Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. sausį-vasarį

2009 03 13
Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. sausį-vasarį
Per pirmus du 2009 metų mėnesius Klaipėdos uoste perkrauta 4,28 mln. t krovinių, t. y. 14,5 proc. mažiau (-0,7 mln. t) nei per atitinkamą 2008 metų laikotarpį.
Šių metų sausį-vasarį sumažėjo visų krovinių rūšių (skystų, birių ir suverstinių, generalinių) perkrovimai.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2009 / 2008,
2008 01-02
2009 01-02
%
Iš viso (t):
5.006.977,8
4.281.990,2
85,5
Skysti kroviniai
1.923.473,8
1.838.682,1
95,6
Birūs ir suverstiniai kroviniai
1.541.164,2
1.327.197,5
86,1
Generaliniai kroviniai
1.542.339,8
1.116.110,6
72,4
Skystų krovinių perkrovimų pokyčius stipriai įtakojo tebemažėjanti (-53,8 proc.) skystų trąšų apyvarta uoste (2009 m. sausį-vasarį perpilta 111,78 tūkst. t, 2008 m. sausį-vasarį – 242,11 tūkst. t, pokytis -130,33 tūkst. t). Naftos produktų perpylimai, palyginti su 2008 m. atitinkamu laikotarpiu, šiek tiek išaugo +2,4 proc. (2009 m. sausį-vasarį perpilta 1,68 mln. t, 2008 m. sausį-vasarį – 1,64 mln. t, pokytis +39,47 tūkst. t).
Šių metų sausio-vasario mėn. birių krovinių apyvartoje augimas buvo stebimas tik žemės ūkio produktų (+157,81 tūkst. t, krauta 350,86 tūkst. t, pokytis +81,7 proc.) ir durpių (+19,41 tūkst. t, krauta 59,35 tūkst. t, pokytis +48,6 proc.) perkrovimuose. 2009 m. sausį-vasarį labiausiai mažėjo birių trąšų (-223,18 tūkst. t, krauta 696,58 tūkst. t, pokytis -24,3 proc.), ferolydinių (-54,75 tūkst. t, krauta 29,98 tūkst. t, pokytis -64,6 proc.), metalo laužo (-42,91 tūkst. t, krauta 37,08 tūkst. t, pokytis -53,6 proc.), cukraus žaliavos (-24,68 tūkst. t, krauta 67,52 tūkst. t, pokytis -26,8 proc.) ir naudingųjų iškasenų bei statybinių medžiagų (-21,44 tūkst. t, krauta 80,75 tūkst. t, pokytis -21,0 proc.) krovos, palyginti su 2008 m. sausiu-vasariu.
Generalinių krovinių nomenklatūroje šiais metais didėjo tik pakuotų trąšų krova (+2,62 tūkst. t, krauta 66,74 tūkst. t, pokytis +4,1 proc.). Labiausiai pagal apimtis mažėjo konteinerių (tonažo atžvilgiu) (-156,70 tūkst. t, perkrauta 398,05 tūkst. t, pokytis -28,2 proc.), Ro-Ro krovinių (tonažo atžvilgiu) (-154,30 tūkst. t, perkrauta 431,45 tūkst. t, pokytis -26,3 proc.) ir medienos (-89,72 tūkst. t, perkrauta 52,92 tūkst. t, pokytis -62,9 proc.) krova.
2009 m. sausio-vasario mėn. konteinerių vienetų (skaičiuojant TEU) apyvarta uoste -29,1 proc. mažesnė nei 2008 metų sausį-vasarį (2009 m. sausio-vasario mėn. perkrauta 41 249 TEU, pokytis –16 935 TEU). Ro-Ro vienetų perkrovimai sumažėjo -27,6 proc. (2009 m. sausio-vasario mėn. perkrauta 23 158 vnt., pokytis –8 813 vnt.).
Per pirmus du 2009 m. mėnesius Klaipėdoje apsilankė 23,17 tūkst. keleivių, t. y. -10,8 proc. mažiau nei 2008-ųjų metų atitinkamu laikotarpiu.
Būtingės terminalo šių metų sausio-vasario mėn. krova, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo +47,1 proc. ir sudarė 1,50 mln. tonų.

2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2008 01-02
2009 01-02
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
58 184
41 249
-29,1
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Ryga
33 184
28 397
-14,4
Talinas
26 420
23 216
-12,1
Ventspilis
2 328
60
-97,4
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2008 01-02
2009 01-02
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Primorskas
n. d.
n. d.
-
Ventspilis
5 427,0
5 210,0
-4,0
Ryga
4 698,1
5 014,6
6,7
Talinas
5 077,2
4 713,6
-7,2
Klaipėda
5 007,0
4 282,0
-14,5
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
2009 m. sausio-vasario mėn. Ventspilio uoste perkrauta 5,21 mln. t krovinių (per 2008 m. sausį-vasarį – 5,43 mln. t, pokytis -4,0 proc.). Šiais metais Ventspilio uoste ir toliau auga tik skystų krovinių perpylimai (+4,2 proc.), jų perkrauta 3,84 mln. t, o birių ir suverstinių krovinių bei generalinių krovinių perkrovimai sumažėjo atitinkamai -17,7 proc. (krauta 1,15 mln. t) ir -35,2 proc. (krauta 230 tūkst. t), palyginti 2008 m. sausiu-vasariu.
Pagal krovinių nomenklatūrą, 2009 m. sausį-vasarį didžiausi augimo tempai buvo pasiekti naftos produktų +251 tūkst. t (2009 m. sausį-vasarį perkrauta 3,44 mln. t), anglies +223 tūkst. t (2009 m. sausį-vasarį perkrauta 921 tūkst. t) ir žalios naftos +20 tūkst. t (2009 m. sausį-vasarį perkrauta 243 tūkst. t) krovoje. Ženkliai mažėja trąšų -421 tūkst. t (2009 m. sausį-vasarį perkrauta 41 tūkst. t), amoniako -123 tūkst. t (2009 m. sausį-vasarį perkrauta 127 tūkst. t), Ro-Ro krovinių -95 tūkst. t (2009 m. sausį-vasarį perkrauta 133 tūkst. t) bei grūdų -60 tūkst. t (2009 m. sausį-vasarį perkrauta 75 tūkst. t) krova.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste 2009 m. sausį-vasarį sumažėjo 1 485 keleiviais ir siekė vos 1 282, t. y. -53,7 proc. mažiau nei 2008 m. sausį-vasarį. Per pirmus du 2009 m. mėnesius Ventspilio uoste buvo aptarnauti 353 laivai (7 laivais mažiau nei per 2008 m. sausį-vasarį).
2009 m. sausio-vasario mėn. Rygos uostas perkrovė 5,01 mln. t krovinių, t. y. +6,7 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. atitinkamu laikotarpiu. Rygos uosto krova ir toliau auga dėka didėjančių anglies (+19,4 proc.) ir naftos produktų (+42,0 proc.) perkrovimų.
Birių ir suverstinių krovinių apyvarta 2009 m. sausį-vasarį sudarė 3,27 mln. t, t. y. +202,6 tūkst. t daugiau nei 2008-ųjų sausio-vasario mėn. Analizuojant birių ir suverstinių krovinių nomenklatūrą, didžiausi augimo tempai pasiekti anglies krovoje, 2009 m. perkrauta 2,57 mln. t arba +19,4 proc. daugiau nei 2008 m. sausio-vasario mėn. Birių trąšų krova sudarė 371,6 tūkst. t arba +5,7 proc. Anglies krova sudarė 51,2 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste 2009 m. sausį-vasarį didėjo +41,5 proc. ir sudarė 1,2 mln. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 99,3 proc. visų skystų krovinių apyvartos, padidėjo +42,0 proc., jų perpilta 1,19 mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste š. m. sausį-vasarį sumažėjo, jų krova siekė 545,1 tūkst. t (-30,4 proc., palyginti su 2008 m. sausiu-vasariu). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą, 266,8 tūkst. t sudarė krovinių konteineriuose (-13,1 proc.), o 178,3 tūkst. t medienos (–51,6 proc.) krova.
2009 m. sausį-vasarį Rygos uoste apsilankė 48,9 tūkst. keleivių, o 2008 m. sausio-vasario mėn. jų buvo 35,6 tūkst. (pokytis +37,6 proc.).
Jungtiniame Talino uoste per šių metų sausį-vasarį perkrauta 4,71 mln. t krovinių (-7,2 proc. pokytis, palyginti su 2008 m. sausiu-vasariu). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -54,7 proc. arba -395,7 tūkst. t, generalinių krovinių -27,8 proc. arba -217,2 tūkst. t, o skystųjų krovinių išaugo +7,2 proc. arba +257,0 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai (80,9 proc.).
Per 2009 m. sausį-vasarį į Talino uostą įplaukė 399 krovininiai laivai, t. y. 29 laivais daugiau nei 2008 m. sausį-vasarį.
Šiais metais Talino uoste apsilankė 891,9 tūkst. keleivių, o 2008 m. atitinkamu laikotarpiu jų buvo 841,8 tūkst. (pokytis +6,0 proc.).
K. Voveris
Statistikos specialistas
Apklausa
X apklausa