Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga už sausio-balandžio mėn.

2014 05 23
Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga už sausio-balandžio mėn.

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

2014 m. sausio–balandžio mėn.

2014 m. sausio–balandžio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta 14 mln. t jūrinių krovinių: Būtingės terminale – 2,1 mln. t krovinių (pokytis -34,5 proc. arba -1,1 mln. t), o Klaipėdos uoste 11,9 mln. t (pokytis sudarė -1,6 proc. arba -193,8 tūkst. t).

Šių metų balandžio mėnesio Klaipėdos uosto krovos apyvarta šoktelėjo net +18,7 proc.: iš viso krauta 3 184,3 tūkst. t, t. y. +502,5 tūkst. t daugiau nei 2013 m. balandžio mėn. Tokį augimą lėmė rekordinis uosto istorijoje mėnesio trąšų apyvartos rezultatas: biriųjų (pakuotų ir palaidų) ir skystųjų trąšų iš viso krauta 1 237,2 tūkst. t (+64,9 proc. arba +486,8 tūkst. t daugiau nei 2013 m. balandžio mėn.). Šio balandžio trąšų krova +6,9 proc. arba +79,7 tūkst. t didesnė nei 2011 m. rugpjūtį fiksuotas antrasis uosto istorijoje trąšų mėnesio krovos rezultatas – 1 157,5 tūkst. t.

2014 m. sausio–balandžio mėn. gausiausio krovinio uoste – trąšų (biriųjų ir skystųjų) apyvartos rezultatai šoktelėjo nuo 722,5 tūkst. t sausį iki 1 237,2 tūkst. t balandį (pokytis +71,2 proc. arba +514,7 tūkst. t). 48 proc. Klaipėdos uosto krovos sudarantys birieji ir suverstiniai kroviniai 2014 m. sausio–balandžio mėnesiais sparčiai augo: krauta 5 649,7 tūkst. t, t. y. +19,4 proc. arba +916,4 tūkst. t daugiau nei 2013 m. sausio – balandžio mėnesiais. Tokiam augimui didžiausios įtakos turėjo net +31,5 proc. išaugusi birių natūralių ir cheminių trąšų krova: pilta 3 286 tūkst. t (pokytis +787,2 tūkst. t). Kiti kroviniai, lemiantys šios grupės krovą, mažėjo: žemės ūkio produktų krauta 851,8 tūkst. t (pokytis -20,4 proc. arba -218,3 tūkst. t), o pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų – 621,8 tūkst. t (pokytis -1 proc. arba -6,6 tūkst. t). Rūdų krova ir toliau sparčiai auga: krauta 509 tūkst. t, (pokytis +329 proc. arba +390,3 tūkst. t).
21 proc. uosto krovos sudaranti skystųjų krovinių krova šį balandį pasiekė 2013 m. balandžio lygį: bendra skystųjų krovinių apimtis sudarė 785,6 tūkst. t (pokytis -0,4proc. arba -3,5 tūkst. t). Naftos produktų ir skystųjų trąšų krova taip pat rodo atsigavimo ženklus – šių metų balandžio mėnesį pilta atitinkamai 616,3 tūkst. t, (pokytis -2,2 proc. arba -13,9 tūkst. t) ir 125,7 tūkst. t (pokytis -2 proc. arba -2,5 tūkst. t) lyginant su 2013 m. balandžio mėn.

31 proc. Klaipėdos uosto krovos sudarantys generaliniai kroviniai 2014 m. sausio–balandžio mėn. išaugo +9,3 proc. arba +318,5 tūkst. t: krauta 3 728,6 tūkst. t. Šiai grupei priklausančios pakuotos trąšos augo net +46,5 proc.: iš viso krauta 187,6 tūkst. t (pokytis +59,5 tūkst. t). Taip pat, pastebimas ženklus konteinerizuotų krovinių augimas: iš viso krauta 1 832,2 tūkst. t (pokytis +29,3 proc. arba +414,7 tūkst. t lyginant su 2013 m. balandžio mėnesiu). Iš minėtos grupės krovinių, lemiančių bendrą uosto krovą, krito ro-ro (iš viso 1 424,2 tūkst. t, pokytis -6,7 proc. arba -101,2 tūkst. t), mediena ir miškininkystės produktai (127,1 tūkst. t, pokytis -23,9 proc. arba -40 tūkst. t) ir šaldyti kroviniai (65,9 tūkst. t, pokytis -26 proc. arba -23,1 tūkst. t).

2014 m. sausio–balandžio mėn. į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą įplaukė 2 191  laivas, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 21 laivas, o Klaipėdos uoste – 2 170 (+4,3 proc. arba +89 laivais daugiau, lyginant su 2013 m. sausio–balandžio mėn.).

Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 60 250, t. y. -20,2 proc. arba -15 205 keleiviais mažiau negu per 2013 m. pirmuosius ketverius mėnesius.

Apklausa
X apklausa