Darbuotojų švietimas – viena iš korupcijos prevencijos dalių

2022 06 01
Darbuotojų švietimas – viena iš korupcijos prevencijos dalių

Kaip pranešti apie pastebėtus pažeidimus, kokia yra pranešėjų Lietuvoje apsauga – šios ir kitos temos pristatytos Uosto direkcijos darbuotojams surengtuose mokymuose. Įmonėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų mokymui ir siekiama, kad kiekvienas darbuotojas būtų atsakingas už korupcijos apraiškų užkardymą.

Nuo šių metų vasario vidurio įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymo esminiai pakeitimai, su kuriais įmonės darbuotojus detaliai supažindino Generalinės prokuratūros atstovai.

„Kadangi įstatymo pakeitimai įsigaliojo visai neseniai, o ir pats įstatymas galioja dar ganėtinai trumpą laiką – tik nuo 2019 m. –, tad natūralu, kad kyla daug klausimų ir neaiškumų. Šių mokymų tikslas ir yra, kad Generalinė prokuratūra pasidalintų sukaupta patirtimi, atsakytų į kylančius klausimus“, – sako Dainius Noreika, Uosto direkcijos Prevencijos ir rizikos valdymo skyriaus viršininkas.

Anot D. Noreikos, įstatymas numato, kad įmonės privalo turėti saugumo standartus atitinkančius vidinius pranešimų kanalus. Uosto direkcijoje toks kanalas yra įdiegtas pernai, o nuo 2017 m. įmonėje yra galimybė anonimiškai pranešti apie antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus, Uosto direkcijos darbuotojų neteisėtus veiksmus, rangovų ar partnerių netinkamą elgesį.

Mokymo metu pristatytas pranešėjų apsaugos institutas, pateikta detali informacija apie galimybes pranešti ir pranešėjų apsaugą. Supažindinta, kokios yra pranešėjų skatinimo ir pagalbos priemonės. Akcentuota svarba skatinti asmenis pranešti apie pastebėtus pažeidimus, neteisėtą ar neetišką veiklą.

Apklausa
X apklausa