Korupcijos prevencija

Uosto direkcija siekia vykdyti savo veiklą pagal aukščiausius etikos reikalavimus bei principus, vadovaudamasi atvirumo, sąžiningumo, dorumo ir atsakingumo standartais.

Mūsų įmonėje taikomas nulinis korupcijos tolerancijos principas.

Uosto direkcija, vykdydama korupcijos prevenciją, prašo el. paštu pranesimas@port.lt tel. +370 46 499653 pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Uosto direkcijos darbuotojų veiksmus.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa (2019 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 3-167)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2019-2020 m. planas (2019  m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 3-167)

2018-09-18 generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-226 "Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos antikorupcinės politikos aprašo tvirtinimo"

2019-01-22 Generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-17 "Dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą ir specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos pateikimo apie asmenį, sąrašo pakeitimo"

Sertifikuota antikorupcijos vadybos sistema ISO 37001:2016

Elgesio kodeksas

Pranešimo kanalai

Motyvuota išvada 2017

Motyvuota išvada 2018

Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (antikorupcinių mokymų) tvarkos aprašas

Atmintinė Uosto direkcijos darbuotojams

Pateikti pranešimą apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio Uosto direkcijos darbuotojų veiksmus:

Dėkojame, Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta

Klaida! Neteisingai užpildyti laukai

Informacija atnaujinta 2019-10-02

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa