2007 m. 11 mėnesių Klaipėdos uosto krova 1,3 mln. t didesnė nei visų 2006 m.

2007 12 05
 
Kroviniai
Krova
2007 / 2006,
2006 01-11
2007 01-11
%
Iš viso (t):
21.490.857,5
24.857.293,8
115,7
Skysti kroviniai
7.598.498,5
8.242.375,8
108,5
Birūs ir suverstiniai kroviniai
6.675.779,4
8.029.078,8
120,3
Generaliniai kroviniai
7.216.579,6
8.585.839,2
119,0
 
 
 
 
Konteineriai (TEU)
208.015
292.011
140,4
Ro-ro kroviniai (vnt.)
186.971
201.470
107,8
Laivai
7.120
7.238
101,7
Keleiviai, iš jų:
226.254
271.049
119,8
                  kruizinių laivų keleivių
25.014
36.866
147,4
Būtingės terminalas
5.388.074,7
4.071.419,3
75,6
 
            2007 m. vienuolikos mėnesių krova viršijo visų 2006 metų krovą (23,6 mln. t)
            Per 2007 m. sausį-lapkritį Klaipėdos uoste perkrauta 24,9 mln. t krovinių. Tai +15,7 proc. daugiau nei per atitinkamą 2006 m. laikotarpį.
            Didžiausi augimo tempai per š. m. sausį – lapkritį, lyginant su 2006 metų atitinkamu periodu, pasiekti žemės ūkio produktų +58,8 proc., miškininkystės produktų +49,7 proc., konteinerių +46,3 proc. (tonažo atžvilgiu), birių trąšų +37,3 proc. krovoje. Tonažo atžvilgiu didžiausią krovinių apimčių augimą Klaipėdos uoste sąlygojo birių trąšų, per 11 šių metų mėn. perpilta 4,8 mln. tonų (pokytis + 1,3 mln. t), žemės ūkio produktų, per 11 šių metų mėn. perkrauta 1,1 mln. tonų (pokytis + 407 tūkst. t), miškininkystės produktų, per 11 šių metų mėn. perkrauta 780 tūkst. tonų (pokytis + 259 tūkst. t) augantys perkrovimai. Naftos produktų perpilta 6,55 mln. t (pokytis + 3,7 proc.).
            Konteinerių vienetų perkrovimas išaugo +40,4 proc. (skaičiuojant TEU), o ro-ro vienetų +7,8 proc.
            Per vienuolika š. m. mėnesių bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius išaugo 19,8 proc. ir sudarė 271,1 tūkst.
 
Krova Klaipėdos uoste 2007 metų lapkričio mėn.
 
Kroviniai
Krova
2007 / 2006,
%
2006 m. 11 mėn.
2007 m. 11 mėn.
Iš viso (t):
2.067.742,1
2.037.291,9
98,5
Skysti kroviniai
674.965,4
561.827,4
83,2
Birūs ir suverstiniai kroviniai
628.781,8
710.851,6
113,1
Generaliniai kroviniai
763.995,0
764.612,9
100,1
 
2007 m. lapkričio mėn. krova sumažėjo 1,5 proc. (perkrauta 2,04 mln. t krovinių), palyginti su 2006 m. lapkričiu.
Skystų krovinių krovos apimtys sumažėjo 16,8 proc. tai buvo sąlygota sumažėjus naftos produktų -10 proc. (2006 m. lapkritį perpilta 493 tūkst. t, 2007 m. lapkritį – 446 tūkst. t), skystų trąšų – 43 proc.( 2006 m. lapkritį perpilta 155 tūkst. t, 2007 m. lapkritį – 88 tūkst. t), melasos - 90 proc. krovai.
Nors birių trąšų perkrovimai 2007 m. lapkričio mėn. sumažėjo lyginant su 2006 m. lapkričiu (2006 m. lapkritį perkrauta 448 tūkst. t, 2007 m. lapkritį – 343 tūkst. t, pokytis -23,3 proc.) bendra birių ir suverstinių krovinių krova išaugo 13,1 proc. Iš esmės toks augimas pasiektas stipriai padidėjus žemės ūkio produktų perkrovimams, pokytis + 3,3 karto.
2007 m. lapkritį generalinių krovinių krova išliko tokia pat kaip 2006 m. lapkričio mėnesį.
 
 
 
 
  
K. Voveris
Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa