2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo 4,0 proc. – krauta 23,3 mln. t

2014 09 23
2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo 4,0 proc. – krauta 23,3 mln. t

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

2014 m. sausio–rugpjūčio mėn.

2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. Klaipėdos uosto krovos apyvarta augo 4,0 proc. – krauta 23,3 mln. t, t. y. 895,1 tūkst. t daugiau nei 2013 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Rugpjūčio mėnesio Klaipėdos uosto krovos rezultatai – iš viso krauta 2 697,7 tūkst. t (11,2 proc. augimas arba 271,7 tūkst. t daugiau nei 2013 m. rugpjūtį). Didžiausią įtaką tokiam rezultatui turėjo trąšų (pilta 921,5 tūkst. t, pokytis +70,7 proc. arba +381,6 tūkst. t) ir konteinerizuotų krovinių (krauta 444,7 tūkst. t, pokytis +26,2 proc. arba +92,4 tūkst. t) augimas bei ūgtelėjusi naftos produktų krova – 480,7 tūkst. t (pokytis +2,0 proc. arba +9,4 tūkst. t). Konteinerizuotų krovinių krovos rezultatas – 444,7 tūkst. t (geriausias rugpjūčio mėnesių rezultatas nuo 2010 metų).

2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. Klaipėdos uosto krovos rezultatų augimą lėmė gausiausio krovinio uoste – trąšų (biriųjų, skystųjų ir pakuotų) apyvartos rezultatai – iš viso krauta 8 104,2 tūkst. t (36,5 proc. arba 2 165,5 tūkst. t daugiau palyginti su 2013 m. sausiu–rugpjūčiu). Taip pat augo ir konteinerizuotų krovinių ir rūdų apyvarta, kurių atitinkamai krauta: 3 655,2 tūkst. t (pokytis +21,9 proc. arba +655,5 tūkst. t) ir 852,3 tūkst. t (pokytis +66,1 proc. arba +339,1 tūkst. t).

Biriųjų ir suverstinių krovinių, sudarančių 46 proc. Klaipėdos uosto krovos, kiekis 2014 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais sparčiai augo – krauta 10 702,2 tūkst. t, t. y. 22,2 proc. arba 1 945,2 tūkst. t daugiau nei 2013 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais. Tokiam augimui didžiausios įtakos turėjo net 48,0 proc. išaugusi birių natūralių ir cheminių trąšų krova – pilta 6 911,1 tūkst. t (pokytis +2 242,0 tūkst. t). Rūdų krova 2014 metų sausio–rugpjūčio mėnesiais sparčiai augo – krauta 852,3 tūkst. t (pokytis +66,1 proc. arba +339,1 tūkst. t). Kiti kroviniai, lemiantys šios grupės krovą, mažėjo: žemės ūkio produktų krauta 1 328,9 tūkst. t (pokytis -14,3 proc. arba -222,4 tūkst. t), o pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų – 901,8 tūkst. t (pokytis -35,5 proc. arba -495,6 tūkst. t).

Skystųjų krovinių krova, sudaranti 21 proc. uosto krovos, 2014 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pastebimai krito – bendra skystųjų krovinių apimtis sudarė 5 001,1 tūkst. t (pokytis -23,9 proc. arba -1 572,8 tūkst. t). Didžiausią įtaką skystųjų krovinių krovai turėjo sumenkusi naftos produktų ir skystųjų trąšų krova – naftos produktų pilta 3 873,1 tūkst. t, (pokytis -27,1 proc. arba -1 436,5 tūkst. t), skystųjų trąšų perpilta 852,6 tūkst. t (pokytis -12,7 proc. arba -123,8 tūkst. t).

Generaliniai kroviniai, sudarantys 33 proc. Klaipėdos uosto krovos, 2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. išaugo 7,4 proc. arba 522,7 tūkst. t – krauta 7 565,2 tūkst. t. Šiai grupei priklausantys konteinerizuoti kroviniai augo net 21,9 proc., iš viso krauta 3 655,2 tūkst. t (655,5 tūkst. t, daugiau nei 2013 m. sausio–rugpjūčio mėn.) Iš minėtos grupės krovinių, lemiančių bendrą uosto krovą, sumenko ro-ro krovinių gabenimas (iš viso krauta 2 947,6 tūkst. t, pokytis -4,5 proc. arba -137,4 tūkst. t), mediena ir miškininkystės produktai (krauta 286,7 tūkst. t, pokytis -12,4 proc. arba -40,5 tūkst. t).
2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą įplaukė 4 372 laivai, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 45 laivai, o Klaipėdos uoste – 4 327 (1,6 proc. arba 70 laivų mažiau, palyginti su 2013 m. sausio–rugpjūčio mėn.).

Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 266 199, t. y. 27,7 proc. arba 57 821 keleiviu daugiau negu per 2013 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Kruizinė laivyba. Klaipėdos uoste 2014 m. sausio–rugpjūčio mėn. prisišvartavo 53 kruiziniai laivai, t. y. 43,2 proc. arba 16 laivų daugiau nei per 2013 m. sausį–rugpjūtį. Dėl to kruiziniais laivais atvykusių keleivių skaičius išaugo – atvyko 53 500 keleivių (85,8 proc. arba 24 699 keleivių daugiau).

Plačiau

Apklausa
X apklausa