Korupcijos prevencija

Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais.

Mūsų įmonėje taikomas nulinis korupcijos tolerancijos principas.

Uosto direkcija, vykdydama korupcijos prevenciją, prašo el. paštu pranesimas@port.lt tel. +370 46 499653 pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Uosto direkcijos darbuotojų veiksmus.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 3-240

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018-2019m. priemonių planas

2018-09-18 generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-226 "Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašo tvirtinimo"

2019-01-22 Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-17 "Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą ir specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašo pakeitimo"

Elgesio kodeksas

Pranešimo kanalai

Motyvuota išvada 2017

Motyvuota išvada 2018

Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašas

Pateikti pranešimą apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Uosto direkcijos darbuotojų veiksmus:

Dėkojame, Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta

Klaida! Neteisingai užpildyti laukai

Informacija atnaujinta 2019-06-07

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai