Patikslinti liepos mėnesio krovos rezultatai

2012 08 13
 Patikslinti liepos mėnesio krovos rezultatai

2012 m. liepos mėn. pasiektas naujas ro-ro (vnt.) krovos rekordas. Iš viso per nagrinėjamą laikotarpį buvo perkrauta 25 404 ro-ro priemonės (su ir be krovinių), t. y. 8,7 proc. arba 2 024 vnt. daugiau, lyginant su 2011 m. liepos mėn., bei +6,4 proc. arba +1 534 vnt., lyginant su iki šiol buvusiu geriausiu ro-ro (vnt.) krovos rezultatu 2011 m. spalio mėn.

Š. m. liepos mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 3,96 mln. t, tai 3,0 proc. arba 114,1 tūkst. t daugiau nei 2011 m. liepos mėnesį. Klaipėdos uosto krovos apyvarta 2012 m. liepos mėn. siekė 3,05 mln. t (+0,1 proc. arba +3,5 tūkst. t, lyginant su 2011 m. liepos mėn.), o per Būtingės terminalą š. m. liepos mėn. importuota 906,4 tūkst. t žalios naftos (+13,9 proc. arba +110,6 tūkst. t).

KrovinysApimtis (tonomis)Pokytis proc.
2011-072012-07 
Iš viso: 3 842 902,5 3 957 014,7 +3,0
Skystieji kroviniai 1 690 757,1 1 693 274,2 +0,1
Birieji ir suverstiniai kroviniai 1 276 904,0 1 320 328,0 +3,4
Generaliniai kroviniai 875 241,4 943 412,5 +7,8

Kroviniai, sudarantys 81,5 proc. (2012 m. liepos mėn.) visos krovinių apyvartos Klaipėdos uoste

Trąšos 1 062 619,6 1 045 928,1 -0,02
Naftos produktai 713 165,2 638 753,1 -10,4
Ro-ro kroviniai 397 685,0 418 870,2 +5,3
Ro-ro kroviniai (vnt.) 23 380 25 404 +8,7
Konteinerizuoti kroviniai 343 431,7 382 957,6 +11,5
Konteinerizuoti kroviniai (TEU) 31 127 34 061 +9,4
 
Būtingės terminalas 
Žalia nafta 795 798,2 906 380,9 +13,9
 
 ApimtisPokytis, proc.

2011-072012-07
Iš viso laivų atplaukimų 571 520 -8,9
       
Laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą, iš 563 511 -9,2
Tarptautiniais maršrutais plaukiojantys laivai 404 394 -2,5
Vietiniais maršrutais plaukiojantys laivai 159 117 -26,4
Laivai, prisišvartavę prie Būtingės terminalo 8 9 +12,5
 
Keleiviai, iš jų: 39 146 43 586 +11,3
Kruizinių laivų keleiviai 3 300 4 243 +28,6

Pagal krovinių grupes liepos mėnesį didėjo:
Skystieji kroviniai  +0,1 proc., iš viso krauta 1 693,3 tūkst. t
Birieji ir suverstiniai kroviniai  +3,0 proc., iš viso perpilta 1 320,3 tūkst. t
Generaliniai kroviniai  +7,8 proc., iš viso krauta 943,4 tūkst. t

Klaipėdos uostas

Trąšų krova 2012 m. liepos mėn. sudarė 1 045,9 tūkst. t, t. y. -0,02 proc. arba -16,7 tūkst. t mažiau, palyginti su 2011 m. liepos mėn. Naftos produktų 2012 m. liepos mėn. perpilta 638,8 tūkst. t, pokytis -10,4 proc. arba -74,4 tūkst. t mažiau nei 2011 m.atitinkamu laikotarpiu. 2012 m. liepos mėn. ro-ro krovinių krauta 418,9 tūkst. t, tai yra +5,3 proc. arba 21,2 tūkst. t daugiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Skaičiuojant vienetais šių krovinių perkrauta 25 404 vnt., t. y. +8,7 proc. arba 2 024 vnt. daugiau, palyginti su praėjusių metų liepos mėnesiu. Konteinerių (skaičiuojant TEU) krovos apimtis sudarė 34 061 TEU, tai yra +9,4 proc. arba 2 934 TEU daugiau nei atitinkamu 2011 m. laikotarpiu. Tonažo atžvilgiu konteinerizuotų krovinių apyvarta taip pat didėjo, jų krauta 11,5 proc. arba 39,5 tūkst. t daugiau, palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, iš viso perkrauta 383,0 tūkst. t.

Per š. m. liepos mėn. Klaipėdoje iš viso apsilankė 43 586 keleiviai, t. y. 11,3 proc. arba 4 440 keleivių daugiau nei 2011 metų liepos mėnesį. Iš jų kruizinių laivų keleiviai sudarė 4 243, pokytis +28,6 proc. arba 943 kruizinių laivų keleiviais daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 metais.

Būtingės terminalas

Žalios naftos importas 2012 m. liepos mėn. sudarė 906,4 tūkst. t, pokytis +13,9 proc. arba 110,6 tūkst. t daugiau, lyginant su 2011 m. liepos mėn.

2012 m. liepos mėn. Klaipėdos uoste bei Būtingės terminale apsilankė 520 laivų, t. y. 8,9 proc. arba 51 laivu mažiau, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2011 m.

Klaipėdos uoste š. m. liepos mėn. užregistruotas 511 laivų įplaukimų, t. y. 9,2 proc. arba 52 laivais mažiau nei praeitų metų liepos mėnesį. Būtingės terminale 2012 m. liepos mėn. prisišvartavo 9 laivai, t. y. +12,5 proc. arba 1 laivu daugiau, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2011 m.

Detali Klaipėdos uosto ir Būtingės terminalo krovos apžvalga

Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt

Apklausa
X apklausa