Tarptautinė konferencija „Klaipėdos uosto plėtros projektai“

2008 06 12
Tarptautinė konferencija „Klaipėdos uosto plėtros projektai“
 
2008 m. birželio 12 d. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ,,RADISSON SAS“ viešbučio konferencijų salėje (Šaulių g. 28, Klaipėda) surengė tarptautinę konferenciją „Klaipėdos uosto plėtros projektai“, skirtą užsienio ir mūsų šalies rangovams, atliekantiems ir turintiems galimybę atlikti uostų infrastruktūros plėtros, geležinkelių statybos bei uosto gilinimo darbus.
 
Konferencijos tikslas - supažindinti dalyvius, esamus ir potencialius rangovus su naujais Klaipėdos uosto infrastruktūros plėtros projektais bei paskatinti juos dalyvauti Klaipėdos uoste rengiamuose tarptautiniuose konkursuose uosto infrastruktūros vystymo darbams atlikti.
 
Konferencijoje pranešimus skaitė VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovai bei didžiausių Klaipėdos uoste vykdomų techninių projektų rengėjai. Po konferencijos įvyko numatyta tikslinė, su konferencijos dieną skaitomais pranešimais susijusi, infrastruktūros objektų apžiūra UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“ bei UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ teritorijose, t. y. būsimose statybos vietose.
 
Be to, konferencijoje taip pat pranešimą skaitė svečias iš Vokietijos - kompanijos Bremen Ports GmbH & Co. KG Tarptautinių projektų vadovas kapt. Karsten Brünings, kuris pasidalino Vokietijos patirtimi statant ir eksploatuojant giliavandenius avant uostus.
 
Diskusijos dėl giliavandenio uosto netyla jau nuo 2004 metų, kai JICA (Japan International Cooperation Agency) ekspertai, išnagrinėję galimus variantus, nustatė, kad geriausias Klaipėdos uosto plėtros variantas yra giliavandenio uosto statyba, bei pateikė giliavandenio uosto statybos Melnragėje studiją. Kaip rodo kitų Europos uostų patirtis, tokio objekto statyba paprastai užtrunka apie 10 metų, todėl jau šiandien būtina rūpintis Lietuvos transporto ir ekonomikos ateitimi, numatant sprendimus ne mažesnei nei 50 metų perspektyvai.
 
Uosto direkcija, įgyvendindama vieną iš savo veiklos krypčių, t.y. didinti uosto pralaidumą, bei atsižvelgdama į Klaipėdos uosto svarbą šalies ekonomikai ir į tai, kad būtina toliau didinti uosto pajėgumus bei konkurencingumą, privalo rūpintis investicija į šį svarbų Klaipėdos uostui rytojaus investicinį projektą – giliavandenį uostą. Todėl ypač svarbu domėtis kitų uostų patirtimi, statant ir eksploatuojant panašaus tipo uostus. Be to, siekiant išlaikyti uosto konkurencingumą, įvertinus laivybos rinkoje vykstančius pokyčius, privalu prisitaikyti ir atitinkamai į juos reaguoti. 
 
Uosto direkcijos 2008 - 2010 metų strateginiame plane numatoma tęsti statybos ir gilinimo darbus, visų pirma siekiant efektyviau išnaudoti pietinę uosto dalį. Vienas iš tokių objektų - Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „BEGA“ nuomojamoje teritorijoje esančių krantinių Nr. 66 ir 67 rekonstrukcija bei pirso tipo krantinių Nr. 66a - 67a statyba. Šio, apie 140 mln. Lt kainuosiančio, objekto 1-ojo etapo statybą planuojama pradėti 2009 metais. Renginyje dalyvavęs šio objekto techninį projektą rengusios bendrovės UAB „HIDROSFERA“ direktorius Arvydas Bielinis pristatė darbo rezultatus. Šiuo metu paminėta vieta išnaudojama tik iš dalies – prie jos pjaustomi nurašyti laivai ir kaupiamas metalo laužas. Tačiau rekonstravus jau esamas krantines Nr. 66 - 67 bei pastačius pirso tipo krantines Nr. 66a - 67a, atsiras papildomos galimybės krauti birius, generalinius bei skystus krovinius.
 
Konferencijos metu taip pat buvo nagrinėjamas Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo statybos klausimas. Planuojama, jog šis terminalas Klaipėdos uoste bus pastatytas 2010 metais šalia 2-osios Smiltynės perkėlos, teritorijoje tarp Minijos, Varnėnų ir Nemuno gatvių bei Baltijos prospekto tęsinio. Statybas, kurių vertė daugiau kaip 250 mln. litų, numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos sanglaudos fondo, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos bei privačių lėšų. Renginyje pasisakęs UAB „HIDROPROJEKTAS“ hidroįrenginių projektavimo grupės vadovas Gediminas Zumaras, šio terminalo projektinių pasiūlymų ir techninio projekto autorius, pristatė konferencijos dalyviams minėtą projektą.
 
Akivaizdu, jog ekonominiu požiūriu Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo atsiradimas uoste bus ypač naudingas visam pajūrio regionui, nes atsiras poreikis plėsti aptarnavimo paslaugas, bus pastatyti nauji viešbučiai, sukurtos naujos darbo vietos. Patogiam keleivių ir krovinių judėjimui į naująjį terminalą užtikrinti numatomi transporto infrastruktūros gerinimo darbai – Baltijos prospekto sankryžų su Minijos gatve bei Šilutės ir Taikos prospektais rekonstravimas, specialaus privažiuojamojo kelio tiesimas, geležinkelio infrastruktūros tarp Varnėnų gatvės ir Baltijos prospekto tęsinio rekonstravimas. Š. m. liepos mėnesį planuojama paskelbti konkursą Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo krantinės statybos darbams atlikti, o rudenį – pradėti statybas.
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Sigitas Dobilinskas teigė: „Šioje konferencijoje, siekdami supažindinti vietinius ir užsienio rangovus su Klaipėdos uosto plėtros mastais ir numatomais vykdyti projektais, mes tikimės paskatinti juos dalyvauti uosto modernizavimo projektų konkursuose ir bendradarbiauti su efektyviausiai dirbančiais partneriais“.
 
 
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
Marketingo vadybininkė-atstovė ryšiams su visuomene
Geda Marozaitė,
tel. 499 708, mob. 8 615 30536
 
Apklausa
X apklausa