Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo statybos pradžia: geležinkelio viaduko per Varnėnų g. rekonstrukcija

2009 06 04
Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo statybos pradžia: geležinkelio viaduko per Varnėnų g. rekonstrukcija
 
 
2009 m. birželio 5 dieną 1500 val. šalia būsimo Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo vyko geležinkelio viaduko per Varnėnų gatvę rekonstrukcijos pradžios ceremonija. Ceremonijoje dalyvavo LR susisiekimo ministras Eligijus Masiulis, kuris statybų aikštelėje įkasė simbolinę kapsulę.
Informacija apie projektą.
Geležinkelio viaduko per Varnėnų gatvę rekonstrukcija pirmoji pradedamo statyti naujojo Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo projekto dalis. 
 
1. Geležinkelio viaduko per Varnėnų g. projektiniai pasiūlymai (panaudojant ES INTERREG III B programos lėšas) ir techninis projektas (panaudojant Trans-europinio transporto tinklo TEN-T fondo lėšas) buvo parengti Uosto direkcijos užsakymu.
 
Šio viaduko rekonstrukciją vykdys UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Viadukas“ (jungtinės veiklos sutarties pagrindu). Statybos darbų užsakovas – AB „Lietuvos geležinkeliai“. Projektui įgyvendinti numatyta daugiau nei 10 mln. litų. Iš jų 85 proc. sudarys Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos. Likusią dalį sudarys AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir valstybės biudžeto lėšos.
 
Viaduko rekonstrukciją planuojama baigti iki 2011 metų vidurio. Projekto metu numatoma pailginti esamą (1985 metais pastatytą) viaduką bei pastatyti antrąjį naują 85 metrų ilgio viaduką. Kiekvieną viaduką sudarys gelžbetoninių atramų, sijų ir perdangos plokščių konstrukcija. Abiejų viadukų bendras ilgis – 170 metrų. Baigus rekonstrukciją, traukinių eismas per viadukus vyks dviem kryptimis. Šie viadukai užtikrins greitą ir sklandų įvažiavimą ir išvažiavimą iš būsimojo Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo bei ženkliai pagerins privažiavimo geležinkeliais sąlygas į AB „Baltijos laivų statykla“, KJKK „Bega“, „LKAB „Klaipėdos Smeltė“, UAB „Birių krovinių terminalas“ ir UAB „Klaipėdos šaldytuvų terminalas“.
 
2. Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo infrastruktūra: krantinių Nr. 80 - 81 su pirsu Nr.80a - 81a statyta bei 2-jų reguliuojamųjų rampų įrengimas. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakymu (panaudojant ES INTERREG IIIB programos lėšas) UAB „Hidroprojektas“ ir „KMT-Ingenieurgesellschaft MBH“ (jungtinės veiklos sutarties pagrindu) parengė minėtų krantinių ir pirso projektinius pasiūlymus ir baigia ruošti techninį projektą. Š. m. liepos mėnesį planuojama paskelbti konkursą šio objekto statybos darbams (numatoma statybos darbų trukmė - 2 metai). 
Pastačius šias krantines ir pirsą, Klaipėdos keleivių ir krovinių terminale vienu metu galės švartuotis 3 laivai (laivų tipai: ro-ro, ro-pax, keleiviniai keltai, kruiziniai laivai).
 
3. Baltijos prospekto (centrinio išvažiavimo iš uosto) rekonstrukcija – svarbi Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo statybos projekto dalis, užtikrinsianti greitą ir sklandų transporto srautų judėjimą iš / į uostą. Baltijos prospekto rekonstrukcijos apimtyje bus pertvarkytos Baltijos pr. sankryžos  su Minijos gatve, Taikos prospektu ir Šilutės plentu rekonstrukcija.
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos užsakymu parengiamieji darbai buvo atlikti panaudojant ES INTERREG III B lėšos; šiuo metu rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis projektas (panaudojant Trans-europinio transporto tinklo TEN-T lėšas). Atlikus šiuos rekonstravimo darbus, bus išspręstos transporto spūsčių, taršos ir triukšmo problemos mieste. Be to, bus pastatytas naujas autotransporto įvažiavimas ir išvažiavimas iš uosto (t. y. Baltijos prospektas, kuris yra automagistralės Vilnius–Klaipėda tęsinys, bus sujungtas su uostu).
 
Suprastruktūros įrengimas. Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalo operatorius – UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ – įrengs suprastruktūros objektus: keleivių aptarnavimo ir biurų pastatą, patikros postus, dengtą galeriją (keleivių patekimui į laivus), automobilių stovėjimo ir krovinių sandėliavimo aikšteles bei generalinių krovinių sandėlius.
 
UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ vykdomas funkcijas – laivų generuojamų atliekų surinkimą ir utilizavimą, vandens užteršto naftos produktais, priėmimą iš laivų ir autotransporto, bei melasos ir kitų skystų krovinių – numatoma perkelti į kitą Klaipėdos uosto vietą.
 
 
 
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
marketingo vadybininkė-atstovė ryšiams su visuomene
Geda Marozaitė,
tel. 499 708, mob. 8 615  30536
Apklausa
X apklausa