Klaipėdos uoste į vandenį nuleistas mokslinis laivas "Mintis"

2014 09 15
Klaipėdos uoste į vandenį nuleistas mokslinis laivas "Mintis"

Rugsėjo 15 d., AB „Vakarų laivų gamykla“ dukterinėje įmonėje UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla” įvyko Mokslinių tyrimų laivo nuleidimo į vandenį ceremonija. Numatoma, kad laivas bus naudojamas tiek moksliniams tikslams, tiek įvairių jūrinio sektoriaus veiklų poreikiams tenkinti: vykdyti jūrinės aplinkos monitoringą, žuvų išteklių tyrimus, reaguoti į taršos incidentus, vykdyti palaidoto cheminio ginklo rajonų taršos monitoringą ir kt.

Klaipėdos Universitetas ir UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ sutartį dėl naujo Mokslinių tyrimų laivo projektavimo ir statymo pasirašė 2012 metais, o laivo statybos darbai startavo 2013 m. liepą. Projekto įgyvendinimas vyksta kaip suplanuota. Taigi, po šiandieninės laivo nuleidimo į vandenį ceremonijos, bus atliekami įrangos tikrinimo ir testavimo darbai, o lapkričio mėnesį, vardo suteikimo ceremonijos metu, laivas bus pakrikštytas, jam oficialiai suteiktas vardas. Laivo statybos darbų pabaiga planuojama šių metų gruodį.

Klaipėdos universiteto BPATPI vyresnysis mokslo darbuotojas Saulius Gulbinskas teigia, kad 2015 metų pradžioje jau numatomos pirmosios ekspedicijos. Universiteto bendruomenė džiaugiasi pasiektais rezultatais ir sklandžiu bendradarbiavimu su laivo statytojais.AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika, savo ruožtu, džiaugėsi laivo statybą įgyvendinančių specialistų darbu bei sklandžia projekto įgyvendinimo eiga.

Mokslinių tyrimų laivas yra labai svarbi sudėtinė Jūrinio slėnio dalis. Numatoma, kad laivas bus naudojamas tiek moksliniams tikslams, tiek įvairių jūrinio sektoriaus veiklų poreikiams tenkinti: vykdyti jūrinės aplinkos monitoringą, žuvų išteklių tyrimus, reaguoti į taršos incidentus, vykdyti palaidoto cheminio ginklo rajonų taršos monitoringą ir kt. Šis laivas prisidės prie jūrų ūkyje planuojamų stambių infrastruktūros projektų bei, valstybės mastu, padės įgyvendinti ES jūrų politikos siekius.Laivo statybos projekto vertė yra 33,5 mln. litų.

Laivo projektavimas ir statyba finansuojami iš projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas (JŪRA)“, įgyvendinamo ir finansuojamo pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“. Laivo statybos priežiūrą atlieka klasifikacinė bendrovė „Bureau Veritas“.

UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ informacija

Apklausa
X apklausa