Projektas TRANS PORT

Bringing neighbours closer

Uosto direkcija nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. kartu su partneriais vykdė Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą ,,Transporto ir uosto komunikacijų sistemų plėtra“ (Nr. LLIII-180), kurio tikslas – paskatinti Latvijos ir Lietuvos uostų bendradarbiavimą diegiant ir modernizuojant uostų ir transporto komunikacines sistemas. Projekte taip pat dalyvavo partneriai iš kaimyninių Latvijos Ventspilio ir Liepojos uostų, taip pat Kurzemės, Zemgalės, Latgalės regionų administracijos, Saldus savivaldybė, Mažeikių rajono savivaldybė ir VšĮ Šiaulių regiono vystymo agentūra. Bendras projekto biudžetas sudarė daugiau kaip 2 mln. 600 tūkst. litų, iš jų Uosto direkcijos dalis – 980 tūkst. litų.

Projektas buvo vykdomas dviem kryptimis: vystant glaudesnį kaimyninių uostų bendradarbiavimą kuriant ir modernizuojant šiuolaikines komunikacijų sistemas bei tiriant viešojo transporto pasienio regionuose vystymo poreikį ir galimybes.

Vykdydama projektą Uosto direkcija glaudžiai bendradarbiavo su Liepojos uostu, perduodama sukauptą patirtį eksploatuojant uosto vartų praėjimo-pravažiavimo techninės kontrolės sistemą. Projekto metu Uosto direkcija modernizavo anksčiau naudotą sistemą, užtikrindama geresnes technines ir vartotojiškas sistemos savybes, o Liepojos uostas tokią sistemą įsidiegė pirmą kartą.

Taip pat buvo papildyta nauju funkcionalumu Klaipėdos uoste naudojama Krovinių ir prekių informacinė sistema KIPIS – sukurta elektroninių dokumentų ilgalaikio saugojimo archyvavimo posistemė, sukurtas duomenų apsikeitimo su vartų techninės kontrolės sistema sąsajos modulis.

Uosto geografinė informacinė sistema PORT/GIS buvo išplėsta uosto akvatorijos komponentu, kuriuo galima registruoti akvatorijos gylių duomenis, sekti retrospektyvinę uosto gilinimo istoriją, formuoti techninius užsakymus uosto akvatorijos gylio matavimams ir pan. Sistema sujungta su uoste veikiančia meteorologinių sąlygų matavimo stotimi, automatine laivų atpažinimo sistema AIS bei povandeninių srovių matavimų kompleksu. Šios priemonės leidžia uosto laivybos operatoriams lengviau nustatyti laivybos uosto akvatorijoje sąlygas ir operatyviai priimti laivybos koordinavimui reikalingus sprendimus.

Šalia paminėtų sistemų programinės įrangos atnaujinimų ir papildymų buvo įsigyta ir techninė įranga, reikalinga užtikrinti šių sistemų sklandų veikimą: tarnybinė stotis, duomenų archyvavimo juostinė biblioteka, duomenų saugykla, dvi grafinio projektavimo darbo stotys bei keturi asmeniniai kompiuteriai.

Projekto metu buvo organizuojami seminarai ir darbo grupių susitikimai, kurių metu buvo derinamos projekto partnerių vykdomos priemonės ir keičiamasi patirtimi. Kartu su kitų uostų atstovais, Uosto direkcijos specialistas dalyvavo patirties apsikeitimo seminare Barselonos uoste. Vizito metu nagrinėjo šio uosto patirtį naudojant GPS pagrindu veikiančias sistemas uosto bujose ir tokios patirties pritaikymo galimybes Ventspilio uoste.

Parengė
Algimantas Žygus

Informacija atnaujinta 2018-08-28

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai