• Pradžia
  • Klaipėdos uostas
  • Naujienos
  • Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2012 09 19
Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.

 

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA


2012 m. sausio–rugpjūčio mėn.


Per 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 28,1 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimties pokytis sudarė -7,4 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 23,0 mln. t, pokytis -6,2 proc. arba -1,5 mln. t, o Būtingės terminale perpilta 5,1 mln. t, pokytis -12,2 proc. arba -0,7 mln. t.

Per 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+277,3 tūkst. t), rūdos (+251,9 tūkst. t) krova.

Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-1 004,6 tūkst. t), naftos produktų (-784,9 tūkst. t) bei žalios naftos (-711,7 tūkst. t) krovos.

Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 11,2 proc., kurių perpilta 11 774,5 tūkst. (43,7 proc. bendros uosto krovos). 6,1 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 9 015,6 tūkst. t (32,2 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 2,2 proc., iš viso jų krauta 7 286,1 tūkst. t (24,1 proc. bendros uosto krovos).

Per 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. užregistruoti 4 526 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 51 laivas (-13,6 proc. arba 8 laivais mažiau, palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 3 222 tarptautiniai laivai (-8 laivais arba -0,2 proc., palyginus su 2011 metų sausio–rugpjūčio mėn.), 1 253 vietiniai laivai (2011 metų sausio–rugpjūčio mėn. atplaukė lygiai tiek pat). 2012 metų sausio–rugpjūčio mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 4 475 laivai, t. y. 8 laivais daugiau nei atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 247 922, t. y. 8,9 proc. arba 20 190 keleivių daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį. Kruizinių laivų keleivių 2012 m. sausio–rugpjūčio mėn. atvyko 23 289, t. y. +28,9 proc. arba +5 220, lyginant su 2011 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Plačiau

 

Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
www.portofklaipeda.lt

Apklausa
X apklausa