Tarptautiniai projektai (2005–2007 metai)

Europos Sąjungos plėtra atvėrė Klaipėdos uostui galimybę pasinaudoti jos fondais vystant uosto infrastruktūrą, technologijas, atliekant mokslinius tiriamuosius darbus, pasikeičiant žiniomis ir patirtimi, tokiu būdu pritraukiant į Klaipėdos uostą krovinių ir keleivių srautus, investicijas, užtikrinant uosto saugumą, gamtosauginių reikalavimų laikymąsi.

Uosto direkcijai ypač buvo vertingas dalyvavimas ES finansuojamų Interreg III programos transporto projektuose: „East-West TC“, „Baltic Gateway Plus“, Cruise Baltic“, „DagoB“, InterBaltic“, Port-Net“, „Coastman“, „LogVas“, „InLoc“. Numatomas dalies šių projektų tęstinumas dar kartą užtikrino, kad partneriams jie tikrai buvo naudingi.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas ir akronimas

 

Planuotos įgyvendinti projekte veiklos
1. BALTIC CRUISE PROJECT (Baltijos kruizų projektas)  „BCP“ INTERREG III B

Bendros rinkodaros platformos sukūrimas vystant kruizinę laivybą Baltijos regione bei atskiruose uostose.

 

2. Promoting interregional co-operation of ports and multi-modal transport structures in the EU „PORT-NET“ INTERREG III C

Patirties bei informacijos mainai, regioninė uostų integracija. Konferencijos, studijos, apsikeitimas geriausiomis praktikomis.

 

3. Intermodality and Interoperability around the Baltic Sea – “INTERBALTIC” INTERREG III B

Rekomendacijos Europinės intermodalinės sistemos sukūrimui, siekiant užtikrinti intermodalinių paslaugų pasiūlos atitikimą vis augančiai paklausai. Baltijos jūros regioninės plėtros propagavimas.

 

4. Safe and Reliable Transport Chains of Dangerous Goods in the Baltic Sea Region “DAGOB”  INTERREG III B

Bendradarbiavimo tobulinimas tarp viešųjų bei privačiųjų organizacijų susijusių su pavojingų medžiagų transportavimų. Informacijos mainai.

 

5. Innovative Financing of Trans-national Transport Projects. „Baltic Gateway PLUS” INTERREG III B

RO-PAX laivybos linijos tarp Klaipėdos ir Swinoujscie galimybių studijos bei studijos dėl konteinerinio šaudyklinio traukinio jungiančio Klaipėdą su konteinerinio traukinio projektu Goteburgas - Kristianstadas atlikimas.

 

6. Logistic potential for value services in port-located areas. “LOG VAS” INTERREG III B

Logistinių grandinių, panaudojant uostų potencialą, kūrimas.

 

7. East-West Transnational Transport Corridor. Joint actions for strengthening the transport corridor Vilnius-Esbjerg via Klaipeda/Kaliningrad, Blekinge and Oresund. “EAST-WEST” INTERREG III B

Klaipėdos uosto bei geležinkelių sąsajų pralaidumo studijos atlikimas. Grafinio LIS (laivų identifikavimo sistemos) modulio sukūrimas. IX B koridoriaus efektyvesnio panaudojimo galimybės, tranzito Rytai – Vakarai propagavimas ir plėtra. Projektas labai aktualus Klaipėdos uostui ir AB “Lietuvos geležinkeliams”.

 

8. Coastal Zone Management in the Baltic Sea Region “COASTMAN” INTERREG III B

Tvarumo strategijų Baltijos jūros regiono pakrantės zonos valdyme vystymas bei įgyvendinimas.

 

Informacija atnaujinta 2020-11-24
Apklausa
X apklausa