Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2007 m. sausį-gruodį

2008 01 15
           
                2007 metais Klaipėdos uoste pasiekta didžiausia krovinių apyvarta istorijoje - 27,36 mln. t.
Per 2007 m. Klaipėdos uoste perkrauta beveik 16 proc. arba 3,75 mln. t jūrinių krovinių daugiau nei 2006 metais. Didėjo visų krovinių rūšių (generalinių, birių ir suverstinių, skystų) perkrovimai.
 
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Krovinio tipas
Laikotarpis
2007 / 2006, % (+, -)
2006 01-12
2007 01-12
Iš viso (tūkst. t):
23.611.219,3
27.359.746,8
+15,9
Skysti kroviniai
8.158.128,1
9.039.289,5
+10,8
Birūs ir suverstiniai kroviniai
7.497.996,1
8.939.158,8
+19,2
Generaliniai kroviniai
7.955.095,1
9.381.298,6
+17,9
 
Skystų krovinių apimčių didėjimą nulėmė auganti skystų trąšų krova (2006 m. perpilta 1,19 mln. t, 2007 m. – 1,59 mln. t, pokytis +33,8 proc.). Naftos produktų perpilta 7,14 mln. t (pokytis +5,4 proc., lyginant su 2006 m.).
Lyginant 2007 ir 2006 metų Klaipėdos uosto krovas, sparčiausi augimo tempai pasiekti medienos ir miškininkystės produktų (+50,4 proc.), žemės ūkio produktų (+40,0 proc.), birių trąšų (+34,7 proc.), šaldytų krovinių (+23,6 proc.) bei pakuotų trąšų (+19,2 proc.) krovoje. Ženkliai išaugo +43,9 proc. konteinerių (tonažo atžvilgiu) krova. Taip pat užfiksuotas +5,5 proc. ro-ro priemonių (tonažo atžvilgiu) krovos padidėjimas. Sumažėjo cukraus žaliavos (–60,3 proc.), melasos (–43,6 proc.), ferolydinių (–17,6 proc.) krova Klaipėdos uoste.
Konteinerių vienetų apyvarta išaugo +38,8 proc. (skaičiuojant TEU), o ro-ro vienetų +7,0 proc. Ro-ro vienetų padidėjimą nulėmė augantys autotreilerių, treilerių bei lengvųjų automobilių perkrovimai Klaipėdos uoste.
Per 2007 m. bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius išaugo +18,7 proc. ir sudarė daugiau kaip 285 tūkst. Gruodžio mėnesį uoste apsilankė daugiau kaip 14 tūkst. keleivių.
Vertinant 2007 m. gruodžio mėn. krovą, užfiksuotas 16 proc. krovinių apyvartos augimas lyginant su 2006 metų atitinkamu periodu (2006 m. gruodį perkrauta 2,12 mln. t., o 2007 m. gruodį 2,46 mln. t krovinių).
 
2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2006 01-12
2007 01-12
2007 / 2006, % (+, -)
Sankt Peterburgas
 
 
 
Klaipėda
231 548
321 432
+38,8
Ryga
176 826
211 840
+19,8
Talinas
152 399
180 911
+18,7
Kaliningradas
 
 
 
Liepoja
7 809
7 665
-1,9
Ventspilis
14 241
16 846
+18,3
 

Kaimyniniai uostai
 
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2006 01-12
2007 01-12
2007 / 2006, % (+, -)
Sankt Peterburgas
 
 
 
Primorskas
 
 
 
Talinas
41 258,6
36 027,6
-12,7
Ventspilis
29 062,0
31 037,0
+6,8
Klaipėda
23 611,2
27 359,7
+15,9
Ryga
25 357,6
25 932,8
+2,3
Kaliningradas
 
 
 
Liepoja
4 000,7
4 038,7
+0,9
 
2007 m. Ventspilio uoste perkrauta 31,04 mln. t krovinių (+6,8 proc.), per 2006-uosius metus 29,06 mln. t. Didėjo skystų (+11 proc., atitinkamai 20,0 mln. t) ir generalinių (+2 proc., atitinkamai 2,5 mln. t) krovinių perkrovimai. Birių ir suverstinių krovinių krova šiek tiek sumažėjo (-1 proc., atitinkamai 8,5 mln. t). Pagal krovinių nomenklatūrą išaugo naftos produktų (+1,7 mln. t), žalios naftos (+103 tūkst. t), grūdų (+278 tūkst. t) bei anglies (+173 tūkst. t) perkrovimai Ventspilio uoste. Pagrindinių tranzitinių krovinių – naftos produktų ir birių trąšų – krovos buvo tokios: naftos produktų per 2007 metus perpilta 16,84 mln. t (+11,0 proc.), birių trąšų – 3,24 mln. t (-12,4 proc.).
Per 2007 m. Ventspilio uoste perkrauta 158 tūkst. t krovinių konteineriuose (+12,9 proc., lyginant su 2006 m.) ir pervežta 50,72 tūkst. keleivių (-2 proc., lyginant su 2006 m.).
 
Rygos uoste per 2007 metus perkrauta 25,93 mln. t krovinių, t. y. 2,3 proc. daugiau negu 2006 m. Nežymiai didėjo birių ir suverstinių krovinių perkrovimai, kurie sudaro beveik 60 proc. (15,49 mln. t) bendros Rygos uosto krovos. Šių krovinių perkrauta 0,9 proc. arba 137,3 tūkst. t daugiau nei 2006 metais. Birių trąšų perkrauta 573,8 tūkst. t daugiau (+42,2 proc.), geležies rūdos perkrauta 182,5 tūkst. t daugiau (2 kartus), lyginant su 2006 m. Anglies krova sumažėjo –1,9 proc. iki 10,47 mln. t ir sudarė 40,4 proc. bendros krovos apimties. Taip pat mažėjo cukraus –52,0 proc. iki 95,9 tūkst. t, durpių –27,0 proc. iki 125,6 tūkst. t perkrovimai.
Generalinių krovinių Rygos uoste perkrauta 5,62 mln. t (+10,8 proc. daugiau nei 2006 m.). Pagal krovinių nomenklatūrą didžiąją generalinių krovinių dalį sudarė medienos (2,95 mln. t, t. y. -1,7 proc. mažiau nei 2006 m.) ir krovinių konteineriuose (1,75 mln. t, t. y. +15,8 proc. daugiau nei 2006 m.) krova.
Skystųjų krovinių apimtys 2007 m. Rygos uoste sumažėjo -2,2 proc., lyginant su 2006 m., ir sudarė 4,82 mln. t.
Per 2007 metus Rygos uoste apsilankė beveik 442 tūkst. keleivių, o 2006 m. jų tebuvo 247 tūkst. (padidėjimas +79,0 proc.).
 
Talino uoste per 2007 m. perkrauta 36,03 mln. t krovinių, t. y. 12,7 proc. mažiau, palyginti su 2006 m. Pagal krovinių tipus, birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -30,7 proc. arba 3,8 mln. t, generalinių krovinių padidėjo +5,8 proc. arba 268,7 tūkst. t ir skystųjų krovinių sumažėjo -7,0 proc. arba 1,7 mln. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai, t. y. 62,1 proc.
2007 m. į Talino uostą įplaukė 2753 krovininiai laivai, 2006 m. – 3043 laivų (pokytis –9,5 proc.).
Per 2007 metus Talino uoste apsilankė 6,51 mln. keleivių, o 2006 m. jų buvo 6,76 mln. (pokytis –3,6 proc.).
 
Liepojos uoste 2007 metais perkrauta 4,04 mln. t krovinių, t. y. 0,9 proc. daugiau nei 2006 m. Pagal krovinių tipus, birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis padidėjo 13,8 proc. (2007 m. perkrauta 1,88 mln. t). Šį augimą įtakojo stipriai išaugusi grūdų apyvarta Liepojos uoste (2007 m. perkrauta 1,23 mln. t, t. y. 28,9 proc. daugiau nei 2006 m.). Generalinių krovinių sumažėjimą -3,1 proc. (2007 m. perkrauta 1,34 mln. t) sąlygojo konteinerių (-22,0 proc.) bei medienos produktų (-10,2 proc.) perkrovimai. Skystų krovinių apimčių mažėjimą -15,2 proc. (2007 m. perpilta 0,82 mln. t) lėmė 23,9 proc. sumažėjusi naftos produktų krova Liepojos uoste (2007 m. perpilta 0,57 mln. t, o 2006 m. - 0,74 mln. t).
 
 
 
 
 
K. Voveris
KVJUD Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa