sugriežtinta. Uosto direkcijos darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, neturi teisės nei tiesiogiai, nei netiesiogiai priimti, teikti dovanų, išskyrus Dovanų politikoje ir kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.

Apklausa
X apklausa