Lietuva efektyviau užtikrins saugią laivybą, gerins jūrininkų darbo sąlygas

2014 07 17
Lietuva efektyviau užtikrins saugią laivybą, gerins jūrininkų darbo sąlygas

Lietuvoje bus įgyvendinamas naujas užsienio valstybių ir Lietuvos laivų kontrolės režimas. Tai numato Susisiekimo ministerijos parengti jūrų laivybos srities įstatymų pakeitimai, kuriems šiandien pritarė Vyriausybė.

Lietuva efektyviau užtikrins saugią laivybą, gerins jūrininkų darbo sąlygasSaugios laivybos įstatyme naujai išdėstomos nuostatos dėl laivo tinkamumo plaukioti, nustatomos kompetentingos institucijos, kurios vykdys laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, techninę priežiūrą. Teisiškai užtikrinamos sąlygos atlikti Tarptautinės jūrų organizacijos valstybės narės auditus, kuriais nustatoma, ar valstybė tinkamai vykdo tarptautinius įsipareigojimus, veikdama kaip vėliavos, uosto ir pakrantės valstybė.

Įstatymų pakeitimais taip pat siekiama pagerinti laivybos verslo bei jūrininkų darbo ir gyvenimo laive sąlygas. Pavyzdžiui, nustatoma, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Susisiekimo ministerija priims privalomus teisės aktus jūrininkų darbo santykių, saugos ir sveikatos, o Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Susisiekimo ministerija – jūrininkų sveikatos apsaugos ir sveikatos priežiūros klausimais.

LR Susisiekimo ministerijos informacija

Apklausa
X apklausa