Geležinkelio kelias nuo Varnėnų g. iki Sulupės g. pripažintas tinkamu naudoti

2013 11 18
Geležinkelio kelias nuo Varnėnų g. iki Sulupės g. pripažintas tinkamu naudoti

2013 m. lapkričio 14 d. pasirašytas objekto „Pietinės dalies geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varnėnų gatvės iki Nevėžio gatvės. II etapas – geležinkelio kelio įrengimas šalia esamo kelio Nr. 201 nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.“ statybos užbaigimo aktas. Projektas įgyvendintas panaudojant ES lėšas.

Sutartį dėl šių statybos darbų pasirašė 2010 m. sausio 8 d. Uosto direkcija ir pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančios UAB „Hidrostatyba“ bei UAB „Plungės Jonis“.

Sutarties kaina – 6 949 060,84 Lt įskaitant PVM.

Klaipėdos jūrų uostas – svarbiausias ir didžiausias šalies transporto centras, kuriame susijungia jūros ir sausumos keliai. Siekiant didinti Klaipėdos jūrų uosto pralaidumą bei konkurencingumą, būtina skirti ypatingą dėmesį uosto sąveikai su geležinkelio ir automobilių transportu. Uostamiesčio geležinkelio mazgo plėtros programoje (iki 2015 m.) numatyta geležinkelio mazgo rekonstrukcija, kai kurių ruožų platinimas ir ištiesinimas, naujų geležinkelio linijų tiesimas, tiltų ir viadukų statyba. Vienas iš pirmųjų uosto plėtros etapų yra sutvarkyti geležinkelių tinklą pietinėje uosto dalyje. Iki tol pervežimams naudojamas vienkelis geležinkelis netenkino išaugusių transportavimo poreikių. Didėjant gabenamų krovinių mastams Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinėje dalyje, dėl riboto kelių pralaidumo AB „Lietuvos geležinkeliai“ nebegalėjo laiku ir pakankamai aprūpinti vagonais krovos kompanijų. Tam, kad būtų sumažintos manevravimo, kai vagonai varomi uosto pietinėje dalyje įsikūrusioms krovos kompanijoms, eksploatacinės išlaidos, buvo būtina įrengti antrąjį geležinkelio kelią (apie 1 km ilgio) nuo Varnėnų iki Sulupės g., lygiagretų geležinkelio vienkeliui Nr. 201.

Šio antrojo lygiagretaus geležinkelio kelio projektas atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, nuostatas – didinti tiek Lietuvos, tiek tranzitinių keleivių ir krovinių vežimo vandens transportu galimybes bei plėtoti multimodalinį ir intermodalinį transportą. Projektas taip pat atitinka uosto vystymo plano iki 2013 metų nuostatas.

Minėtas objektas yra Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ geležinkelių transporto valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.4-SM-01-V-02.


VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
atstovė ryšiams su visuomene
Geda Mikaločienė
Tel. (8 46)  499 708, mob. 8 615  30 536
El. paštas  geda.m@port.lt

Apklausa
X apklausa