Klaipėdos uosto krovinių apyvarta viršija prognozes

2009 10 06
Klaipėdos uosto krovinių apyvarta viršija prognozes
Kroviniai
Krova
2009 / 2008,
2008 01-09
2009 01-09
%
Iš viso (t):
23.155.246,0
20.123.341,2
86,9
Skysti kroviniai
8.515.758,1
7.949.888,9
93,4
Birūs ir suverstiniai kroviniai
7.565.036,2
6.689.006,6
88,4
Generaliniai kroviniai
7.074.451,7
5.484.445,7
77,5
Konteineriai (TEU)
278.671
181.608
65,2
Ro-ro kroviniai (vnt.)
161.480
129.971
80,5
Laivai
6.165
5.339
86,6
Keleiviai, iš jų:
233.878
226.855
97,0
kruizinių laivų keleivių
32.461
33.512
103,2
Būtingės terminalas
6.861.976,7
6.419.653,2
93,6
Per tris 2009 metų ketvirčius Klaipėdos uoste perkrauta 20,12 mln. tonų jūrinių krovinių, t. y. -13,1 proc. arba 3,03 mln. t mažiau nei per atitinkamą 2008 m. laikotarpį, tačiau tai +1,1 proc. daugiau, negu prognozuota 2009-2011 m. Klaipėdos uosto strateginiame veiklos plane. Nuo š. m. gegužės mėn. Klaipėdos uosto vidutinė mėnesinė krovinių apyvarta sudaro 2,32 mln. tonų, dėl to skirtumas tarp 2008 ir 2009 m. krovos rezultatų kiekvieną mėnesį mažėja.
Didžiausi augimo tempai š. m. sausį-rugsėjį pasiekti birių ir suverstinių krovinių sektoriuje. Labiausiai augo žemės ūkio produktų (+218,1 tūkst. t, pokytis +22,0 proc.) bei birių durpių (+183,9 tūkst. t, pokytis +3,2 karto) perkrovimai. Taip pat krovinių apimčių didėjimas buvo stebimas melasos (+12,4 tūkst. t, pokytis +7,9 proc.) ir pakuotų trąšų (+9,3 tūkst. t, pokytis +3,3 proc.) krovoje, palyginti su 2008 m. trijų ketvirčių perkrovimais.
2009 m. pirmąjį rudens mėnesį perkrauta 2,28 mln. t krovinių, t. y. -8,1 proc. mažiau nei praėjusių metų rugsėjį.
Krova Klaipėdos uoste 2008 ir 2009 metų rugsėjo mėnesiais
Kroviniai
Krova
2009 / 2008,
2008 m. 9 mėn.
2009 m. 9 mėn.
%
Iš viso (t):
2.484.651,3
2.282.592,9
91,9
Skysti kroviniai
783.626,2
789.188,6
100,7
Birūs ir suverstiniai kroviniai
917.001,5
849.778,8
92,7
Generaliniai kroviniai
784.023,6
643.625,5
82,1
2009 m. pirmąjį rudens mėnesį skystų krovinių perkrovimai išliko praėjusių metų rugsėjo mėn. lygyje. Šių metų rugsėjį birių ir suverstinių krovinių apyvarta sumažėjo 7,3 proc., o generalinių krovinių -17.9 proc., palyginti su praėjusių metų rugsėju.
Skystų krovinių perkrovimus ir toliau labiausiai lemia naftos produktų apyvarta (2009 m. rugsėjį perpilta 684,7 tūkst. t, 2008 m. rugsėjį – 632,5 tūkst. t, pokytis +52,2 tūkst. t). Palyginti su 2008 metų rugsėjo mėn., labiausiai skystų krovinių apyvartoje sumažėjo trąšų perpylimai (2009 m. rugsėjį perpilta 76,8 tūkst. t, 2008 m. rugsėjį – 119,1 tūkst. t, pokytis -42,3 tūkst. t).
Lyginant 2009 ir 2008 m. rugsėjo mėn. krautų birių krovinių nomenklatūras, didžiausi teigiami pokyčiai stebimi metalo laužo (+29,8 tūkst. t, krauta 43,7 tūkst. t, pokytis +3,1 karto), durpių (+23,7 tūkst. t, krauta 30,8 tūkst. t, pokytis +4,3 karto) ir trąšų (+12,3 tūkst. t, krauta 540,4 tūkst. t, pokytis +2,3 proc.) perkrovimuose. 2009 m. pirmąjį rudens mėn. labiausiai mažėjo žemės ūkio produktų (-59,6 tūkst. t, krauta 159,3 tūkst. t, pokytis -27,2 proc.), naudingųjų iškasenų ir statybinių medžiagų (-36,8 tūkst. t, krauta 57,1 tūkst. t, pokytis -39,2 proc.), cukraus žaliavos (-21,5 tūkst. t, krauta 2,5 tūkst. t, pokytis -89,6 proc.) bei ferolydinių (-12,4 tūkst. t, krauta 11,9 tūkst. t, pokytis -50,9 proc.) krovos, palyginti su praėjusių metų rugsėjo mėn.
Generalinių krovinių nomenklatūroje 2009 m. rudens pradžioje krovinių apimčių augimo nebuvo. Labiausiai pagal apimtis š. m. rugsėjo mėn. mažėjo konteinerių (tonažo atžvilgiu) (-47,1 tūkst. t, perkrauta 237,3 tūkst. t, pokytis -16,6 proc.), Ro-Ro krovinių (tonažo atžvilgiu) (-46,6 tūkst. t, perkrauta 273,0 tūkst. t, pokytis -14,6 proc.) ir geležies bei plieno gaminių (-19,3 tūkst. t, perkrauta 15,7 tūkst. t, pokytis -55,6 proc.) perkrovimai, palyginti su praėjusių metų rugsėju.
Š. m. pirmąjį rudens mėn. konteinerių vienetų (skaičiuojant TEU) apyvarta uoste -37,9 proc. mažesnė nei 2008 metų rugsėjį (2009 m. rugsėjo mėn. perkrauta 19 315 TEU, pokytis -11 812 TEU). Ro-Ro vienetų perkrovimai sumažėjo -16,0 proc. (2009 m. rugsėjo mėn. perkrauta 14 953 vnt., pokytis -2 840 vnt.).
Būtingės terminale 2009 m. rugsėjo mėn. buvo perpilta 700,4 tūkst. tonų nevalytos naftos, t. y. terminalo pirmojo rudens mėn. krova 12,8 proc. mažesnė nei 2008 metų atitinkamo laikotarpio, kuomet buvo perpilta 802,8 tūkst. tonų nevalytos naftos.
2009 m. rugsėjo mėn. Klaipėdoje apsilankė 30,1 tūkst. keleivių, t. y. 2,9 proc. daugiau nei 2008 m. atitinkamu laikotarpiu.
Pasibaigus rugsėjui, tradiciškai pasibaigia ir kruizinės laivybos sezonas Klaipėdos uoste. Iš viso šiais metais Klaipėdos uostą aplankė 50 kruizinių laivų, atplukdžiusių 33 512 keleivių. 2009 m. sulaukta 4 laivais (+8,7 proc. prieaugis) bei 1051 keleiviu (+3,2 proc. prieaugis) daugiau nei praėjusio, t. y. 2008 m., sezono metu. Šie Klaipėdos uosto rodikliai ypač džiuginantys, atsižvelgiant į ekonominio sunkmečio įtaką pasaulinei kruizinės laivybos rinkai.
K. Voveris
Marketingo skyrius
Apklausa
X apklausa