ES bendrai finansuojami projektai

Pietinės dalies geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varnėnų g. iki Nevėžio g. II etapas – geležinkelio kelio įrengimas šalia esamo kelio Nr. 201 nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.

Projekto pavadinimas LT:
Pietinės dalies geležinkelių pertvarkymas atkarpoje nuo Varnėnų g. iki Nevėžio g. II etapas – geležinkelio kelio įrengimas šalia esamo kelio Nr. 201 nuo Varnėnų g. iki Sulupės g.

Projekto pavadinimas EN:

Projekto pavadinimas RU:

Eiles numeris: 5

Metai: 2007-2013

Programa LT:

Ekonomikos augimo veiksmų programa
5 prioritetas – transeuropinių transporto tinklų plėtra
Priemonė – valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, 1 projektas

Programa EN:

Programa RU:

Papildoma info LT:
pagrindiniai projekto tikslai: didėjant gabenamų krovinių apimtims Klaipėdos geležinkelio mazgo pietinėje dalyje, dėl riboto kelių pralaidumo AB „Lietuvos geležinkeliai“ nebegali laiku ir pakankamai aprūpinti vagonais krovos kompanijų. Tam, kad būtų sumažintos manevravimo, kai vagonai varomi uosto pietinėje dalyje įsikūrusioms krovos kompanijoms, eksploatacinės išlaidos, būtina įrengti antrąjį geležinkelio kelią (apie 1 km ilgio) nuo Varnėnų iki Sulupės g., lygiagretų geležinkelio vienkeliui Nr. 201.

Papildoma info EN:

Papildoma info RU:

Informacija atnaujinta 2020-08-24
Apklausa
X apklausa