Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. I ketvirtį

2009 04 15
Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. I ketvirtį
Per pirmąjį 2009 metų ketvirtį Klaipėdos uoste perkrauta 6,48 mln. t krovinių, t. y. 17,9 proc. mažiau (-1,4 mln. t) nei per atitinkamą 2008 metų laikotarpį.
Šių metų sausį-kovą sumažėjo visų krovinių rūšių (skystų, birių ir suverstinių, generalinių) perkrovimai
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2009 / 2008,
2008 01-03
2009 01-03
%
Iš viso (t):
7.887.868,3
6.477.114,6
82,1
Skysti kroviniai
3.022.353,3
2.652.468,2
87,8
Birūs ir suverstiniai kroviniai
2.547.980,9
2.076.255,1
81,5
Generaliniai kroviniai
2.317.534,1
1.748.391,2
75,4
Skystų krovinių perkrovimų pokyčius įtakojo mažėjanti naftos produktų (2009 m. I ketv. perpilta 2,33 mln. t, 2008 m. I ketv. – 2,59 mln. t, pokytis -254,03 tūkst. t) bei skystų trąšų apyvarta uoste (2009 m. I ketv. perpilta 239,36 tūkst. t, 2008 m. I ketv. – 367,91 tūkst. t, pokytis –128,55 tūkst. t).
Šių metų sausio-kovo mėn. birių krovinių apyvartoje augimas buvo stebimas tik žemės ūkio produktų (+144,32 tūkst. t, krauta 470,44 tūkst. t, pokytis +44,3 proc.), durpių (+39,93 tūkst. t, krauta 100,73 tūkst. t, pokytis +65,7 proc.) bei naudingųjų iškasenų ir statybinių medžiagų (+19,62 tūkst. t, krauta 154,54 tūkst. t, pokytis +14,5 proc.)  perkrovimuose. 2009 m. I ketvirtį labiausiai mažėjo birių trąšų (-425,04 tūkst. t, krauta 1,15 mln. t, pokytis –26,9 proc.), metalo laužo (-83,49 tūkst. t, krauta 50,78 tūkst. t, pokytis –62,2 proc.), ferolydinių (-77,61 tūkst. t, krauta 58,11 tūkst. t, pokytis –57,2 proc.) ir cukraus žaliavos (-62,43 tūkst. t, krauta 83,52 tūkst. t, pokytis –42,8 proc.) krovos, palyginti su 2008 m. sausiu-kovu.
Generalinių krovinių nomenklatūroje šių metų pirmąjį ketvirtį didėjo tik pakuotų trąšų krova (+15,59 tūkst. t, krauta 98,55 tūkst. t, pokytis +18,8 proc.). Labiausiai pagal apimtis vis dar mažėja konteinerių (tonažo atžvilgiu) (-235,60 tūkst. t, perkrauta 604,89 tūkst. t, pokytis -28,0 proc.), Ro-Ro krovinių (tonažo atžvilgiu) (-206,69 tūkst. t, perkrauta 700,11 tūkst. t, pokytis -22,8 proc.) ir medienos (-123,17 tūkst. t, perkrauta 88,38 tūkst. t, pokytis –58,2 proc.) krova.
2009 m. sausio-kovo mėn. konteinerių vienetų (skaičiuojant TEU) apyvarta uoste -27,0 proc. mažesnė nei 2008 metų sausį-kovą (2009 m. I ketv. perkrauta 63 378 TEU, pokytis –23 406 TEU). Ro-Ro vienetų perkrovimai sumažėjo -26,0 proc. (2009 m. I ketv. perkrauta 37 270 vnt., pokytis – 13 073 vnt.).
Per pirmąjį 2009 m. ketvirtį Klaipėdoje apsilankė 35,93 tūkst. keleivių, t. y. -14,5 proc. mažiau nei 2008-ųjų metų atitinkamu laikotarpiu.
Būtingės terminalo šių metų sausio-kovo mėn. krova, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo +7,7 proc. ir sudarė 2,10 mln. tonų.
2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2008 01-03
2009 01-03
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
86 784
63 378
-27,0
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Ryga
48 234
43 458
-9,9
Talinas
40 835
35 447
-13,2
Ventspilis
4 104
60
-98,5
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2008 01-03
2009 01-03
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Primorskas
n. d.
n. d.
-
Ventspilis
8 356,0
7 842,0
-6,2
Talinas
8 141,1
7 592,4
-6,7
Ryga
6 998,5
7 455,4
6,5
Klaipėda
7 887,9
6 477,1
-17,9
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Liepoja
n. d.
n. d.
