Klaipėdos jūrų uostas žengia kartu su naujomis technologijomis

2013 11 15
Klaipėdos jūrų uostas žengia kartu su naujomis technologijomis

Spalio 24 bei lapkričio 8 dienomis Klaipėdoje, viešbutyje „Amberton“, daugiau nei šimtas laivų agentų buvo supažindinti su nauja, lapkričio XX bandomąja versija startuosiančia „Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacine sistema“ (toliau – LUVIS). LUVIS jau dabar linksniuojama kaip tikrai pavykusi, patogi ir įnovatyvi sistema, kuri pakels laivų aptarnavimo kokybę, efektyvumą ir Klaipėdos jūrų uosto konkurencingumą.

Patogesniam bendradarbiavimui

Dvejus metus kurta Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinė sistema LUVIS skirta automatizuotai valdyti didžiųjų bei mažųjų laivų laivybos procesus uoste, atlikti uosto rinkliavų apskaitą bei teikti elektronines paslaugas „vieno langelio" principu – paprastai, lengvai ir elektroniniu būdu. Iki naujos sistemos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija informaciją apie į uostą atvykstančius, jame esančius bei išvykstančius laivus valdė naudodama 2002 metais sukurtą Laivo informacinę sistemą (LIS), kurios pagrindinė paskirtis buvo registruojant laivybos operacijas skaičiuoti uosto rinkliavas. Žengiant koja kojon su technologijomis LIS nebegalėjo pasivyti uosto klientų poreikių ir sukurti patogaus, abipusio bendravimo principo, todėl kilo būtinybė kurti naują sistemą.

Apie naują, technologiškai inovatyvesnę sistemą keletą metų vis garsiau buvo kalbama visoje Klaipėdos jūrų uosto bendruomenėje. Didžiausią naujos sistemos poreikį juto laivų agentai, kuriems dėl daugėjančių užsakymų ir dokumentų kiekio žūtbūt reikėjo funkcionalesnės ir formalias procedūras supaprastinančios sistemos. Uosto direkcijos darbuotojai dėl padidėjusio darbo krūvio taip pat juto, jog nauja sistema tikrai padėtų pakelti darbo našumą ir efektyviau aptarnauti laivus. Todėl LUVIS buvo kuriamas atsižvelgiant į visų pusių reikalavimus.

Prisitaikyta prie agentų poreikių

Kadangi didžiausius naujos sistemos privalumus pajaus laivų agentai, būtent jie spalio 24 ir lapkričio 8 dienomis buvo pakviesti į informacinius seminarus, kurių metu buvo išsamiau supažindinami su LUVIS. Seminarų metu buvo galima ne tik išgirsti aktualią informaciją apie sistemą, gauti atsakymus į aktualius klausimus, bei pamatyti sistemoje realizuotas elektronines paslaugas.

Kaip pasakoja seminaruose dalyvavęs Vladimir Žukov, įmonės „MSC Vilnius“ operacijų vadybininkas, laivų agentai jau senai kalbėjo, jog reikia naujos, modernesnės ir patogesnės sistemos laivybos procesų organizavimui, kurioje paslaugos būtų teikiamos „vieno langelio“ principu. Pašnekovas ne kartą akcentavo, kaip svarbu yra turėti LUVIS užtikrinamą galimybę sistemoje vesti dialogą, gauti atsakymą ar paslaugą, kadangi toks dvikryptis bendravimas yra labai svarbus ir padeda optimizuoti laivybos valdymą.

„LIS (aut. laivo informacinė sistema) nesuteikė galimybės sukurti abipusišką bendravimą – tai tebuvo dokumentų kopijų ir duomenų pateikimo sistema, kurioje laivų agentai pateikdavo dokumentacijas Uosto direkcijai“, –  esminį senos sistemos trūkumą įvardina V.Žukov.

Paprašytas paminėti naujos sistemos privalumus pašnekovas pasakoja, jog pirmą kartą pamatęs LUVIS technines galimybes, buvo maloniai nustebintas tuo, kaip sistema atpažįsta nuskenuotą tekstą ir paverčią jį ne fotonuotrauka, o sistemine informacija, kadangi dokumentas automatiškai konvertuojamas į reikiamą formatą. Šitaip išvengiama papildomo duomenų įvedimo ranka ar popierinių dokumentų pristatymo – dokumentacijų tvarkymo procesas sutrumpėja ir tampa paprastesnis.

„Visi sistemos privalumai keičia bendravimo laivybos valdymo procese metodiką. Manau, tai drąsus žingsnis į elektroninių paslaugų erdvę, į naujausių technologijų erą“, - pastebėjimais dalinasi V. Žukov.

Laivų agentams LUVIS realizuojamos šešios elektroninės paslaugos: jie gali teikti pranešimus uostui, deklaracijas, užsakyti uosto teikiamas paslaugas, gauti bei apmokėti sąskaitas už uoste suteiktas paslaugas, naudotis interaktyvia rinkliavų skaičiuokle bei gauti aktualią informaciją. Šios paslaugos leis sistemos klientams supaprastinti uoste privalomus formalumus, bus paprasčiau pateikti dokumentacijas bei sekti informaciją.

Projektą „Laivybos Klaipėdos jūrų uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) sukūrimas“ ketinama baigti 2014 metų vasarį. Projektas įgyvendinamas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, lėšomis.


Uosto direkcijos informacija

Apklausa
X apklausa