Kairių gatvei – naujas veidas

2014 08 04
Kairių gatvei – naujas veidas

Oficialiai baigta rekonstruoti Klaipėdos miesto vizitine kortele vadinama Kairių gatvė, vedanti iš tarptautinės jūrų perkėlos į Klaipėdos miestą. Pustrečio kilometro atkarpą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD) rekonstruoti pradėjo prieš trejus metus. Atliktų darbų suma siekia beveik trisdešimt milijonų litų. Gatvės rekonstrukcijai panaudotos ES ir KVJUD lėšos. Kairių gatvė – vienas iš infrastruktūros projektų, kuriuos mieste įgyvendino KVJUD. Apskaičiuota, kad į Klaipėdos miesto gerovę KVJUD kasmet investuoja maždaug po 9,2 mln. litų. Šiandien apžiūrėti gatvės susirinko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovybė, Klaipėdos miesto meras, LR Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, rangovai ir šalia veikiančių uosto įmonių vadovai.

Apžiūros metu, UAB "Hidrostatyba" valdybos pirmininkas Jonas Dumašius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generaliniam direktoriui Arvydui Vaitkui įteikė garsaus menininko Vytauto Karčiausko kurtą skulptūrėlę - „Užkoduota stiprybė“. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Arvydas Vaitkus padėkojo visiems prisidėjusiems prie šios gatvės atnaujinimo ir išreiškė padėką Klaipėdos miesto merui už pozityvumą, įsiklausimą ir sklandų bendradarbiavimą įgyvendinant Klaipėdos miestui ir uostui svarbius projektus.

„Ši vieta buvo tapusi skauduliu tiek miestui, tiek uostui. Tai gatvė, kuri sudaro pirmą įspūdį svečiams, atplaukusiems iš kitų šalių į tarptautinę perkėlą, šioje dalyje yra pagrindiniai Klaipėdos uosto multimodaliniai terminalai, todėl Kairių gatvės sutvarkymas buvo gyvybiškai svarbus“, – sakė KVJUD generalinis direktorius Arvydas Vaitkus.

Pirmiausia buvo įgyvendintas Perkėlos gatvės rekonstrukcijos projektas, o 2011-aisiais KVJUD ėmėsi ir Kairių gatvės rekonstrukcijos projekto. Jam įgyvendinti buvo gauta lėšų iš ES fondų. Sutartis dėl rangos darbų, kurių vertė tuo metu buvo 32,7 mln. Lt, tarp Uosto direkcijos ir įmonių konsorciumo, kurį sudarė uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“, „Žemaitijos keliai“ ir „Lemminkainen Lietuva“, buvo pasirašyta 2011 m. rugsėjo 27 d. Kairių g. statybos darbų užbaigimo aktas pasirašytas šiemet liepos 18 d., t. y. tądien Valstybinė komisija, sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus potvarkiu, pripažino šį objektą tinkamu naudoti. Rangos darbų vertė – 29,6 mln. Lt, taigi pavyko sutaupyti beveik 3 mln. Lt. ES finansinė parama – 85,76 proc., 15,24 proc. – KVJUD lėšos.

Atsižvelgiant į tuo metu buvusią Kairių g. būklę, buvo išskirti 3 šio projekto statybos darbų etapai, kuriems buvo parengti atskiri techniniai projektai.

I etapas – rekonstruotas 761 m ilgio Kairių g. ruožas nuo skirtingų lygių sankryžos (Taikos pr. su Kairių gatve) iki Klaipėdos arba vadinamojo Vilhelmo kanalo, nutiestas 110 kV orinės linijos kabelis.Dabar šis Kairių g. ruožas turi 4 eismo juostas (po 2 kiekviena kryptimi) su 2 m pločio dviračių taku ir 1,5 m pločio šaligatviais. Priešingų krypčių eismo juostas skiria skiriamoji juosta su žaliąja veja.Rekonstruota sankryža su jungiamuoju keliu į Perkėlos gatvę. Jame įrengta 20 m ilgio guminė geležinkelio pervaža. Iš abiejų gatvės pusių įrengtos autobusų stotelės su paviljonais ir šiukšlių dėžėmis.

II etapas – rekonstruotas Kairių gatvės automobilių tiltas per Klaipėdos kanalą. Buvo pakeistos gelžbetoninės tilto perdangos sijos naujomis plienbetoninėmis. Jis paplatintas ir dabar turi ne dvi eismo juostas kaip anksčiau, bet keturias. Šalia tilto įrengtas 3,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas. Bendras tilto ilgis – 32,24 m, plotis 25,25 m.

III etapas – rekonstruotas dar vienas Kairių g. ruožas,  prasidedantis prie tilto per Klaipėdos kanalą ir einantis iki geležinkelio tilto, t. y. vadinamasis vakarinis kelias. Kitaip sakant, gatvės pradžia sujungta su rekonstruotu tiltu per Klaipėdos kanalą.

Vakariniame kelyje įrengta nauja asfalto dangos konstrukcija, šaligatviai, sutvarkytos, rekonstruotos ar naujai įrengtos nuovažos, dvi šviesoforais reguliuojamos sankryžos, automobilių stovėjimo aikštelės ir autobusų stotelės su peronais. Rekonstruoto kelio ruožo ilgis – 1666 m. Nuo Klaipėdos kanalo 865 m ilgio Kairių g. atkarpoje yra dvi važiuojamosios dalys (po 2 eismo juostas) su skiriamąja juosta. Viena dalis – 7 m pločio, skiriamoji juosta – 2 m pločio su 15 cm paaukštėjimu įrengiant betoninius bortus. Likusios gatvės dalyje įrengta vienos važiuojamosios dalies su dvišlaičiu nuolydžiu danga. Toliau visas transporto srautas įsilies jau į rekonstruotą Kairių g. atkarpą su 3 eismo juostomis, kurių kraštinės juostos skirtos priešingų krypčių eismui, o vidurinė – manevrams.

Objektas buvo finansuojamas iš ES fondų lėšų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01 priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 ,,Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“.

Iš viso rekonstruota 2570 m Kairių gatvės. Projekto kaina – 29 675 764,17 Lt.

Kairių gatvė prieš rekonstrukciją

Dienraščio "Vakarų ekspresas" nuotraukos

Kairių gatvė po rekonstrukcijos

Dienraščio "Vakarų ekspresas" nuotraukos

Kairių gatvės apžiūra

Apklausa
X apklausa