-
n. d. – nėra duomenų
2009 m. I ketv. Ventspilio uoste perkrauta 7,84 mln. t krovinių (per 2008 m. sausį-kovą – 8,36 mln. t, pokytis -6,2 proc.). Šių metų pirmąjį ketvirtį Ventspilio uoste skystų krovinių perpylimai sumažėjo -2,7 proc., jų perkrauta 5,57 mln. t, birių ir suverstinių krovinių perkrovimai mažėjo -8,4 proc., jų krova siekė 1,93 mln. t, o generalinių krovinių sumažėjo atitinkamai  -34,6 proc., krauta 344 tūkst. t, palyginti su 2008 m. I ketvirčiu.
Pagal krovinių nomenklatūrą, 2009 m. sausį-kovą didžiausi augimo tempai buvo pasiekti anglies +334 tūkst. t (2009 m. I ketv. perkrauta 1,51 mln. t, pokytis +28,4 proc.) ir žalios naftos +57 tūkst. t (2009 m. I ketv. perkrauta 436 tūkst. t, pokytis +15,0 proc.) krovoje. Ventspilio uoste vis dar mažėja trąšų -437 tūkst. t (2009 m. I ketv. perkrauta 134 tūkst. t, pokytis -76,5 proc.), amoniako -161 tūkst. t (2009 m. I ketv. perkrauta 191 tūkst. t, pokytis -45,7 proc.), Ro-Ro krovinių -146 tūkst. t (2009 m. I ketv. perkrauta 204 tūkst. t, pokytis -41,7 proc.), grūdų -103 tūkst. t (2009 m. I ketv. perkrauta 111 tūkst. t, pokytis -48,1 proc.) ir naftos produktų -52 tūkst. t (2009 m. I ketv. perkrauta 4,91 mln. t, pokytis -1,0 proc.) krova.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste 2009 m. sausį-kovą sumažėjo 1 621 keleiviais ir siekė vos 2 428, t. y. -40,0 proc. mažiau nei 2008 m. sausį-kovą. Per pirmąjį 2009 m. ketvirtį Ventspilio uoste buvo aptarnauti 525 laivai (16 laivų mažiau nei per 2008 m. sausį-kovą).
Jungtiniame Talino uoste per šių metų pirmąjį ketvirtį perkrauta 7,59 mln. t krovinių (-6,7 proc. pokytis, palyginti su 2008 m. sausiu-kovu). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo –47,1 proc. arba –509,5 tūkst. t, generalinių krovinių -25,9 proc. arba –311,4 tūkst. t, o skystųjų krovinių išaugo +5,0 proc. arba +289,4 tūkst. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai (80,5 proc.).
Per 2009 m. sausį-kovą į Talino uostą įplaukė 633 krovininiai laivai, t. y. 70 laivų daugiau nei 2008 m. atitinkamu laikotarpiu.
Šiais metais Talino uoste apsilankė 1,37 mln. keleivių, o 2008 m. I ketvirtį jų buvo 1,34 mln. (pokytis +2,5 proc.).
2009 m. sausio-kovo mėn. Rygos uostas perkrovė 7,46 mln. t krovinių, t. y. +6,5 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. atitinkamu laikotarpiu. Rygos uosto krova ir toliau auga dėka didėjančių naftos produktų (+46,1 proc.), anglies (+15,6 proc.) ir birių trąšų (+12,8 proc.) perkrovimų.
Birių ir suverstinių krovinių apyvarta 2009 m. sausį-kovą sudarė 4,87 mln. t, t. y. +239,3 tūkst. t daugiau nei 2008-ųjų sausio-kovo mėn. Analizuojant birių ir suverstinių krovinių nomenklatūrą, didžiausi augimo tempai pasiekti anglies krovoje, 2009 m. perkrauta 3,80 mln. t arba +15,6 proc. daugiau nei 2008 m. sausio-kovo mėn. Birių trąšų krova sudarė 532,6 tūkst. t arba +12,8 proc. Anglies krova sudarė 51,0 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste 2009 m. I ketv. didėjo +45,8 proc. ir sudarė 1,72 mln. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 99,3 proc. visų skystų krovinių apyvartos, augo +46,1 proc., jų perpilta 1,71 mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste š. m. sausį-kovą sumažėjo, jų krova siekė 965,3 tūkst. t (-27,1 proc., palyginti su 2008 m. sausiu-kovu). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą, 416,6 tūkst. t sudarė krovinių konteineriuose (-7,5 proc.), o 293,7 tūkst. t medienos (–47,2 proc.) krova.
2009 m. I ketvirtį Rygos uoste apsilankė 77,7 tūkst. keleivių, o 2008 m. I ketv. jų buvo 62,4 tūkst. (pokytis +24,5 proc.).
K. Voveris
Statistikos specialistas
Apklausa
X apklausa