Dėl Europos Sąjungos reglamentų

2004 01 15
Vandens transporto departamentas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos Valstybių Narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos sutartimi dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, nori atkreipti Jūsų dėmesį, kad nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą (2004 m. gegužės 1 d.) Lietuvos Respublikoje bus tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos reglamentai. Todėl pateikiame Europos Sąjungos reglamentų, susijusių su veiklos vandens transporto srityje reglamentavimu, sąrašą. Pažymime, kad minėti reglamentai įsigalios ir bus tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje nuo 2004-05-01 arba nuo konkrečiame reglamente nurodytos reglamento įsigaliojimo datos, jei ši data vėlesnė.
Kartu informuojame, jog su konkrečių reglamentų tekstais galite susipažinti Eurolex tinklalapyje, adresu http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/ind/en_analytical_index_07.html; su kai kurių reglamentų vertimais į lietuvių kalbą galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo tinklalapyje (www.lrs.lt).
 

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai