Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – gruodžio mėnesių krovos apžvalga

2009 01 15
Klaipėdos ir kaimyninių uostų 2008 m. sausio – gruodžio mėnesių krovos apžvalga
Per 2008 metus uoste pasiektos keturios naujos Klaipėdos uosto istorijoje krovos apyvartų aukštumos didžiausia visų krovinių krova 29,88 mln. t, didžiausia naftos produktų krova 9,36 mln. t, didžiausia birių trąšų krova 5,56 mln. t ir didžiausia konteinerių vienetų krova 373,3 tūkst. TEU.
2008-aisiais metais Klaipėdos uoste perkrauta 9,2 proc. arba 2,5 mln. t jūrinių krovinių daugiau nei 2007-aisiais metais.
2008 metų sausį-gruodį ženkliai didėjo skystų bei birių ir suverstinių krovinių perkrovimai, generalinių – šiek tiek sumažėjo.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2008 / 2007,
2007 01-12
2008 01-12
%
Iš viso (t):
27.361.979,6
29.879.815,1
109,2
Skysti kroviniai
9.036.701,0
10.955.393,3
121,2
Birūs ir suverstiniai kroviniai
8.939.158,8
9.742.278,0
109,0
Generaliniai kroviniai
9.386.119,9
9.182.143,8
97,8
Skystų krovinių apyvarta 2008 metais išaugo daugiau kaip penktadaliu (+21,1 proc.). Šių krovinių perkrovimų didėjimą lėmė beveik trečdaliu (+31,1 proc.) išaugę naftos produktų perpylimai uoste. 2008 m. sausio-gruodžio mėn. jų krova 2,2 mln. tonų viršijo 2007 metų perkrovimus (2008 m. perpilta 9,36 mln. t, 2007 m. – 7,14 mln. t). Skystų trąšų krova sumažėjo -289,13 tūkst. t. (-18,2 proc.), jų šiais metais perpilta 1,30 mln. t.
Birių ir suverstinių krovinių apyvartos didėjimą Klaipėdos uoste labiausiai įtakojo žemės ūkio produktų +417,98 tūkst. t (2008 m. perkrauta 1,66 mln. t, pokytis +33,7 proc.), ir birių trąšų +300,66 tūkst. t (2008 m. perkrauta 5,56 mln. t, pokytis +5,7 proc.) perkrovimų augimas. Birių ir suverstinių krovinių nomenklatūroje taip pat buvo stebima auganti cukraus žaliavos +142,83 tūkst. t (2008 m. perkrauta 339,53 tūkst. t, pokytis +72,6 proc.) bei ferolydinių +74,01 tūkst. t (2008 m. perkrauta 437,87 tūkst. t, pokytis +20,3 proc.) krova.
Lyginant su 2007 metais, uoste ir toliau daugėja perkraunamų konteinerių. Jų krova (tonažo atžvilgiu) 2008 m. išaugo +499,24 tūkst. t (+16,6 proc.) ir viršijo 3,5 mln. ribą.
Konteinerių vienetų apyvarta 2008 metais pasiekė naują rekordą – perkrauta 373,3 tūkst. TEU, t. y. +16,1 proc. daugiau nei 2007-aisiais metais. Ro-Ro vienetų krova 2008 m. siekė 200,9 tūkst. vienetų, t. y. sumažėjo -8,0 proc., lyginant su 2007 m.
2008 metais Klaipėdos uoste labiausiai mažėjo Ro-Ro krovinių (tonažo atžvilgiu) -487,87 tūkst. t (2008 m. perkrauta 3,60 mln. t, pokytis -11,9 proc.), skystų trąšų -289,13 tūkst. t (2008 m. perpilta 1,30 mln. t, pokytis -18,2 proc.) ir medienos -216,79 tūkst. t (2008 m. perkrauta 635,81 tūkst. t, pokytis -25,4 proc.) perkrovimai.
