Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. sausio-gegužės mėnesiais

2009 06 15
Krova Klaipėdos ir kaimyniniuose uostuose 2009 m. sausio-gegužės mėnesiais
Per pirmuosius penkis 2009 m. mėnesius Klaipėdos uoste perkrauta 10,82 mln. t jūrinių krovinių, t. y. 16,5 proc. mažiau (-2,1 mln. t) nei per atitinkamą 2008 metų laikotarpį.
Šių metų sausio-gegužės mėn. Klaipėdos uoste sumažėjo visų krovinių rūšių (skystų, birių ir suverstinių, generalinių) perkrovimai.
1 lentelė. Krova pagal krovinio tipą Klaipėdos uoste
Kroviniai
Krova
2009 / 2008,
2008 01-05
2009 01-05
%
Iš viso (t):
12.950.807,0
10.820.226,3
83,5
Skysti kroviniai
5.010.749,4
4.395.968,1
87,7
Birūs ir suverstiniai kroviniai
4.046.358,1
3.429.628,3
84,8
Generaliniai kroviniai
3.893.699,6
2.994.630,0
76,9
Skystų krovinių perkrovimų pokyčius įtakojo vis dar mažėjantys pagrindinių skystų krovinių srautai: naftos produktų -9,3 proc (2009 m. sausį-gegužę perpilta 3,84 mln. t, 2008 m. sausį-gegužę. – 4,24 mln. t, pokytis -394,3 tūkst. t), skystų trąšų -34,9 proc. (2009 m. sausį-gegužę perpilta 431,28 tūkst. t, 2008 m. sausį-gegužę – 662,33 tūkst. t, pokytis -231,1 tūkst. t).
Šių metų sausio-gegužės mėn. birių krovinių apyvartoje augimas buvo stebimas tik žemės ūkio produktų (+145,49 tūkst. t, krauta 673,95 tūkst. t, pokytis +27,5 proc.) ir durpių (+103,99 tūkst. t, krauta 181,11 tūkst. t, pokytis +2,3 karto) perkrovimuose. Per pirmus penkis š. m. mėnesius labiausiai mažėjo birių trąšų (-510,29 tūkst. t, krauta 1,98 mln. t, pokytis -20,5 proc.), ferolydinių (-132,11 tūkst. t, krauta 89,35 tūkst. t, pokytis -59,7 proc.) bei metalo laužo (-110,77 tūkst. t, krauta 109,86 tūkst. t, pokytis -50,2 proc.) krovos, palyginti su 2008 m. atitinkamu laikotarpiu.
Generalinių krovinių nomenklatūroje šių metų sausį-gegužę didėjo tik pakuotų trąšų krova (+21,44 tūkst. t, krauta 154,34 tūkst. t, pokytis +16,1 proc.). Labiausiai pagal apimtis vis dar mažėja konteinerių (tonažo atžvilgiu) (-337,68 tūkst. t, perkrauta 1,10 mln. t, pokytis -23,5 proc.), Ro-Ro krovinių (tonažo atžvilgiu) (-296,75 tūkst. t, perkrauta 1,23 mln. t, pokytis -19,4 proc.), medienos (-179,60 tūkst. t, perkrauta 150,59 tūkst. t, pokytis -54,4 proc.) bei geležies plieno ir gaminių (-59,79 tūkst. t, perkrauta 160,72 tūkst. t, pokytis -27,1 proc.) krova.
2009 m. sausio-gegužės mėn. konteinerių vienetų (skaičiuojant TEU) apyvarta uoste -29,4 proc. mažesnė nei 2008 m. atitinkamu laikotarpiu (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 105 061 TEU, pokytis -43 722 TEU). Ro-Ro vienetų perkrovimai sumažėjo -22,3 proc. (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 66 196 vnt., pokytis -18 977 vnt.).
Per pirmuosius penkis š. m. mėnesius Klaipėdoje apsilankė 82 882 tūkst. keleivių, t. y. +4,6 proc. daugiau nei 2008-ųjų metų sausio-gegužės mėnesiais. Per pirmąjį šių metų kruizinio sezono mėnesį Klaipėdą aplankė 8 kruiziniai laivai atplukdę daugiau kaip 7 tūkst. keleivių, t. y. beveik 3 kartus daugiau nei pernai metų atitinkamu laikotarpiu.
