Žalioji uosto kryptis parengtoje koncepcijoje

2021 12 21
Žalioji uosto kryptis parengtoje koncepcijoje

Darnumo kriterijai, kuriais būtina vadovautis vystant Klaipėdos uostą, aplinkosaugos ir kitos rekomenduojamos priemonės uosto veikloje – visa tai numato Žaliojo uosto koncepcija. Nuo šiandien su parengtu dokumentu galima susipažinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos svetainėje ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

„Turėdami aiškią kryptį, telkiame jėgas ir darbą, kad Klaipėdos uostas būtų kuo draugiškesnis aplinkai. Mūsų siekis yra, kad iškėlę galvą galėtume būti vienoje gretoje su pažangiausiais ir darniausiais uostais, tad kryptingai einame kartu su visu pasauliu. Parengta Žaliojo uosto koncepcija bus tarsi katalizatorius, leidžiantis įgyvendinti svarbius projektus“, – teigia Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.

Rengiant Žaliojo uosto koncepciją buvo vertinamas uosto veiklos ir plėtros poveikis aplinkai. Dokumento rengėjui buvo keliamas uždavinys detaliai išnagrinėti ir kitų Europos Sąjungos uostų ir Baltijos jūros regiono uostų lyderių, savo veikloje taikančių tvarumo ir darnumo su aplinka principus, gerosios praktikos pavyzdžius.

Parengtą Žaliojo uosto koncepciją sudaro uosto aplinkos apsaugos politika, prioritetinės kryptys, koncepcijos įgyvendinimo planas. Pateikiamos ir rekomenduojamos priemonės, kurios užtikrintų tvarią aplinką ir uosto konkurencingumą. Tikimasi, kad ši koncepcija skatins uoste veikiančius verslo subjektus diegti aplinkai palankias technologijas bei jas vystyti.

Koncepciją parengė konkursą laimėjusi UAB „Smart Continent LT“.

Susipažinti su dokumentu galima internetinėje Uosto direkcijos svetainėje https://www.portofklaipeda.lt/zaliojo-uosto-koncepcija/ . Teikti pasiūlymus ir pastabas galima elektroninio pašto adresu info@port.lt arba siųsti laišku adresu J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda iki 2022 m. sausio 5 dienos.

Papildyta

Atsižvelgus į tai, kad Žaliojo uosto koncepcijos viešinimas patenka į šventinį laikotarpį, pasiūlymų ir pastabų teikimo terminas pratęstas iki 2022 m. sausio 10 d.

Apklausa
X apklausa