Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2008 m. sausio mėn.

2008 02 19
             2008 m. sausio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 2,39 mln. t, t. y. 11,5 proc. arba 246 tūkst. t jūrinių krovinių daugiau nei per atitinkamą 2007 metų laikotarpį. Didėjo visų krovinių rūšių (generalinių, birių ir suverstinių, skystų) perkrovimai.
 
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Krovinio tipas
Laikotarpis
2008 / 2007, % (+, -)
2007 01
2008 01
Iš viso (tūkst. t):
2.147.999,6
2.394.098,9
111,5
Skysti kroviniai
836.686,8
951.078,5
113,7
Birūs ir suverstiniai kroviniai
649.666,7
699.190,3
107,6
Generaliniai kroviniai
661.646,1
743.830,1
112,4
 
Skystų krovinių apimčių didėjimą nulėmė 14,9 proc. išaugusi naftos produktų (2007 m. sausį perpilta 681,6 tūkst. t, 2008 m. sausį – 783,0 tūkst. t) bei 4,4 proc. skystų trąšų krova (2007 m. sausį perpilta 137,1 tūkst. t, 2008 m. sausį – 143,1 tūkst. t).
Birių ir suverstinių krovinių apyvartos augimą sąlygojo 6 kartais didesnė durpių, 3 kartais išaugusi žemės ūkio produktų, 73 proc. ferolydinių ir 3,7 proc. didesnė trąšų krova, palyginti su 2007 metų sausio mėn.
Generalinių krovinių perkrovimų augimas buvo įtakotas 2 kartus didesnės medienos ir miškininkystės produktų krovos, 36,9 proc. išaugusių konteinerių (tonažo atžvilgiu) perkrovimų bei 17,7 proc. didesnės šaldytų krovinių apyvartos nei 2007 metų sausį.
Lyginant 2008 ir 2007 metų sausio mėn. Klaipėdos uosto krovas, sparčiausi augimo tempai pasiekti durpių (6 kartus), žemės ūkio produktų (3 kartus), medienos ir miškininkystės produktų (2 kartus), ferolydinių (+73,0 proc.) bei konteinerių (tonažo atžvilgiu) (+36,9 proc.) krovoje. Sumažėjo geležies ir plieno gaminių (–38,9 proc.), metalo laužo (-37,4 proc.), melasos (–6,9 proc.), pakuotų trąšų (–4,8 proc.) bei ro-ro priemonių (tonažo atžvilgiu) (-4,3 proc.) krova Klaipėdos uoste.
Konteinerių vienetų apyvarta išaugo +37,9 proc. (skaičiuojant TEU), o ro-ro vienetų +7,5 proc. Ro-ro vienetų padidėjimą nulėmė augantys autotreilerių, treilerių bei lengvųjų automobilių perkrovimai Klaipėdos uoste.
               Per 2008 m. sausio mėn. keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius išaugo +15,4 proc. ir sudarė daugiau kaip 14 tūkst.
 
2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2007 01
2008 01
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
118 251
138 268
+16,9
Klaipėda
21 094
29 099
+37,9
Ryga
13 968
16 650 
+19,2
Talinas
12 197
13 350
+9,5
Kaliningradas
 
 
 
Liepoja
 
 
 
Ventspilis
1 068
1 268
+18,7
 

Kaimyniniai uostai
 
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2007 01
2008 01
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
4 114,8
4 194,7
+1,9
Primorskas
6 234,9
6 644,9
+6,6
Talinas
3 913,3
2 438,6
-37,7
Ventspilis
2 208,0
2 779,0
+25,9
Klaipėda
2 148,0
2 394,1
+11,5
Ryga
1 837,8
2 309,0
+25,6
Kaliningradas
 
 
 
Liepoja
332,6
417,9
+25,6
 
2008 m. sausio mėn. Sankt-Peterburgo uoste perkrauta 4,19 mln. t krovinių (+1,9 proc.). Didėjo tik birių ir suverstinių krovinių perkrovimai (+13,7 proc). Generalinių krovinių sumažėjo 10,3 proc., skystų 2,5 proc. Pagal krovinių nomenklatūrą, išaugo geležies rūdos (4 kartus), trąšų (+26,6 proc.) bei konteinerių (tonažo atžvilgiu) (+15,5 proc.) krovos. Labiausiai mažėjo anglies (-99,3 proc.), metalo laužo (-40,8 proc.), medienos (37,5 proc), ferolydinių (-24,0 proc.) ir grūdų (-21,5 proc.) perkrovimai.
Primorsko uoste š. m. sausį perpilta +6,6 proc. daugiau žalios naftos nei 2007 m. sausio mėn. (2008 m. sausio mėn. 6,6 mln. t, 2007 m. sausį 6,2 mln. t).
 
