Klaipėdos uoste įsisiūbuoja unikalus užteršto grunto valymo projektas

2014 10 14
Klaipėdos uoste įsisiūbuoja unikalus užteršto grunto valymo projektas

Klaipėdos uoste sėkmingai išvalyta viena iš Vakarų laivų gamyklos naudojamų doko duobių. Išvalius užterštą gruntą, joje pasiektas projektinis 16 metrų gylis. Šis gylis patvirtintas bandymais, doką nuleidus į didesnį nei 16 metrų gylį. Bendras išvalyto, technologiškai apdoroto ir sandėliuojamo užteršto grunto kiekis – beveik 60 000 kub. m. Užteršto grunto pašalinimas iš dokų duobių svarbus ne tik aplinkosauginiu atžvilgiu, bet ir turi didelę reikšmę toliau vystant uostą, ypač Malkų įlankos teritoriją.

„Užteršto grunto pašalinimas ir doko duobių projektinių gylių atstatymas suteiks laivų remonto veiklai naujas konkurencines galimybes remontuoti ne tik maksimalių parametrų laivus, bet ir įsisavinti naujus rinkos segmentus, remontuojant specialios paskirties laivus: ledlaužius, žvejybinius laivus, naftos platformas aptarnaujančius laivus ir kt. Tikimės, kad ateinančių metų pirmą pusmetį projektas bus sėkmingai užbaigtas, o tai atvers galimybes tolimesnei laivų remonto plėtrai ir investicijoms į naujus laivų dokavimo pajėgumus“, – teigė AB Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.

Tai unikalus Klaipėdos uoste įgyvendinamas aplinkosauginis projektas. Išsiurbtas gruntas iš po dokų, esančių Malkų įlankoje, transportuojamas slėginiais vamzdžiais, kurių bendras ilgis nuo dokų iki užteršto grunto saugojimo aikštelės sudaro apie 1 km. Gruntas nusausinamas naudojant visiškai gamtai nekenksmingą technologiją. Transportuojama masė, pasiekusi užteršto grunto saugojimo aikštelę, sumaišoma su flokuliantu – t. y. chemikalu, kuris palengvina vandens atskyrimą nuo užteršto grunto. Masė išskirstoma antžeminiais polietileniniais ir polimeriniais vamzdžių tinklais (bendras ilgis 1,165 km) į geotekstilinius konteinerius (jų iš viso numatyta daugiau kaip 100). Užterštas gruntas konteineriuose izoliuojamas ir nusausinamas. Užteršto grunto išvežti nereikia.

„Naudojant šią technologiją visos kenksmingos medžiagos lieka maišuose, į marias išleidžiamas tik aplinkosauginius reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybė suderinta su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu. Leidimas gautas tik po išsamių bandomųjų darbų. Sutvarkius užteršto grunto problemą, nebebus kliūčių sklandžiai valyti ir gilinti Malkų įlanką ir iš ten iškastą gruntą išgabenti į sąvartą jūroje“, – apie unikalų projektą pasakojo A. Kamarauskas.

2011 m. birželio 27 d. su UAB BGS pasirašyta sutartis dėl užteršto grunto aikštelės, užteršto grunto iškasimo iš dokų duobių, nusausinimo, saugojimo ir tvarkymo projektų parengimo ir projektuose numatytų darbų atlikimo. 2012 m. pabaigoje gauta teigiama techninio projekto ekspertizė, patvirtintas techninis projektas. Įgyvendinant projektą valomos trys AB Vakarų laivų gamyklos (VLG) dokų duobės prie 139 krantinės, UAB Vakarų Baltijos laivų statyklos prie 65A, dvi UAB „Klaipėdos laivų remontas“ dokų duobės prie 58 krantinės. Iš minėtų bendrovių dokų duobių planuojama išsiurbti apie 200 000 kub. metrų grunto ir nuosėdų.

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
generalinio direktoriaus padėjėja ryšiams su visuomene 
Dovilė Skabickaitė
Tel. 8 46 499677, mob. 8 687 37056
El.p. media@port.lt

Apklausa
X apklausa