Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krova 2008 m. sausį-rugsėjį

2008 10 06
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krova 2008 m. sausį-rugsėjį
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
2007 01-09
2008 01-09
%
Iš viso (t):
20.439.596,6
23.144.949,4
113,2
Skysti kroviniai
7.119.752,7
8.515.758,1
119,6
Birūs ir suverstiniai kroviniai
6.338.756,2
7.559.097,2
119,3
Generaliniai kroviniai
6.981.087,7
7.070.094,2
101,3
Konteineriai (TEU)
234.237
278.671
119,0
Ro-ro kroviniai (vnt.)
166.157
156.501
94,2
Laivai
5.752
6.155
107,0
Keleiviai, iš jų:
240.107
237.511
98,9
kruizinių laivų keleivių
36.866
32.461
88,1
Būtingės terminalas
3.764.672,8
6.861.976,7
182,3
Per 2008 m. sausio-rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 23,14 mln. t krovinių. Tai +13,2 proc. daugiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį.
Didžiausi augimo tempai per š. m. sausį – rugsėjį pasiekti cukraus žaliavos (+2,1 karto, perkrauta 284,5 tūkst. t), ferolydinių (+41,6 proc., perkrauta 364,2 tūkst. t), žemės ūkio produktų (+35,3 proc., perkrauta 991,0 tūkst. t), naftos produktų (+26,4 proc., perkrauta 7,2 mln. t), konteinerių (tonažo atžvilgiu) (+22,2 proc., perkrauta 2,7 mln. t), birių trąšų (+20,7 proc., perkrauta 4,6 mln. t) krovoje, palyginti su 2007 m. tuo pačiu periodu.
Konteinerių vienetų perkrovimas išaugo +19,0 proc. (skaičiuojant TEU), o ro-ro vienetų krova šiek tiek sumažėjo (-5,8 proc.).
Per tris š. m. ketvirčius bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius nežymiai sumažėjo –1,1 proc. ir sudarė 237,5 tūkst.
Būtingės terminale 2008 metų sausį – rugsėjį perpilta 6,86 mln. t nevalytos naftos (bendros krovos apimtys padidėjo 82,3 proc.).
2008 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 2,47 mln. t, t. y. mėnesinė krova išaugo 11,0 proc., palyginti su 2007 m. rugsėju.
Krova Klaipėdos uoste 2007 ir 2008 m. rugsėjo mėnesiais
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
%
2007 m. 09 mėn.
2008 m. 09 mėn.
Iš viso (t):
2.229.622,8
2.474.354,8
111,0
Skysti kroviniai
639.755,6
783.626,2
122,5
Birūs ir suverstiniai kroviniai
838.851,4
911.062,5
108,6
Generaliniai kroviniai
751.015,9
779.666,1
103,8
2008 m. rugsėjo mėn. didėjo visų tipų krovinių perkrovimai: skystų +22,5 proc., birių ir suverstinių +8,6 proc., generalinių krovinių +3,8 proc., lyginant su 2007 m. rugsėju.
Tokį ženklų skystų krovinių augimą sąlygojo daugiau kaip 40 procentų išaugę naftos produktų perpylimai Klaipėdos uoste (2008 m. rugsėjį perpilta 0,63 mln. t, 2007 m. rugsėjį – 0,44 mln. t, pokytis +43,6 proc.). Skystų trąšų krova š. m. rugsėjį sumažėjo -34,1 proc. (2008 m. rugsėjį perpilta 119,09 tūkst. t, 2007 m. rugsėjį – 180,68 tūkst. t) lyginant su 2007 m. rugsėjį.
Lyginant 2008 ir 2007 m. rugsėjo mėn. krautų birių krovinių nomenklatūras, užfiksuotas pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų (2,5 karto, krauta 93,84 tūkst. t), trąšų (+23,0 proc., krauta 522,11 tūkst. t) bei žemės ūkio produktų (+7,5 proc., krauta 218,87 tūkst. t) krovos augimas. Š. m. rugsėjo mėn. mažėjo metalo laužo (-81,8 proc., krauta 13,94 tūkst. t), ferolydinių (-11,1 proc., krauta 24,30 tūkst. t) ir kitų birių krovinių krovos.
Generalinių krovinių nomenklatūroje išsiskiria pakuotų trąšų (+3,0 karto, perkrauta 41,76 tūkst. t), konteinerių (tonažo atžvilgiu) (+21,0 proc., perkrauta 284,44 tūkst. t), geležies ir plieno gaminių (+13,8 proc., perkrauta 33,53 tūkst. t) ir šaldytų krovinių (+9,3 proc., perkrauta 27,09 tūkst. t) perkrovimų augimas. Mažėjo medienos (-36,3 proc., perkrauta 43,14 tūkst. t) ir ro-ro krovinių (tonažo atžvilgiu) (-11,7 proc., perkrauta 318,58 tūkst. t) perkrovimai. Medienos perkrovimų apimčių sumažėjimą sąlygojo medienos išvežimo iš miškų darbus apsunkinę lietingi orai.
Š. m. rugsėjo mėn. konteinerių vienetų (skaičiuojant TEU) krova išaugo 13,8 proc. (krauta 31.127 TEU) lyginant su 2007 m. atitinkamu periodu. Ro-ro vienetų perkrovimai sumažėjo -11,0 proc. (krauta 17.202 vnt).
2008 m. rugsėjo mėnesį Klaipėdoje apsilankė 32,91 tūkst. keleivių, iš kurių 7,03 tūkst. atvyko kruiziniais laivais.
Kartu su rugsėju pasibaigė ir kruizinės laivybos sezonas Klaipėdos uoste. Šiais metais uoste buvo aptarnauti 46 kruiziniai laineriai, kuriais atvyko 32.461 keleivių.
K. Voveris
Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa