Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2014 m. sausio–birželio mėn.

2014 07 17
Klaipėdos uosto, Būtingės terminalo ir kitų Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos apžvalga 2014 m. sausio–birželio mėn.

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

2014 m. sausio–birželio mėn.

2014 m. sausio–birželio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta 21,1 mln. t jūrinių krovinių: Būtingės terminale – 3,3 mln. t krovinių (pokytis -24,7 proc. arba -1 085,5 tūkst. t), o Klaipėdos uoste 17,8 mln. t (pokytis sudarė +2,9 proc. arba +494,0 tūkst. t).

2014 m. pirmasis pusmetis Klaipėdos uoste buvo įvairiapusiškas vertinant 2005–2014 metų pirmųjų pusmečių rezultatus. 2014 m. sausio–birželio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta 21,1 mln. t (trečias rezultatas minėtu laikotarpiu). Klaipėdos uosto 2014 m. pirmojo pusmečio krovos rezultatas – antras (17 756,7 tūkst. t). Rekordinis 2011 metų pirmasis pusmetis – tuomet krauta 18 412,2 tūkst. t.

2014 metų pirmasis pusmetis buvo rekordinis gausiausiam uosto kroviniui – trąšoms, kurių krauta 6 096,0 tūkst. t (geriausias rezultatas uosto istorijoje 2005–2014m. laikotarpyje). Ankstesnis rekordas užfiksuotas 2011 metais – 5 848,3 tūkst. t. 2014 m. sausio–birželio mėn. trąšų (biriųjų ir skystųjų) apyvartos rezultatai pastebimai šoktelėjo: iš viso krauta 6 096,0 tūkst. t (pokytis +28,66 proc. arba +1 358,0 tūkst. t, palyginti su 2013 m. sausiu–birželiu).

Naftos produktų krova 2014 m. sausio–birželio mėn. užfiksuota žemiausia per 2005–2014 m. pirmuosius pusmečius: pilta 2 812,9 tūkst. t, net -32,6 proc. nei 2013 m. pirmąjį pusmetį. Ankstesnis antirekordas užfiksuotas 2005m. – 3 160,8 tūkst. t.

Verta paminėti konteinerizuotus krovinius, kurie 2014 m. pirmąjį pusmetį fiksuoja rekordinius rezultatus: krauta 2 786,5 tūkst. t (+24,6 proc. arba + 550,9 tūkst. t, palyginti su 2013 m. pirmuoju pusmečiu). Šis rezultatas apskritai rekordinis Klaipėdos uosto istorijoje, nagrinėjant 2005–2014 metų laikotarpį (ankstesnis rekordas buvo užfiksuotas 2013m. – 2 235,6 tūkst. t). Pirmasis 2014 metų pusmetis nagrinėjant konteinerizuotus krovinius vienetais taip pat buvo rekordinis – krauta 218 556 TEU (ankstesnis rekordas: 2011m. – 210 604 TEU).

Birieji ir suverstiniai kroviniai, sudarantys 47 proc. Klaipėdos uosto krovos, 2014 m. sausio–birželio mėnesiais sparčiai augo: krauta 8 365,1 tūkst. t, t. y. +21,8 proc. arba +1 459,0 tūkst. t daugiau nei 2013 m. sausio–birželio mėnesiais. Tokiam augimui didžiausios įtakos turėjo net +36,1 proc. išaugusi birių natūralių ir cheminių trąšų krova: pilta 5 158,5 tūkst. t (pokytis +1 368,2 tūkst. t). Rūdų krova pirmąjį 2014 metų pusmetį sparčiai augo: krauta 719,3 tūkst. t (pokytis +143,3 proc. arba +423,7 tūkst. t). Kiti kroviniai, lemiantys šios grupės krovą, mažėjo: žemės ūkio produktų krauta 1 134,3 tūkst. t (pokytis -11,5 proc. arba -146,9 tūkst. t), o pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų – 771,7 tūkst. t (pokytis -19,3 proc. arba -184,3 tūkst. t).

Skystųjų krovinių krova, sudaranti 21 proc. uosto krovos, šių metų pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pastebimai krito: bendra skystųjų krovinių apimtis sudarė 3 697,2 tūkst. t (pokytis -28,3 proc. arba -1 362,1 tūkst. t). Didžiausią įtaką skystųjų krovinių krovai turėjo sumenkusi naftos produktų ir skystųjų trąšų krova: naftos produktų pilta 2 812,9 tūkst. t, (pokytis -32,6 proc. arba -1 362,1 tūkst. t), skystųjų trąšų perpilta 676,2 tūkst. t (pokytis -10,6 proc. arba -80,3 tūkst. t).

Generaliniai kroviniai, sudarantys 32 proc. Klaipėdos uosto krovos, 2014 m. sausio–birželio mėn. išaugo +8,7 proc. arba +456,1 tūkst. t: krauta 5 694,4 tūkst. t. Šiai grupei priklausančios pakuotos trąšos augo net +36,7 proc.: iš viso krauta 261,3 tūkst. t (pokytis +70,1 tūkst. t). Taip pat pastebimas ženklus konteinerizuotų krovinių augimas: iš viso krauta 2 786,5 tūkst. t (pokytis +24,6 proc. arba +550,9 tūkst. t, palyginti su 2013 m. sausio–birželio mėn.). Iš minėtos grupės krovinių, lemiančių bendrą uosto krovą, sumenko ro-ro krovinių gabenimas (iš viso krauta 2 196,0 tūkst. t, pokytis -5,7 proc. arba -131,6 tūkst. t), mediena ir miškininkystės produktai (krauta 213,8 tūkst. t, pokytis -16,0 proc. arba -40,6 tūkst. t).

2014 m. sausio–birželio mėn. į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą įplaukė 3 303 laivai, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 33 laivai, o Klaipėdos uoste – 3 270 (-1,0 proc. arba -32 laivais mažiau, palyginti su 2013 m. sausio–birželio mėn.).

Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 112 963, t. y. -9,5 proc. arba -11 911 keleiviais mažiau negu per 2013 m. pirmąjį pusmetį.

Kruizinė laivyba. Klaipėdos uoste per pirmąjį pusmetį prisišvartavo 24 kruiziniai laivai, t. y. +83,3 proc. arba +7 laivais daugiau nei per 2013 m. pirmąjį pusmetį. Dėl to kruiziniais laivais atvykusių keleivių skaičius išaugo: atvyko 50 686 keleiviai (+52,7 proc. arba +17 490 keleivių daugiau).

Plačiau

Apklausa
X apklausa