2021 m. krovą Klaipėdos uoste augino generaliniai kroviniai

2022 01 19
2021 m. krovą Klaipėdos uoste augino generaliniai kroviniai

Kroviniai konteineriuose, ro-ro, šaldyti ir kiti kroviniai – visa tai priskiriama generalinių krovinių segmentui. Būtent bendra jų krova 2021-aisiais Klaipėdos uoste išsiskyrė ženkliausiai.

 

Krovinių Klaipėdos uoste pasiskirstymas

Generalinių krovinių 2021 m. Klaipėdos uoste krauta kiek daugiau nei 10 procentų arba beveik 1,5 mln. tonų daugiau nei 2020 m. Šiam segmentui priskiriamų krovinių konteineriuose 2021 m. krauta 8 procentais daugiau, ro-ro krovinių – beveik 14 procentų daugiau nei 2020 m., o šaldytų krovinių 2021 m. perkrauta net 17 procentų daugiau nei 2020 m.

Krovos mastas 2021 m.

Krovinys

Apimtis

Pokytis, proc.

Skirtumas, tonomis

2020

2021

Klaipėdos uostas

47 795 860,7

45 618 797,6

-4,6

-2 177 063,2

Skystieji kroviniai

9 061 522,6

6 956 780,7

-23,2

-2 104 742,0

Birieji kroviniai

23 985 346,9

22 428 467,9

-6,5

-1 556 879,0

Generaliniai kroviniai

14 748 991,2

16 233 549,0

10,1

1 484 557,8

2021 m. iš viso Klaipėdos uoste krauta 45,6 mln. tonų krovinių. Bendras krovos rezultatas 2021 m. palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., mažesnis 4,6 proc. arba šiek tiek daugiau nei 2 mln. tonų.

Pagrindinį nuosmukį lemia krova skystų krovinių segmente, kuris apima naftos produktus, natūralias ir chemines trąšas, aliejus, suskystintas gamtines dujas ir kitus krovinius. 2021 m. krova šiame segmente palyginti su 2020 m. sumenko 23-imis procentais arba šiek tiek daugiau nei 2 mln. tonų.

Birių krovinių segmente, kurį sudaro natūralios ir cheminės trąšos, cukraus žaliava, durpės ir kiti birūs kroviniai, krova 2021 m. smuko 6,5 proc. arba kiek daugiau nei 1,5 mln. tonų.

2021 m. į Klaipėdos uostą atplaukė 6 552 laivai, tai 1,5 proc. arba 98 laivais daugiau nei 2020-ais.

Apklausa
X apklausa