Uosto direkcijoje toliau sėkmingai mažinamos kuro sąnaudos

2014 07 15
Uosto direkcijoje toliau sėkmingai mažinamos kuro sąnaudos

Sugriežtinus laivuose degalų sunaudojimo kontrolę, uosto direkcijos laivuose kasmet mažėja kuro sąnaudos. Remiantis 2014 m. liepos 10 d. Vidaus audito skyriaus išvadomis, visi KVJUD laivai 2014 m. I pusmetį sunaudojo 1972 litrais kuro mažiau negu 2013 m. I pusmetį.

Per 2013 m. pirmąjį pusmetį locavimu užsiimantys laivai sunaudojo 109 120 litrų dyzelino. Atlikti 3833 locavimai (pervežtas 4201 locmanas). Vidutiniškai vienam locavimui buvo sunaudojama 28,5 litro dyzelino.

Per 2014 m. pirmąjį pusmetį locavimu užsiimantys laivai sunaudojo 94 300 litrų dyzelino. Atlikti 3992 locavimai (pervežti 4404 locmanai). Vidutiniškai vienam locavimui buvo sunaudojama 23,6 litro dyzelino. Locavimų skaičius, palyginti su 2013 metų pirmu pusmečiu, padidėjo 159, t. y. 4,1 % ir kuro sąnaudos sumažėjo 14 820 litrų, t. y. 13,58 %.

Nuo 2012 m. spalio 1 d. Uosto priežiūros tarnybos specialistas kiekvieną mėnesį atlieka laivuose netikėtus kuro patikrinimus (įskaitant patikras ne darbo metu), kontroliuoja degalų ekonomijos ar pereikvojimo apskaitą ir dalyvauja bunkeravimo procese. Taip pat buvo sumažintas vienu metu dirbančių locmanų katerių skaičius (iš trijų katerių nuolat dirba tik vienas, o antras budi parengties režime) ir užtikrintas racionalus jų panaudojimas. Pakeistas gelbėjimo katerio „Žaibas“ darbo režimas. Katerio darbo laikas vietoj 24 / 7 buvo pakeistas į 8 val., 5 dienas per savaitę. Katerio gelbėjimo funkciją vykdyti ne darbo metu pavesta budinčiam locmanų kateriui.

Dabartinį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos laivyną sudaro: 1 hidrografinis laivas, 2 narų botai, 3 locmanų kateriai ir 1 gelbėjimo laivas.

Apklausa
X apklausa