Būtingės terminalo šių metų sausio-gegužės mėn. krova, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo –1,7 proc. ir sudarė 3,41 mln. tonų.
2 lentelė. Konteinerių krova rytinės Baltijos uostuose, TEU
Uostai
2008 01-05
2009 01-05
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Klaipėda
148 783
105 061
-29,4
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Ryga
84 603
70 159
-17,1
Talinas
73 261
57 829
-21,1
Ventspilis
7 290
60
-99,2
Liepoja
3 508
300
-91,4
n. d. – nėra duomenų
Kaimyniniai uostai
3 lentelė. Baltijos jūros rytinės pakrantės uostų krovos rezultatai (tūkst. t)
Uostai
2008 01-05
2009 01-05
2009 / 2008, % (+, -)
Sankt Peterburgas
n. d.
n. d.
-
Primorskas
n. d.
n. d.
-
Talinas
12 788,8
12 941,8
+1,2
Ventspilis
12 750,0
12 456,0
-2,3
Ryga
11 969,3
12 237,3
2,2
Klaipėda
12 950,8
10 820,2
-16,5
Kaliningradas
n. d.
n. d.
-
Liepoja
1 922,6
1 677,1
-12,8
n. d. – nėra duomenų
Jungtiniame Talino uoste per šių metų pirmuosius penkis mėnesius perkrauta 12,94 mln. t krovinių (+1,2 proc. pokytis, palyginti su 2008 m. sausiu-geguže). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -18,3 proc. arba -301,2 tūkst. t, generalinių krovinių -25,5 proc. arba -534,6 tūkst. t, o skystųjų krovinių išaugo +11,3 proc. arba +1,02 mln. t. Didžiausią dalį bendroje Talino uosto krovinių struktūroje sudarė skysti kroviniai (77,4 proc.).
Per 2009 m. sausį-gegužę į Talino uostą įplaukė 1 081 krovininiai laivai, t. y. 152 laivais daugiau nei 2008 m. atitinkamu laikotarpiu.
Šiais metais Talino uoste apsilankė 2,58 mln. keleivių, o 2008 m. sausį-gegužę jų buvo 2,54 tūkst. (pokytis +1,6 proc.).
2009 m. sausio-gegužės mėn. Ventspilio uoste perkrauta 12,46 mln. t krovinių (per 2008 m. sausį-gegužę – 12,75 mln. t, pokytis -2,3 proc.). Per pirmus penkis š. m. mėnesius Ventspilio uoste skystų krovinių perpylimai sumažėjo -3,6 proc., jų perkrauta 8,71 mln. t, birių ir suverstinių krovinių perkrovimai mažėjo -6,8 proc., jų krova siekė 3,20 mln. t, o generalinių krovinių sumažėjo atitinkamai -39,8 proc., krauta 550 tūkst. t, palyginti su 2008 m. sausiu-geguže.
Pagal krovinių nomenklatūrą, 2009 m. sausį-gegužę didžiausi augimo tempai buvo pasiekti naftos produktų +726 tūkst. t (2009 m. sausį-gegužę perpilta 7,9 mln. t, pokytis +10,2 proc.) ir anglies +580 tūkst. t (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 2,56 mln. t, pokytis +29,3 proc.) krovoje. Ventspilio uoste vis dar mažėja trąšų -690 tūkst. t (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 214 tūkst. t, pokytis -76,3 proc.), amoniako -254 tūkst. t (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 317 tūkst. t, pokytis -44,5proc.), Ro-Ro krovinių -248 tūkst. t (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 341 tūkst. t, pokytis -42,1proc.), žalios naftos –175 tūkst. t (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 454 tūkst. t, pokytis -27,8proc.) ir grūdų -160 tūkst. t (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 130 tūkst. t, pokytis -55,2proc.) krova.