Talino uoste per 2008 m. pirmąjį mėnesį perkrauta 2,44 mln. t krovinių, t. y. -37,7 proc. mažiau nei 2007 m. sausio mėn. Pagal krovinių tipus, birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -74,4 proc. arba 0,9 mln. t, generalinių krovinių padidėjo +4,1 proc. arba 15,1 tūkst. t ir skystųjų krovinių sumažėjo -24,9 proc. arba 576,6 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai, t. y. 71,3 proc.
2008 m. sausį į Talino uostą įplaukė 179 krovininiai laivai, kai tuo tarpu 2007 m. sausį jų buvo 273 (pokytis –11,7 proc.).
Per pirmąjį 2008 metų mėn. Talino uoste apsilankė 359,6 tūkst. keleivių, o 2007 m. sausio mėn. jų buvo 322,8 tūkst. (pokytis +11,4 proc.).
 
Š. m. sausio mėn. Ventspilio uoste perkrauta 2,78 mln. t krovinių (+25,9 proc.), per 2007-ųjų sausį 2,21 mln. t. Didėjo skystų (+35,6 proc., atitinkamai 1,8 mln. t) bei birių ir suverstinių (+14,6 proc., atitinkamai 0,8 mln. t) krovinių perkrovimai. Generalinių krovinių krova šiek tiek sumažėjo (-4,4 proc., atitinkamai 172 tūkst. t). Pagal krovinių nomenklatūrą, labiausiai augo naftos produktų (+47,9 proc.) bei anglies (+16,0 proc.) perkrovimai Ventspilio uoste. Pagrindinių tranzitinių krovinių – naftos produktų ir birių trąšų – krovos buvo tokios: naftos produktų per 2008 m. sausį perpilta 1,6 mln. t, birių trąšų – 303 tūkst. t.
Š. m. sausį Ventspilio uoste perkrauta 12 tūkst. t krovinių konteineriuose (+20,0 proc., lyginant su 2007 m. atitinkamu periodu).
 
Rygos uoste per 2008 metų pirmąjį mėnesį perkrauta 2,31 mln. t krovinių, t. y. +25,6 proc. daugiau negu 2007 m. sausį. Didėjo birių ir suverstinių krovinių perkrovimai, kurie sudaro beveik 66 proc. (1,52 mln. t) bendros Rygos uosto krovos. Šių krovinių perkrauta +39,1 proc. arba 427,2 tūkst. t daugiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį. Birių krovinių augimą labiausiai sąlygojo išaugę grūdų (+32,5 proc.), geležies rūdos (+21,0 proc.) bei durpių (+94,3 proc.) perkrovimai, lyginant su 2007 m. sausiu. Anglies krova išaugo +57,1 proc. iki 1,08 mln. t ir sudarė 47 proc. bendros krovos apimties. Birių trąšų krova sumažėjo -2,2 proc. iki 176,2 tūkst. t, palyginti su 2007 m. sausio mėn.
Generalinių krovinių Rygos uoste perkrauta 392,3 tūkst. t (+11,1 proc. daugiau nei 2007 m. sausį). Pagal krovinių nomenklatūrą, didžiąją generalinių krovinių dalį sudarė medienos (192,4 tūkst. t, t. y. +11,2 proc. daugiau nei 2007 m. sausį) ir krovinių konteineriuose (152,4 tūkst. t, t. y. +23,9 proc. daugiau nei 2007 m. sausį) krova.
Skystųjų krovinių apimtys š. m. sausio mėn. Rygos uoste padidėjo 1,2 proc., lyginant su 2007 m. sausiu, ir sudarė 397,9 tūkst. t.
Per 2008 metų pirmąjį mėnesį Rygos uoste apsilankė 16,2 tūkst. keleivių, o 2007 m. sausį jų tebuvo 12,3 tūkst. (padidėjimas +31,2 proc.).
 
 
                Liepojos uoste 2008 m. sausio mėn. perkrauta 417,9 tūkst. t krovinių, t. y. 25,6 proc. daugiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį. Pagal krovinių tipus, birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis padidėjo +23,5 proc. (2008 m. sausį perkrauta 192,8 tūkst. t). Šį augimą įtakojo stipriai išaugusi grūdų apyvarta Liepojos uoste (2008 m. sausį perkrauta 136,1 tūkst. t, t. y. +45,2 proc. daugiau nei 2007 m. sausio mėn.). Generalinių krovinių augimą +6,3 proc. (2008 m. sausį perkrauta 123,8 tūkst. t) sąlygojo 2,5 kartus išaugę medienos perkrovimai. Skystų krovinių apimčių didėjimą +68,8 proc. (2008 m. sausį perpilta 101,4 tūkst. t) lėmė +72,9 proc. padidėjusi naftos produktų (2008 m. sausį perpilta 77,1 tūkst. t) bei +10,3 proc. žalios naftos (2008 m. sausį perpilta 15,9 tūkst. t) krova Liepojos uoste.
 
 
 
 
 
 
  
 
K. Voveris
KVJUD Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa