Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – spalio mėnesių krovos apžvalga

2008 11 14
Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – spalio mėnesių krovos apžvalga
Per 2008 m. sausį-spalį Klaipėdos uoste perkrauta 25,30 mln. t krovinių, tai +10,8 proc. daugiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį.
2008 m. sausį-spalį didėjo visų krovinių rūšių (skystų, birių ir suverstinių, generalinių) perkrovimai.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
2007 01-10
2008 01-10
%
Iš viso (t):
22.822.234,7
25.298.007,4
110,8
Skysti kroviniai
7.677.960,0
9.114.422,6
118,7
Birūs ir suverstiniai kroviniai
7.318.227,2
8.246.879,8
112,7
Generaliniai kroviniai
7.826.047,6
7.936.705,0
101,4
Skystų krovinių apyvarta per š. m. dešimt mėnesių išaugo beveik penktadaliu. Šių krovinių perkrovimų didėjimą, sąlygojo ženkliai išaugę naftos produktų perpylimai uoste. 2008 m. sausio-spalio mėn. jų krova beveik 1,6 mln. tonų viršijo 2007 m. atitinkamo laikotarpio perkrovimus (2008 m. sausį-spalį perpilta 7,67 mln. t, 2007 m. sausį-spalį – 6,10 mln. t, pokytis +25,8 proc.). Skystų trąšų krova sumažėjo -123,79 tūkst. t. (-9,4 proc.), jų šiais metais perpilta 1,20 mln. t.
Birių ir suverstinių krovinių augimą sąlygojo ženklūs birių trąšų +500,4 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 4,92 mln. t, pokytis +11,3 proc.), žemės ūkio produktų +265,6 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 1,20 mln. t, pokytis +28,4 proc.), cukraus žaliavos +188,1 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 323,50 tūkst. t, pokytis +2,4 karto) bei ferolydinių +85,4 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 386,87 tūkst. t, pokytis +28,3 proc.) perkrovimų augimas.
Lyginant su pernai metų atitinkamu laikotarpiu, uoste taip pat stebimas konteinerių (tonažo atžvilgiu) +520,8 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. krauta 3,00 mln. t, pokytis +21,0 proc.), geležies ir plieno gaminių +47,4 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. krauta 404,79 tūkst. t, pokytis +13,3 proc.) ir pakuotų trąšų +33,8 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 328,93 tūkst. t, pokytis +11,5 proc.) krovos apimčių augimas.
2008 m. sausio-spalio mėn. Klaipėdos uoste sumažėjo ro-ro krovinių (tonažo atžvilgiu) -363,9 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 3,09 mln. t, pokytis -10,5 proc.), medienos -141,0 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 562,19 tūkst. t, pokytis -20,1 proc.), skystų trąšų -123,8 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perpilta 1,20 mln. t, pokytis -9,4 proc.), naudingųjų iškasenų bei statybinių medžiagų -46,7 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perkrauta 734,15 tūkst. t, pokytis -6,0 proc.) ir melasos 40,0 tūkst. t (š. m. sausio-spalio mėn. perpilta 13,81 tūkst. t, pokytis -74,4 proc.) perkrovimai.
Konteinerių vienetų apyvarta per dešimt 2008 m. mėnesių Klaipėdos uoste išaugo +18,4 proc. (skaičiuojant TEU), perkrauta 313,8 tūkst. TEU, o ro-ro vienetų krova sumažėjo -6,0 proc., perkrauta 173,7 tūkst. vienetų, lyginant su 2007 m. sausiu-spaliu.
Per š. m. sausio-spalio mėnesius bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius nežymiai sumažėjo (-1,2 proc.) ir sudarė 254,0 tūkst.
2008 m. spalio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 2,14 mln. t.krovinių, t. y. mėnesinė krova sumažėjo -10,1 proc., palyginti su 2007 m. spaliu.

2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2007 01-10
2008 01-10
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
265 145
313 832
18,4
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Ryga
176 295
173 484
-1,6
Talinas
152 961
154 453
1,0
Ventspilis
14 400
13 840
-3,9
Liepoja
6 507
4 171
-35,9
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2007 01-10
2008 01-10
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Primorskas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
22 822,2
25 298,0
10,8
Talinas
31 327,9
24 341,8
-22,3
Ryga
21 451,4
24 284,6
13,2
Ventspilis
25 992,0
23 517
-9,5
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Liepoja
3 333,1
3 608,3
8,3
n. d. – nėra duomenų
Talino uoste per 2008 m. sausio-spalio mėn. perkrauta 24,34 mln. t krovinių (-22,3 proc. pokytis, palyginti su atitinkamu 2007 m. laikotarpiu). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -60,4 proc. arba -4,78 mln. t, skystųjų krovinių -11,8 proc. arba -2,26 mln. t, o generalinių krovinių šiek tiek padidėjo +2,1 proc. arba +86,2 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudaro skysti kroviniai (69,3 proc.).
Per š. m. sausio-spalio mėnesius į Talino uostą įplaukė 2099 krovininiai laivai, per atitinkamą 2007 m. periodą – 2388 laivai (pokytis -12,1 proc.).
Per dešimt 2008 metų mėnesių Talino uoste apsilankė 6,24 mln. keleivių, o 2007 m. sausį-spalį jų buvo 5,55 mln. (pokytis +12,5 proc.).
2008 m. sausio-spalio mėn. Rygos uostas perkrovė 24,28 mln. t krovinių, t. y. +13,2 proc. daugiau, lyginant su 2007 m. atitinkamu laikotarpiu.
Rygos uosto krova ir toliau didėja dėka birių ir suverstinių (+26,4 proc.) krovinių perkrovimų augimo. Per dešimt šių metų mėnesių jų perkrauta 15,81 mln. t, t. y. +3,30 mln. t daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. 2008 m. sausio-spalio mėn. anglies perkrauta 11,0 mln. t arba +32,1 proc., birių trąšų 1,6 mln. t arba +1,6 proc., statybinių medžiagų 631,4 tūkst. t arba +10,4 proc., rūdos 304,8 tūkst. t arba +33,8 proc., grūdų 295,9 tūkst. t arba +24,3 proc. daugiau nei pernai. Anglies krova sudarė 45,4 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste š. m. sausį-spalį didėjo +4,1 proc. ir sudarė 4,33 mln. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 98,8 proc. visų skystų krovinių apyvartos, padidėjo 3,8 proc., perpilta 4,28 mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste mažėja, jų per 2008 m. sausį-spalį perkrauta 4,15 mln. t (-13,3 proc. mažiau nei praėjusiųjų metų sausį-spalį). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą 1,80 mln. t sudarė medienos (–29,4 proc.), o 1,60 mln. t (+2,3 proc.) krovinių konteineriuose krova.
Per dešimt šių metų mėnesių Rygos uoste apsilankė 436,8 tūkst. keleivių, o 2007 m. sausį-spalį jų buvo 394,6 tūkst. (pokytis +10,7 proc.).
2008 m. sausį-spalį Ventspilio uoste perkrauta 23,52 mln. t krovinių (per 2007 m. dešimt mėn. – 25,99 mln. t.). Šiais metais birių ir suverstinių krovinių perkrauta -6,0 proc. mažiau, perkrauta 6,80 mln. t, skystų krovinių krova sumažėjo -10,4 proc., perpilta 14,89 mln. t krovinių, generalinių krovinių perkrovimai sumažėjo -14,9 proc., krauta 1,82 mln. t, palyginti su atitinkamu 2007 m. laikotarpiu.
Pagal krovinių nomenklatūrą, šiais metais didžiausi augimo tempai buvo pasiekti amoniako +183,0 tūkst. t (š.m. sausio-spalio mėn. perkrauta 982,0 tūkst. t) ir grūdų +161,0 tūkst. t (š.m. sausio-spalio mėn. perkrauta 535,0 tūkst. t) krovoje. Ženkliai mažėjo naftos produktų -1,34 mln. t (š.m. sausio-spalio mėn. perkrauta 12,56 mln. t), trąšų -633,0 tūkst. t (š.m. sausio-spalio mėn. perkrauta 2,11 mln. t), žalios naftos -587,0 tūkst. t (š.m. sausio-spalio mėn. perkrauta 1,25 mln. t) bei Ro-Ro krovinių -287,0 tūkst. t (š.m. sausio-spalio mėn. perkrauta 1,17 mln. t) krova.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste ir toliau mažėja, t. y. per sausio-spalio mėnesius jų Ventspilio uoste tebuvo 30,45 tūkst. (-33,7 proc. mažiau nei per atitinkamą 2007 m. periodą). 2008 m. sausio-spalio mėn. Ventspilio uoste apsilankė 1812 laivų (67 laivais mažiau nei per 2007 m. sausį-spalį).
Liepojos uoste per 2008 m. sausį-spalį perkrauta 3,61 mln. t krovinių (+8,3 proc. daugiau nei per 2007 m. atitinkamą laikotarpį). Pagal krovinių tipus, skystųjų krovinių perkrovimai išaugo +20,3 proc. (2008 m. sausį-spalį perpilta 0,79 mln. t), generalinių krovinių +14,4 proc. (2008 m. sausį-spalį perkrauta 1,26 mln. t), o birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -1,1 proc. (2008 m. sausį-spalį perkrauta 1,56 mln. t).
Pagrindinių krovinių, perkraunamų Liepojos uoste, š. m. sausio-spalio mėn. krovos rezultatai buvo tokie: naftos produktų -0,8 proc. (perpilta 442,2 tūkst. t), grūdų +18,3 proc. (perkrauta 1,17 mln. t), medienos -4,1 proc. (perkrauta 394,3 tūkst. t), metalų -13,5 proc. (perkrauta 470,6 tūkst. t), konteinerių (tonažo atžvilgiu) -27,3 proc. (perkrauta 35,9 tūkst. t) mažiau nei per atitinkamą 2007 metų periodą.
K. Voveris
Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa