Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – lapkričio mėnesių krovos apžvalga

2008 12 15
Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – lapkričio mėnesių krovos apžvalga
Nespėjus pasibaigti 2008 metams, Klaipėdos uoste pasiektas naujas krovos rekordas 27,67 mln. t.
Per š. m. sausį-lapkritį Klaipėdos uoste perkrauta 27,67 mln. t krovinių, tai +11,1 proc. daugiau nei per atitinkamą 2007 m. laikotarpį.
2008 m. sausį-lapkritį didėjo visų krovinių rūšių (skystų, birių ir suverstinių, generalinių) perkrovimai.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
2007 01-11
2008 01-11
%
Iš viso (t):
24.900.323,2
27.671.643,9
111,1
Skysti kroviniai
8.239.787,1
10.017.107,4
121,6
Birūs ir suverstiniai kroviniai
8.060.497,7
9.026.347,0
112,0
Generaliniai kroviniai
8.600.038,4
8.628.189,5
100,3
Skystų krovinių apyvarta per š. m. vienuolika mėnesių išaugo daugiau kaip penktadaliu. Šių krovinių perkrovimų didėjimą, sąlygojo ženkliai išaugę naftos produktų perpylimai uoste. 2008 m. sausio-lapkričio mėn. jų krova beveik 2 mln. tonų viršijo 2007 m. atitinkamo laikotarpio perkrovimus (2008 m. sausį-lapkritį perpilta 8,50 mln. t, 2007 m. sausį-lapkritį – 6,55 mln. t, pokytis +29,9 proc.). Skystų trąšų krova sumažėjo -162,96 tūkst. t. (-11,6 proc.), jų šiais metais perpilta 1,25 mln. t.
Didėjančią birių ir suverstinių krovinių apyvartą uoste labiausiai įtakojo birių trąšų +472,20 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 5,23 mln. t, pokytis +9,9 proc.) ir žemės ūkio produktų +342,0 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 1,45 mln. t, pokytis +31,0 proc.) perkrovimų augimas. Birių ir suverstinių krovinių nomenklatūroje taip pat stebima auganti cukraus žaliavos +167,49 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 326,99 tūkst. t, pokytis +2,1 karto) bei ferolydinių +86,18 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 418,46 tūkst. t, pokytis +25,9 proc.) krova.
Lyginant su pernai metų atitinkamu laikotarpiu, uoste taipogi didėja konteinerių (tonažo atžvilgiu) +541,35 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. krauta 3,27 mln. t, pokytis +19,8 proc.) bei geležies ir plieno gaminių +48,49 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. krauta 435,45 tūkst. t, pokytis +12,5 proc.) krovos apimtys.
2008 m. sausio-lapkričio mėn. Klaipėdos uoste labiausiai mažėjo ro-ro krovinių (tonažo atžvilgiu) -407,63 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 3,39 mln. t, pokytis -10,7 proc.), medienos -178,5 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 601,04 tūkst. t, pokytis -22,9 proc.) ir skystų trąšų -162,96 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perpilta 1,25 mln. t, pokytis -11,6 proc.) perkrovimai.
Konteinerių vienetų apyvarta per vienuolika š. m. mėnesių išaugo +18,5 proc. (skaičiuojant TEU), perkrauta 346,1 tūkst. TEU, o ro-ro vienetų krova sumažėjo -6,8 proc., perkrauta 188,6 tūkst. vienetų, lyginant su 2007 m. sausiu-lapkričiu.
Per 2008 m. sausio-lapkričio mėnesius bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius nežymiai sumažėjo (-1,4 proc.) ir sudarė 267,3 tūkst.
Šių metų lapkričio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 2,37 mln. t. krovinių, t. y. mėnesinė krova išaugo +14,2 proc., palyginti su 2007 m. lapkričiu.
2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2007 01-11
2008 01-11
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
1 541 956
1 842 499
19,5
Klaipėda
292 007
346 067
18,5
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Ryga
195 347
191 293
-2,1
Talinas
167 375
167 730
0,2
Ventspilis
15 674
13 908
-11,3
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2007 01-11
2008 01-11
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
54 698,2
56 146,9
2,6
Primorskas
67 844,3
68 298,8
0,7
Klaipėda
24 900,3
27 671,6
11,1
Ryga
23 610,3
26 886,2
13,9
Talinas
33 505,7
26 601,9
-20,6
Ventspilis
28 229,0
25 885,0
-8,3
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
Sankt Peterburgo uoste per 2008 m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 56,15 mln. t krovinių (+2,6 proc., palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu). Rusijos uoste per š. m. vienuolika mėn. pagal krovos apimtis labiausiai augo konteinerių (tonažo atžvilgiu) +2,02 mln. t (per š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 17,56 mln. t., pokytis +13,0 proc.), naftos produktų +388,0 tūkst. t (per š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 14,16 mln. t, pokytis +2,8 proc.) ir geležies rūdos +246,9 tūkst. t (per š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 945,7 tūkst. t, pokytis +35,3 proc.) perkrovimai. Per minėtą laikotarpį labiausiai Sankt Peterburgo uoste sumažėjo metalo laužo -598,5 tūkst. t (per š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 1,70 mln. t, pokytis -26,1 proc.), grūdų -194,2 tūkst. t (per š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 383,8 tūkst. t, pokytis -33,6 proc.) ir juodųjų metalų -178,0 tūkst. t (per š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 3,79 mln. t, pokytis 4,5 proc.) krova. Konteinerių vienetų apyvarta 2008 m. sausio-lapkričio mėn. buvo 1,84 mln. TEU, t. y. +19,5 proc. daugiau nei 2007 m. sausį-lapkritį.
Primorske š. m. sausio-lapkričio mėn. buvo perpilta 68,30 mln. t žalios naftos, t. y. +0,7 proc. daugiau, lyginant su atitinkamu 2007 m. periodu.
2008 m. sausio-lapkričio mėn. Rygos uostas perkrovė 26,89 mln. t krovinių, t. y. +13,9 proc. daugiau, palyginti su 2007 m. atitinkamu laikotarpiu.
Rygos uosto krova ir toliau didėja dėka birių ir suverstinių (+26,6 proc.) krovinių perkrovimų augimo. Per vienuolika šių metų mėnesių jų perkrauta 17,54 mln. t, t. y. +3,69 mln. t daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. 2008 m. sausio-lapkričio mėn. anglies perkrauta 12,4 mln. t arba +33,1 proc., birių trąšų 1,7 mln. t arba +1,3 proc., statybinių medžiagų 651,3 tūkst. t arba +4,6 proc., grūdų 338,3 tūkst. t arba +1,2 karto, rūdos 314,3 tūkst. t arba +28,3 proc. daugiau nei pernai. Anglies krova sudarė 46,1 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste š. m. sausį-lapkritį didėjo +6,8 proc. ir sudarė 4,85 mln. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 98,7 proc. visų skystų krovinių apyvartos, padidėjo +6,3 proc., naftos produktų perpilta 4,78 mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste ir toliau mažėja, jų per 2008 m. sausį-lapkritį perkrauta 4,50 mln. t (-13,8 proc. mažiau nei praėjusiųjų metų sausį-lapkritį). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą, 1,93 mln. t sudarė medienos (–29,9 proc.), o 1,76 mln. t (+1,9 proc.) krovinių konteineriuose krova.
Per vienuolika šių metų mėnesių Rygos uoste apsilankė 465,9 tūkst. keleivių, o 2007 m. sausį-lapkritį jų buvo 416,0 tūkst. (pokytis +12,0 proc.).
Talino uoste per 2008 m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 26,60 mln. t krovinių (-20,6 proc. pokytis, palyginti su atitinkamu 2007 m. laikotarpiu). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -59,4 proc. arba -4,89 mln. t, skystųjų krovinių -9,7proc. arba -2,00 mln. t, o generalinių krovinių nežymiai padidėjo +0,4 proc. arba +17,5 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudaro skysti kroviniai (69,8 proc.).
Per š. m. sausio-lapkričio mėnesius į Talino uostą įplaukė 2322 krovininiai laivai, per atitinkamą 2007 m. periodą – 2575 laivai (pokytis -13,8 proc.).
Per vienuolika 2008 metų mėnesių Talino uoste apsilankė 6,73 mln. keleivių, o 2007 m. sausį-lapkritį jų buvo 6,01 mln. (pokytis +12,1 proc.).
2008 m. sausį-lapkritį Ventspilio uoste perkrauta 25,89 mln. t krovinių (per 2007 m. vienuolika mėn. – 28,23 mln. t, pokytis -8,3 proc.). Šiais metais birių ir suverstinių krovinių krova išliko praeitų metų lygyje (+0,2 proc.), perkrauta 7,75 mln. t krovinių, skystų krovinių krova sumažėjo -11,1 proc., perpilta 16,14 mln. t krovinių, generalinių krovinių perkrovimai sumažėjo -15,1 proc., krauta 2,00 mln. t, palyginti su atitinkamu 2007 m. laikotarpiu.
Pagal krovinių nomenklatūrą, šiais metais didžiausi augimo tempai buvo pasiekti anglies +279,0 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 4,01 mln. t), grūdų +228,0 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 622,0 tūkst. t) ir amoniako +210,0 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 1,10 mln. t) krovoje. Ženkliai mažėjo naftos produktų -1,69 mln. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 13,55 mln. t), žalios naftos -551,0 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 1,37 mln. t), trąšų -470,0 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 2,44 mln. t) bei Ro-Ro krovinių -315,0 tūkst. t (š. m. sausio-lapkričio mėn. perkrauta 1,29 mln. t) krova.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste ir toliau mažėja, t. y. per sausio-lapkričio mėnesius jų Ventspilio uoste tebuvo 31,42 tūkst. (-36,0 proc. mažiau nei per atitinkamą 2007 m. periodą). 2008 m. sausio-lapkričio mėn. Ventspilio uoste apsilankė 1973 laivai (88 laivais mažiau nei per 2007 m. sausį-lapkritį).
K. Voveris
Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa