Paraiškos investicijoms dėl uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo

Paraiškos investicijoms dėl uosto infrastruktūros pagerinimo ar sukūrimo

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomininkai, pageidaujantys, kad būtų sukurta nauja ar pagerinta esama uosto infrastruktūra, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai turi pateikti nustatytos formos paraišką.

Pareiškėjai teikia paraišką, kuri susideda iš:

  • bendrosios (MS Word formatu) dalies
  • specialiosios (MS Excel formatu) dalies
  • paraiškos priedų

Paraiška pildoma tik kompiuteriu ir teikiama pasirašyta popieriniu variantu bei kompiuterinėje laikmenoje (Word ir Excel formatu) arba teikiama kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Uosto direkcija pareiškėjo prašymu įsipareigoja gautus dokumentus registruoti ir saugoti kaip konfidencialią informaciją.

Dokumentai parsisiųsti:

PARAIŠKA DĖL UOSTO INFRASTRUKTŪROS INVESTICIJŲ

PARAIŠKOS SPECIALIOJI DALIS PARAIŠKOS

Informacija atnaujinta 2021-07-21

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa