• Pradžia
  • Klaipėdos uostas
  • Naujienos
  • Sausį–spalį daugiau krauta žemės ūkio produktų, pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų bei rūdos

Sausį–spalį daugiau krauta žemės ūkio produktų, pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų bei rūdos

2012 11 20
Sausį–spalį daugiau krauta žemės ūkio produktų, pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų bei rūdos

KLAIPĖDOS UOSTO, BŪTINGĖS TERMINALO IR KITŲ BALTIJOS JŪROS RYTINĖS PAKRANTĖS UOSTŲ KROVOS APŽVALGA

2012 m. sausio–spalio mėn.

Per 2012 m. sausio–spalio mėn. Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perkrauta 36,1 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos apimties pokytis sudarė -5,7 proc., palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. 2012 m. sausio–spalio mėn. Klaipėdos uoste perkrauta 29,2 mln. t, pokytis -5,1 proc. arba -1,6 mln. t, o Būtingės terminale perpilta 6,9 mln. t, pokytis -8,1 proc. arba -0,6 mln. t.

Per 2012 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, išaugo žemės ūkio produktų (+609,7 tūkst. t), pirminių ir apdorotų naudingųjų iškasenų, statybinių medžiagų (+394,0 tūkst. t), rūdos (+219,1 tūkst. t) krova. Didžiausias nuosmukis pagal apimtį 2012 m. sausio–spalio mėn., palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu, susidarė dėl birių natūralių ir cheminių trąšų (-1 635,6 tūkst. t), naftos produktų (-838,3 tūkst. t) bei žalios naftos (-612,6 tūkst. t) krovos.

Pagal krovinių grupes skystųjų krovinių sumažėjo 8,6 proc., kurių perpilta 15 312,9 tūkst. (42,5 proc. bendros uosto krovos). 4,7 proc. mažiau perkrauta biriųjų ir suverstinių krovinių, šios krovinių grupės apimtis sudarė 11 618,6 tūkst. t (32,2 proc. bendros uosto krovos). Generalinių krovinių sumažėjo 1,6 proc., iš viso jų krauta 9 140,3 tūkst. t (25,3 proc. bendros uosto krovos).

Per 2012 m. sausio–spalio mėn. užregistruoti 5 974 laivų įplaukimai į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 69 laivai (-9,2 proc. arba 7 laivais mažiau, palyginus su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu). Į Klaipėdos uostą įplaukė 4 073 tarptautiniai laivai (27 laivais arba 0,7 proc. daugiau, palyginus su 2011 metų sausio–spalio mėn.), 1 832 vietiniai laivai (11 laivų arba 0,6 proc. daugiau palyginus su 2011 metų sausio–spalio mėn.). 2012 metų sausio–spalio mėn. į Klaipėdos uostą įplaukė 5 905 laivai, t. y. 38 laivais daugiau arba +0,6 proc. palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2011 m. Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 303 097, t. y. 7,1 proc. arba 20 217 keleivių daugiau negu per atitinkamą 2011 m. laikotarpį.

Plačiau

Žymantas Sinkevičius
Rinkodaros skyriaus statistikos specialistas
Tel. (8 46) 499 750
Faks. (8 46) 499 625
Mob. tel. 8 616 13664
z.sinkevicius@port.lt
www.portofklaipeda.lt

Apklausa
X apklausa