Per 2008 metus bendras keltais uostą aplankiusių keleivių skaičius sudarė 280,3 tūkst (-1,7 proc.), o bendras laivų, apsilankiusių uoste, skaičius padidėjo +5,5 proc. iki 8 348.
Būtingės terminale 2008 metų sausį–gruodį perpilta 9,07 mln. t nevalytos naftos (bendros krovos apimtys padidėjo beveik 2 kartus).
2008 metų gruodžio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 2,18 mln. t. krovinių, t. y. mėnesinė krova sumažėjo -11,6 proc., palyginti su 2007 m. gruodžiu.

2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2007 01-12
2008 01-12
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
321 432
373 263
16,1
Kaliningradas
236 254
213 210
-9,8
Ryga
211 840
207 122
-2,2
Talinas
180 911
180 927
0,0
Ventspilis
16 846
14 148
-16,0
Liepoja
7 665
4 227
-44,9
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2007 01-12
2008 01-12
2008 / 2007, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Primorskas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
27 362,0
29 879,8
9,2
Ryga
25 932,8
29 565,9
14,0
Talinas
36 027,6
29 077,0
-19,3
Ventspilis
31 037,0
28 570,0
-7,9
Kaliningradas
15 624,8
15 379,7
-1,6
Liepoja
4 038,7
4 187,7
3,7
n. d. – nėra duomenų
2008 m. Rygos uostas perkrovė 29,57 mln. t krovinių, t. y. +14,0 proc. daugiau, lyginant su 2007 metais.
Rygos uosto krovos augimas 2008 metais iš esmės buvo pasiektas dėka birių ir suverstinių krovinių perkrovimų (+24,8 proc.). Jų apyvarta 2008 metais sudarė 19,33 mln. t, t. y. +3,84 mln. t daugiau nei 2007 metais. Analizuojant birių ir suverstinių krovinių nomenklatūrą, didžiausi augimo tempai pasiekti anglies krovoje, 2008 m. perkrauta 13,78 mln. t arba +31,6 proc. daugiau nei 2007-aisiais. Birių trąšų krova sudarė 1,94 mln. t arba +0,5 proc., statybinių medžiagų – 679,1 tūkst. t arba +5,5 proc., grūdų – 373,9 tūkst. t arba +73,6 proc., rūdos – 340,8 tūkst. t arba +26,1 proc. daugiau nei pernai. Anglies krova sudarė 46,6 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste 2008 m. didėjo +12,5 proc. ir sudarė 5,43 mln. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 98,8 proc. visų skystų krovinių apyvartos, padidėjo +12,1 proc., jų perpilta 5,36 mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste 2008 m. sumažėjo, jų krova siekė 4,81 mln. t (-14,5 proc., lyginant su 2007 m.). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą, 2,04 mln. t sudarė medienos (–30,9 proc.), o 1,91 mln. t (+2,0 proc.) krovinių konteineriuose krova.
2008 metais Rygos uoste apsilankė 503,2 tūkst. keleivių, o 2007 m. jų buvo 441,9 tūkst. (pokytis +13,9 proc.).
Talino uoste per 2008 m. perkrauta 29,08 mln. t krovinių (-19,3 proc. pokytis, palyginti su 2007 m.). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -58,6 proc. arba -5,03 mln. t, skystųjų krovinių -8,2 proc. arba -1,84 mln. t ir generalinių krovinių -0,8 proc. arba -38,8 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai (70,6 proc.).
Analizuojant Talino uosto krovinių nomenklatūrą ženklių krovinių perkrovimo augimų nebuvo. Labiausiai mažėjo anglies -3,40 mln. t (-91,6 proc., krauta 314,1 tūkst. t), naftos produktų -1,86 mln. t (-8,3 proc., perpilta 20,49 mln. t), trąšų -1,22 mln. t (-66,2 proc., krauta 624,8 tūkst. t) bei grūdų -577,5 tūkst. t (-55,2 proc., krauta 468,0 tūkst. t) krova.
Per 2008 metus į Talino uostą įplaukė 2 535 krovininiai laivai, t. y. 218 laivų mažiau nei 2007 m.
2008-aisiais metais Talino uoste apsilankė 7,25 mln. keleivių, o 2007 m. jų buvo 6,51 mln. (pokytis +12,1 proc.).
2008 m. Ventspilio uoste perkrauta 28,57 mln. t krovinių (per 2007 m. – 31,04 mln. t, pokytis -7,9 proc.). 2008 metais birių ir suverstinių krovinių krova šiek tiek padidėjo (+1,0 proc.), perkrauta 8,59 mln. t, skystų krovinių krova sumažėjo -10,8 proc., perpilta 17,86 mln. t krovinių, generalinių krovinių perkrovimai sumažėjo -16,0 proc., krauta 2,11 mln. t, palyginti 2007 m.
Pagal krovinių nomenklatūrą, 2008 metais didžiausi augimo tempai buvo pasiekti anglies +349,0 tūkst. t (2008 m. perkrauta 4,46 mln. t), grūdų +307,0 tūkst. t (2008 m. perkrauta 711,0 tūkst. t) ir amoniako +190,0 tūkst. t (2008 m. perkrauta 1,21 mln. t) krovoje. Ženkliai mažėjo naftos produktų -1,81 mln. t (2008 m. perkrauta 15,03 mln. t), trąšų -567,0 tūkst. t (2008 m. perkrauta 2,67 mln. t), žalios naftos -560,0 tūkst. t (2008 m. perkrauta 1,49 mln. t) bei Ro-Ro krovinių -352,0 tūkst. t (2008 m. perkrauta 1,36 mln. t) krova.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste 2008 metais nuolat mažėjo. Metų pabaigoje jų skaičius siekė vos 32,5 tūkst. keleivių, t. y. -35,9 proc. mažiau nei 2007 m. 2008 m. Ventspilio uoste buvo aptarnauti 2 157 laivai (85 laivais mažiau nei per 2007 m.).
Kaliningrado uoste per 2008 m. perkrauta 15,38 mln. t krovinių (-1,6 proc. mažiau nei per 2007 metus). Pagal krovinių tipus išaugo tik birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis +40,9 proc. (2008 m. perkrauta 6,82 mln. t). Generalinių krovinių sumažėjo -8,8 proc. (2008 m. perkrauta 3,21 mln. t), o skystųjų krovinių -18,7 proc. (2008 m. perpilta 7,40 mln. t). Kitų krovinių Kaliningrado uoste perkrauta 547,7 tūkst. t (pokytis +2,4 karto).
Pagrindiniais krovinių srautais kaip ir 2007 m. išliko nafta bei jos produktai, anglis, juodieji metalai ir konteineriai. Vien tik naftos ir jos produktų per 2008 metus perpilta 7,32 mln. t, t.y. 47,6 proc. visos krovinių apimties.
Liepojos uoste per 2008 m. perkrauta 4,19 mln. t krovinių (+3,7 proc. daugiau nei per 2007 m.). Pagal krovinių tipus, skystųjų krovinių perkrovimai išaugo +11,5 proc. (2008 m. perpilta 0,91 mln. t), generalinių krovinių +6,1 proc. (2008 m. perkrauta 1,42 mln. t), o birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -1,4 proc. (2008 m. perkrauta 1,85 mln. t).
Pagrindinių krovinių, perkraunamų Liepojos uoste, 2008 metų krovos rezultatai buvo tokie: grūdų +15,6 proc. (perkrauta 1,42 mln. t), naftos produktų -7,7 proc. (perpilta 522,9 tūkst. t), metalų -22,6 proc. (perkrauta 498,8 tūkst. t), medienos -9,9 proc. (perkrauta 463,1 tūkst. t), konteinerių (tonažo atžvilgiu) -38,7 proc. (perkrauta 36,1 tūkst. t) mažiau nei per atitinkamą 2007 metų periodą.
K. Voveris
KVJUD Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa