Pranešimo kanalai

Skatinant darbuotojų (ir trečiųjų šalių) sąmoningumą bei netoleranciją bet kokioms korupcijos formoms, galinčioms daryti neigiamą įtaką ar žalą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (toliau – Uosto direkcija) reputacijai ir įvaizdžiui, taip pat sudaryti sąlygas visomis formomis, taip pat ir anonimiškai pranešti apie antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus, Uosto direkcijos darbuotojų neteisėtus veiksmus, rangovų ar partnerių netinkamą elgesį, Uosto direkcija prašo pranešti apie:

 1. antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimus ar trūkumus;
 2. piktnaudžiavimą pareigomis, kyšininkavimą, papirkimą ar kitas korupcinio pobūdžio veikas;
 3. sukčiavimo ir apgaulės atvejus;
 4. privačių interesų deklaravimo taisyklių pažeidimus;
 5. pažeidimus atliekant viešuosius pirkimus;
 6. konfidencialios informacijos valdymo pažeidimus;
 7. darbų saugos pažeidimus (neblaivius darbuotojus ar pan.);
 8. rangovų ar partnerių netinkamą elgesį (sukčiavimą, piktnaudžiavimą pareigomis, bandymą daryti neteisėtą įtaką, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ar pan.);
 9. pavojus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 10. pavojus aplinkai;
 11. kliudymą arba neteisėtą poveikį teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 12. neteisėtą veiklos finansavimą;
 13. neteisėtą ar neskaidrų viešųjų lėšų ar turto naudojimą;
 14. neteisėtu būdu įgytą turtą;
 15. padaryto pažeidimo padarinių slėpimą, trukdymą nustatyti padarinių mastą;
 16. bet kokius kitus įtariamus pažeidimus ar galimai netinkamą elgesį.

Pateikti informaciją galima:

1. elektroniniu paštu pranesimas@port.lt;

2. palikti įrašą autoatsakiklyje (tel. Nr. +37046499653);

3. tiesiogiai antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojui;

4. užpildant formą žemiau.

 

Pranešimų kanalo pranešimai, pranešėjų tapatybė ir kontaktai bei kiti su pranešimu susiję duomenys laikomi konfidencialiais ir atskleistini tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Asmenų prašymų, skundų, pranešimų, taip pat ir anoniminių, gaunamų VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pranešimų kanalais, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas.

 

Dėkojame, Jūsų užklausa sėkmingai išsiųsta

Klaida! Neteisingai užpildyti laukai

Informacija atnaujinta 2022-01-13
Apklausa
X apklausa