Keleivių skaičius kaimyninės šalies uoste 2009 m. sausio-gegužės mėn. sumažėjo 2 791 keleiviais ir siekė vos 4 771, t. y. -36,9 proc. mažiau nei 2008 m. sausio-gegužės mėn. Per pirmuosius penkis 2009 m. mėnesius Ventspilio uoste buvo aptarnauti 810 laivai (96 laivais mažiau nei per atitinkamą 2008 m. laikotarpį).
2009 m. sausio-gegužės mėn. Rygos uostas perkrovė 12,24 mln. t krovinių, t. y. +2,2 proc. daugiau, palyginti su 2008 m. atitinkamu laikotarpiu. Rygos uosto krova ir toliau auga dėka didėjančių naftos produktų (+35,3 proc.), anglies (+11,7 proc.) ir birių trąšų (+13,8 proc.) perkrovimų.
Birių ir suverstinių krovinių apyvarta 2009 m. sausį-gegužę Rygos uoste sudarė 7,96 mln. t, t. y. +119,1 tūkst. t daugiau nei 2008-ųjų sausio-gegužės mėn. Analizuojant birių ir suverstinių krovinių nomenklatūrą, didžiausi augimo tempai pasiekti anglies krovoje, 2009 m. perkrauta 6,24 mln. t arba +11,7 proc. daugiau nei 2008 m. sausio-gegužės mėn. (5,59 mln. t). Birių trąšų krova siekė 859,3 tūkst. t arba +13,8 proc. (2008 m. sausį- gegužę buvo krauta 755,2 tūkst. t). Anglies krova sudarė 51,0 proc. bendros Rygos uosto krovos apimties.
Skystųjų krovinių apimtys Latvijos uoste per pirmus penkis 2009 m. mėnesius išaugo +34,6 proc. ir sudarė 2,75 mln. t. Naftos produktų krova, kuri sudaro 99,5 proc. visų skystų krovinių apyvartos, augo +35,3 proc., jų perpilta 2,74mln. t.
Generalinių krovinių Rygos uoste š. m. sausį-gegužę sumažėjo, jų krova siekė 1,52 mln. t (-26,9 proc., palyginti su 2008 m. sausiu-geguže). Pagal generalinių krovinių nomenklatūrą, 697,4 tūkst. t sudarė krovinių konteineriuose (-11,9 proc.), o 555,2 tūkst. t medienos (-41,9 proc.) krova.
2009 m. sausio-gegužės mėnesiais Rygos uoste apsilankė 185,5 tūkst. keleivių, o 2008 m. atitinkamu laikotarpiu jų buvo 128,7 tūkst. (pokytis +44,1 proc.). Prasidėjęs kruizinių laivų sezonas į Rygos uostą atplukdė 19,02 tūkst. keleivių, t. y. 2,4 karto daugiau nei pernai gegužę.
Liepojos uoste per 2009 m. sausio-gegužės mėn. perkrauta 1,68 mln. t krovinių (-22,8 proc. mažiau nei per 2008 m. sausio-gegužės mėn.). Pagal krovinių tipus birių ir suverstinių krovinių perkrautas kiekis sumažėjo -3,2 proc. (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 790,8 tūkst. t), skystųjų krovinių perkrovimai sumažėjo -56,0 proc. (2009 m. sausį-gegužę perpilta 202,6 tūkst. t), o generalinių krovinių išaugo +6,0 proc. (2009 m. sausį-gegužę perkrauta 683,7 tūkst. t).
Pagrindinių krovinių, perkraunamų Liepojos uoste, 2009 m. pirmų penkių mėnesių krovos rezultatai buvo tokie: grūdų +11,4 proc. (perkrauta 673,3 tūkst. t, pokytis +69,0 tūkst. t), naftos produktų -67,1 proc. (perpilta 95,5 tūkst. t, pokytis -194,6 tūkst. t), metalų -1,9 proc. (perkrauta 229,1 tūkst. t, pokytis -4,4 tūkst. t), medienos -22,4 proc. (perkrauta 180,4 tūkst. t, pokytis -52,0 tūkst.t) mažiau nei per atitinkamą 2008 metų periodą. Konteinerių vienetų apyvarta Liepojos uoste š. m. sausio-gegužės mėn. siekė 300 TEU, t. y. -91,4 proc. arba -3 208 TEU.
K. Voveris
KVJUD Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa