Per 9 šių metų mėnesius perkrauta 31,9 mln. tonų jūrinių krovinių

2012 10 17
Per 9 šių metų mėnesius perkrauta 31,9 mln. tonų jūrinių krovinių

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

2012 m. sausio–rugsėjo mėn.

Per 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 31,9 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimties pokytis sudarė -6,5 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 25,9 mln. t, pokytis -5,5 proc. arba -1,5 mln. t, o Būtingės terminale perpilta 6,0 mln. t, pokytis -10,6 proc. arba -0,7 mln. t.

Per 2012 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+352,3 tūkst. t), rūdos (+260,3 tūkst. t), žemės ūkio produktų (+253,5 tūkst. t) krova.

Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-1 295,3 tūkst. t), naftos produktų (-716,9 tūkst. t) bei žalios naftos (-712,4 tūkst. t) krovos. Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 9,7 proc., kurių perpilta 13 533,0 tūkst. (42,4 proc. bendros uosto krovos). 5,6 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 10 207,7 tūkst. t (32,0 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 1,8 proc., iš viso jų krauta 8 185,0 tūkst. t (25,6 proc. bendros uosto krovos).

Per 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. užregistruoti 5 164 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 60 laivų (-11,8 proc. arba 8 laivais mažiau, palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 3 640 tarptautinių laivų (21 laivu arba 0,6 proc. daugiau, palyginus su 2011 metų sausio–rugsėjo mėn.), 1 464 vietiniai laivai (13 laivų arba 0,9 proc. daugiau palyginus su 2011 metų sausio–rugsėjo mėn.). 2012 metų sausio–rugsėjo mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 5 104 laivai, t. y. 10 laivų daugiau arba +0,2 proc. palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 280 199, t. y. 8,4 proc. arba 21 827 keleiviais daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį. Kruizinių laivų keleivių 2012 m. sausio–rugsėjo mėn. atvyko 26 769, t. y. +24,6 proc. arba +5 291, lyginant su 2011 m. sausio–rugsėjo mėn.

Plačiau

 

Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
www.portofklaipeda.lt

Apklausa
X apklausa