LR Seimo jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos posėdis

2014 06 06
LR Seimo jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos posėdis

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje lankėsi LR Seimo jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos nariai. Jie susitiko su KVJUD vadovybe, uoste veikiančių kompanijų ir asociacijų vadovais.

Posėdyje aptarta geopolitinės situacijos įtaka verslui Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 2014-2020 m. laikotarpiui priemonės jūrų uosto suprastruktūros projektams remti.Taip pat analizuoti teisės aktų, susijusių su Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, paketo pakeitimais, akcntuoti nuo 2015 m. laivybos laukiantys iššūkiai, įsigaliojus reikalavimuilaivuose naudoti mažesnio sieringumo kurą.

Apklausa
X apklausa