Uosto direkcijai - apdovanojimas "Albatrosas"

2015 05 18
Uosto direkcijai - apdovanojimas "Albatrosas"

Smiltynėje, prie paminklo „Albatrosas“, skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams, buvo įteikti šio vardo apdovanojimai. Uosto direkcija pagerbta už kapitono L.Stulpino atminimo įamžinimą ir jo vardinio medalio sukūrimą. Po apdovanojimų įteikti jūrų veteranų ženkleliai, priesaiką jūrai davė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai. Šiemet renginyje apsilankė ir susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimas „Albatrosas“ rengiamas antrus metus. Šio apdovanojimo sumanytojas yra Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“, kuris idėją perdavė Klaipėdos miesto savivaldybei.

Jis taip pat pasiūlė idėją pastatyti „Albatroso“ skulptūrą. Įgyvendinti šią idėją ėmėsi buvęs susisiekimo ministras, dabar premjeras Algirdas Butkevičius.

Prie „Albatroso“ paminklo jau susikūrė savos tradicijos. Čia atnešamos gėlės prisimenant išplaukusius ir negrįžusius jūrininkus. Kasmet prie šio paminklo priesaiką duoda Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursiai. Prie paminklo iškilmingai teikiami medaliai ir jūros veteranams.

Šio renginio akcentas yra ir kasmetinė Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų eisena miesto gatvėmis nuo mokyklos, esančios I.Kanto gatvėje, į Šiaurės ragą. Nuostabus reginys miesto gatvėse išvysti nemažą būrelį uniformuotų studentų. Tai priminimas, kad Klaipėda - jūrinis miestas.

Pretendentus „Albatroso“ nominacijoms siūlo visi klaipėdiečiai, juos renka Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos. Kasmet skiriami vienas, du arba trys nugalėtojai atskirose nominacijų kategorijose.

Už geriausią jūrinį socialinį projektą šiemet apdovanota Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Jai šis apdovanojimas skirtas už pirmojo Klaipėdos uosto kapitono Liudviko Stulpino atminimo įamžinimą ir jo medalio sukūrimą. Uosto direkcijos indėlis vystant Klaipėdos mieste yra didžiulis. Uosto direkcija kaip reikšmingą jūrinį projektą buvo nominavusi ir jau kelis metus vykdomas ekskursijas klaipėdiečiams ir miesto svečiams laivu „Venus“ po Klaipėdos uostą.

Geriausiu jūrinės grožinės, mokslinės literatūros leidiniu pripažinta Aloyzo Každailio knygos „Laivai ir jūra“ naujas leidimas. Pirmasis knygos leidimas pasirodė dar 1981 metais. Tuomet 30 tūkstančių egzempliorių jos tiražas buvo greitai išgraibstytas. Netrukus ši knyga išleista pakartotinai jau 60 tūkstančių egzempliorių tiražu. Praėjus keliems dešimtmečiams vėl leisti sovietmečiu populiarią, bet su ana sistema nieko bendro neturinčią knygą, ėmėsi "Tyto Albos" leidykla. Trečia kartą knyga išleista tarsi naujai. Ji gerokai papildyta Lietuvos laivybos istorija. Knygos autoriui A.Každailiui talkino Lietuvos jūrų muziejaus istorikai, pirmojo Lietuvoje atstatyto kurėno laivavedžiai tėvas ir sūnus Romaldas ir Romualdas Adomavičiai, kiti Lietuvos laivybos istorijos tyrinėtojai.

Šiam apdovanojimui buvo pristatyta ir Jono Sąlygos knyga – nuotraukų albumas „Jūra nepozuoja“.  Albumui autorius atrinko 60 fotografijų, kurioje jo mūza vis kitokia: rami, šėlstanti, raibuliuojanti, spindinti, raudona, lyg pripilta vyno, ar suputojusi, lyg būtų priberta skalbimo miltelių.Kiekvieną nuotrauką palydi ir autoriaus emociją atspindintys tekstai. Paprastai ir nuoširdžiai jūrą pristatantį albumą 500 tiražu išleido Sauliaus Jokužio leidykla – spaustuvė.Už geriausią marinistinės žurnalistikos darbą „Albatroso“ skulptūrėlė įteikta kino operatoriui ir prodiuseriui Juozui Mažonui už dokumentinio filmo, skirto Lietuvos jūrininkų sąjungos 25-mečiui sukūrimą, televizijos laidų „Jūros spalvos“ kūrimą ir prodiusavimą.

www.albatrosas.lt informacija