Klaipėdos uosto krova 2008 m. I pusmetį išaugo penktadaliu

2008 07 04
Klaipėdos uosto krova 2008 m. I pusmetį išaugo penktadaliu
 
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
2007 01-06
2008 01-06
%
Iš viso (t):
13.126.760,6
15.815.349,2
120,5
Skysti kroviniai
4.746.625,2
6.053.031,2
127,5
Birūs ir suverstiniai kroviniai
3.777.922,4
5.062.762,2
134,0
Generaliniai kroviniai
4.602.213,1
4.699.555,8
102,1
 
 
 
 
Konteineriai (TEU)
150.470
181.722
120,8
Ro-ro kroviniai (vnt.)
105.111
100.525
95,6
Laivai
3.790
4.014
105,9
Keleiviai,
117.040
119.945
102,5
   iš jų kruizinių laivų keleiviai
11.551
12.211
105,7
Būtingės terminalas
2.321.264,6
4.376.310,0
188,5
 
Per 2008 m. I pusmetį Klaipėdos uoste perkrauta 15,82 mln. t krovinių. Tai +20,5 proc. daugiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį.
Didžiausi augimo tempai per š. m. sausį-birželį pasiekti žemės ūkio produktų (2,2 karto), naftos produktų (+33,3 proc.), birių trąšų (+31,2 proc.) ir konteinerių (+20,8 proc.) krovoje, palyginti su 2007 m. atitinkamu periodu.
2008 m. sausį-birželį didėjo visų krovinių rūšių (generalinių, birių ir suverstinių, skystų) perkrovimai.
Skystų krovinių didėjimą nulėmė auganti naftos produktų krova (2008 m. sausį-birželį perpilta 5,17 mln. t, 2007 m. sausį-birželį – 3,88 mln. t, pokytis +33,3 proc.). Skystų trąšų perkrovimo apimtys išliko praėjusiųjų metų lygyje.
Analizuojant birių krovinių nomenklatūrą, stebimas visų krovinių srautų (žemės ūkio produktų, birių trąšų, ferolydinių, mineralų) didėjimas. Didžiausias augimo tempas užfiksuotas žemės ūkio produktų krovoje (2008 m. I pusmetį perkrauta 0,62mln. t, 2007 m. I pusmetį – 0,29 mln. t). Tokį krovos padidėjimą sąlygojo išaugusios grūdinių kultūrų kainos pasaulinėje rinkoje. Didžiausio birių krovinių srauto – trąšų - perkrauta daugiau kaip 3,16 mln. t (pagal krautą krovinių kiekį tai antras rezultatas po naftos produktų krovos). 2008 m. birželį Klaipėdos uoste perkrautas didžiausias mėnesinis birių trąšų kiekis (0,66 mln. t).
Konteinerių perkrovimas išaugo +20,8 proc., o ro-ro vienetų krova sumažėjo –4,4 proc. Š. m. birželio mėnesį perkrauta 32,9 tūkst. TEU konteinerių. Ro-ro vienetų nežymų sumažėjimą nulėmė sulėtėjusi pasaulinė prekyba tarp Vakarų ir Rytų bei didėjanti infliacija Baltijos šalyse.
Per pirmus šešis š. m. mėnesius bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius išaugo 2,5 proc. ir sudarė 120 tūkst. Kruiziniais laivais Klaipėdos uostą aplankė 12,2 tūkst. užsienio turistų.
Būtingės terminale 2008 metų I pusmetį perpilta 4,38 mln. t nevalytos naftos (bendros krovos apimtys padidėjo 1,9 karto). Augimą lėmė išaugęs aptarnautų tanklaivių skaičius Būtingės terminale (2008 m. sausį-birželį aptarnauti 43 laivai, 2007 m. sausį-birželį – 23 laivai).
 
2008 m. birželio mėn. krova išaugo beveik trečdaliu (perkrauta 2,86 mln. t krovinių), palyginti su 2007 m. birželiu.
 
Krova Klaipėdos uoste 2007 m. birželio mėn. ir 2008 m. birželio mėn.
         
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
2007 m. birželis
2008 m. birželis
%
Iš viso (t):
2 251 239,9
2 864 551,7
127,2
Skysti kroviniai
676.140,8
1.042.291,4
154,2
Birūs ir suverstiniai kroviniai
763.041,7
1.016.404,1
133,2
Generaliniai kroviniai
812.057,4
805.856,2
99,2
 
 
 
E. Kateiva
Marketingo skyrius                
 
Apklausa
X apklausa