Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – rugsėjo mėnesių krovos apžvalga

2008 10 15
Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – rugsėjo mėnesių krovos apžvalga
Remiantis krovos duomenimis už 2008 m. sausį-rugsėjį, Klaipėdos uoste ir toliau stebimas stabilus perkrovimų augimas, išlaikant pirmaujančio Pabaltijo uosto pozicijas.
Per 2008 m. sausį-rugsėjį Klaipėdos uoste perkrauta 23,14 mln. t krovinių, tai +13,2 proc. daugiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį.
2008 m. sausį-rugsėjį didėjo visų krovinių rūšių (skystų, birių ir suverstinių, generalinių) perkrovimai.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
2007 01-09
2008 01-09
%
Iš viso (t):
20.439.596,6
23.144.949,4
113,2
Skysti kroviniai
7.119.752,7
8.515.758,1
119,6
Birūs ir suverstiniai kroviniai
6.338.756,2
7.559.097,2
119,3
Generaliniai kroviniai
6.981.087,7
7.070.094,2
101,3
Skystų krovinių apyvarta per tris 2008 m. ketvirčius išaugo penktadaliu. Ženklų šių krovinių perkrovimų didėjimą, sąlygojo sparčiai augantys naftos produktų perpylimai uoste. Per š. m. devynis mėn. jų krova išaugo +26,4 proc. (2008 m. sausį-rugsėjį perpilta 7,17 mln. t, 2007 m. sausį-rugsėjį – 5,68 mln. t). Skystų trąšų krova sumažėjo -7,0 proc., jų šiais metais perpilta 1,12 mln. t.
Birių ir suverstinių krovinių augimą sąlygojo ženklūs cukraus žaliavos +2,1 karto. (perkrauta 284,50 tūkst. t), ferolydinių +41,6 proc. (perkrauta 364,23 tūkst. t), žemės ūkio produktų +35,3 proc. (perkrauta 990,99 tūkst. t) bei birių trąšų +20,7 proc. (perkrauta 4,63 mln. t) perkrovimų augimas.
Lyginant su pernai metų atitinkamu laikotarpiu, uoste taip pat stebimas konteinerių (tonažo atžvilgiu) +22,2 proc. (krauta 2,68 mln. t), šaldytų krovinių +8,3 proc. (krauta 268,72 tūkst. t), pakuotų trąšų +4,9 proc. (perkrauta 284,36 tūkst. t), geležies ir plieno gaminių +2,6 proc. (krauta 339,56 tūkst. t) krovos apimčių augimas.
Š. m. sausio-rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste sumažėjo melasos -77,7 proc. (perpilta 11,46 tūkst. t), pakuotų durpių -24,1 proc. (perkrauta 9,79 tūkst. t), medienos -12,6 proc. (perkrauta 534,93 tūkst. t) bei ro-ro krovinių (tonažo atžvilgiu) -11,1 proc. (perkrauta 2,77 mln. t) perkrovimai.
Konteinerių vienetų apyvarta per tris 2008 m. ketvirčius Klaipėdos uoste išaugo +19,0 proc. (skaičiuojant TEU), o ro-ro vienetų krova sumažėjo -5,8 proc. lyginant su 2007 m. sausiu-rugsėju.
Per devynis š. m. mėnesius bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius nežymiai sumažėjo -1,1 proc. ir sudarė 237,5 tūkst.
Kartu su rugsėju pasibaigė ir kruizinės laivybos sezonas Klaipėdos uoste. Šį sezoną uoste buvo aptarnauti 46 kruiziniai laineriai (pernai jų buvo 65), kuriais atvyko 32.461 keleivių (-11,9 proc. palyginti su 2007 m. sezonu).
2008 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 2,47 mln. t., t. y. mėnesinė krova išaugo +11,0 proc., palyginti su 2007 m. rugsėju.

2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2007 01-09
2008 01-09
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
234 237
278 671
19,0
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Ryga
155 997
153 851
-1,4
Talinas
136 915
137 914
0,7
Ventspilis
13 000
13 780
6,0
Liepoja
5 708
4 171
-26,9
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2007 01-09
2008 01-09
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Primorskas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
20 439,6
23 144,9
13,2
Ryga
19 287,5
21 946,0
13,8
Talinas
28 653,7
21 862,1
-23,7
Ventspilis
23 865,0
21 314,0
-10,7
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Liepoja
2 938,5
3 294,4
12,1
n. d. – nėra duomenų
2008 m. sausio-rugsėjo mėn. Rygos uostas perkrovė 21,95 mln. t krovinių (+13,8 proc. lyginant su 2007 m. atitinkamu laikotarpiu) ir aplenkęs Talino bei Ventspilio uostus, pagal bendrus krovos rezultatus, užima antrąją poziciją Pabaltijo šalių uostų sąraše.
Rygos uosto krova ir toliau didėja dėka birių ir suverstinių (+28,9 proc.) krovinių perkrovimų augimo. Per tris šių metų ketvirčius jų perkrauta 14,35 mln. t, t. y. 3,22 mln. t daugiau nei praėjusių metų sausį-rugsėjį. Anglies perkrauta 9,97 mln. t arba +34,9 proc., statybinių medžiagų 579,9 tūkst. t arba +13,8 proc., rūdos 279,4 tūkst. t arba +36,6 proc., grūdų 269,5 tūkst. t arba +1,4 karto, daugiau nei pernai. Anglies krova sudarė 45,4 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste š. m. sausį-rugsėjį išliko praeitų metų lygyje (+0,2 proc.) ir sudarė 3,83 mln. t. Naftos produktų krovoje, kuri sudaro 98,8 proc. visų skystų krovinių apyvartos, pokyčių taip pat nėra, krovinių apyvarta išliko praeitų metų lygyje (-0,1 proc.), perpilta 3,78 mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste mažėja, jų per 2008 m. sausį-rugsėjį perkrauta 3,77 mln. t (-13,1 proc. mažiau nei praėjusiųjų metų sausį-rugsėjį). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą 1,68 mln. t sudarė medienos (–28,1 proc.), o 1,43 mln. t (+2,1 proc.) krovinių konteineriuose krova.
Per devynis šių metų mėnesius Rygos uoste apsilankė 402,2 tūkst. keleivių, o 2007 m. sausį-rugsėjį jų buvo 368,0 tūkst. (pokytis +9,3 proc.).
Talino uoste per 2008 m. tris ketvirčius perkrauta 21,86 mln. t krovinių (-23,7 proc. pokytis, palyginti su atitinkamu 2007 m. laikotarpiu). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -63,5 proc. arba -4,72 mln. t, skystųjų krovinių -12,2 proc. arba -2,12 mln. t, o generalinių krovinių šiek tiek padidėjo +2,2 proc. arba +82,5 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai (69,8 proc.).
Per š. m. sausio-rugsėjo mėnesius į Talino uostą įplaukė 1855 krovininiai laivai, per atitinkamą 2007 m. periodą – 2162 laivai (pokytis -14,2 proc.).
Per devynis 2008 metų mėnesius Talino uoste apsilankė 5,70 mln. keleivių, o 2007 m. sausį-rugsėjį jų buvo 5,05 mln. (pokytis +12,7 proc.).
2008 m. sausį-rugsėjį Ventspilio uoste perkrauta 21,31 mln. t krovinių (per 2007 m. devynis mėn. – 23,87 mln. t.). Skystų krovinių krova sumažėjo -10,8 proc., t. y. perpilta 13,66 mln. t krovinių. Generalinių krovinių perkrovimai sumažėjo -13,9 proc. (krauta 1,65 mln. t), birių ir suverstinių perkrauta -9,5 proc. mažiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį (krauta 6,00 mln. t). Pagal krovinių nomenklatūrą labiausiai augo metalo konstrukcijų +56,9 proc. (perkrauta 102 tūkst. t), amoniako +24,3 proc. (perkrauta 904 tūkst. t), grūdų +18,5 proc. (perkrauta 429 tūkst. t), skystų cheminių produktų +13,0 proc. (perkrauta 87 tūkst. t), konteinerių (tonažo atžvilgiu) +12,4 proc. (perkrauta 136 tūkst. t) perkrovimai Ventspilio uoste. Pagrindinių tranzitinių krovinių – naftos produktų ir birių trąšų – krovos buvo tokios: naftos produktų per 2008 m. sausį-rugsėjį perpilta 11,48 mln. t (-10,5 proc.), birių trąšų – 1,77 mln. t (-32,0 proc.).
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste ir toliau ženkliai mažėja, t. y. per sausio-rugsėjo mėnesius jų Ventspilio uoste tebuvo 29,17 tūkst. (-34,7 proc. mažiau nei per atitinkamą 2007 m. periodą). 2008 m. sausio-rugsėjo mėn. šiame Latvijos uoste apsilankė 1640 laivai (61 laivu mažiau nei per 2007 m. sausį-rugsėjį).
Liepojos uoste per 2008 m. sausį-rugsėjį perkrauta 3,29 mln. t krovinių (+12,1 proc. daugiau nei per 2007 m. atitinkamą laikotarpį). Pagal krovinių tipus, skystųjų krovinių perkrovimai išaugo +25,3 proc. (2008 m. sausį-rugsėjį perpilta 0,74 mln. t), generalinių krovinių +22,0 proc. (2008 m. sausį-rugsėjį perkrauta 1,20 mln. t), o birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -0,8 proc. (2008 m. sausį-rugsėjį perkrauta 1,35 mln. t).
Pagrindinių krovinių, perkraunamų Liepojos uoste, š. m. sausio-rugsėjo mėn. krovos rezultatai buvo tokie: naftos produktų +9,0 proc. (perpilta 438,9 tūkst. t), grūdų +19,4 proc. (perkrauta 981,6 tūkst. t), medienos -5,5 proc. (perkrauta 358,7 tūkst. t), metalų -8,7 proc. (perkrauta 455,8 tūkst. t), konteinerių (tonažo atžvilgiu) -18,2 proc. (perkrauta 35,9 tūkst. t) mažiau nei per atitinkamą 2007 metų periodą.
K. Voveris
KVJUD Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa