Radaro bokšto Smiltynėje architektūrinės koncepcijos

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija buvo paskelbusi atvirą architektūrinės koncepcijos konkursą uosto radiolokacinės kontrolės sistemos bokšto koncepcijai sukurti. Kaip galėtų atrodyti uosto laivybos saugumui reikalingas statinys pasiūlymus pateikė keturi dalyviai, tačiau vienas pasiūlymas, neatitikęs pirkimo dokumentų reikalavimų, buvo atmestas.

Architektūrinės koncepcijos darbai nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 20 d. bus eksponuojami Uosto direkcijos 1 aukšto posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėdoje, darbo dienomis 8.00-17.00 val. bei portale www.portofklaipeda.lt.

Spalio 20 d. 13 val. kviečiame dalyvauti viešajame svarstyme. Posėdis - virtualioje erdvėje. Nuoroda.

Pranešimas spaudai

1. BUČIUS

Įvadas

Bučius - žuvų gaudyklė su piltuvo formos gerkle. Lietuvoje iš seno daryta iš lazdyno karkaso, apipinto karklo ar žilvičio vytelėmis, aptraukto kanapiniu ar lininiu audiniu.

Projekto įdėjai / koncepcija

Radarų bokštas – BUČIUS - Kuršių nerijos žvejų naudotas, gal kiek šiuo metu pamiršta žvejybos įrankį. Radaras kaip virtualus tinklas  gaudo (seka) laivus (kaip žuvį). Nesančio karkaso struktūra tarsi karklo vytelės, linkstančios nuo atšiauraus pajūrio vėjo, bet vis tiek besistiebiančios į dangų. Vytelės (metalo karkasas) formuoja cilindrine tinklo formą. Surūdijusio metalo plokštumos (pušies žievė) tarsi apsauga nuo išorės (esmę - medžio šerdį – komunikacijų koridorių). Vidinė šviesa (bokšto pašvietimas naktį) tarsi kelrodis, žibalinės lempos (žvakės) namų jaukumas.

Tai duokle mūsų praeičiai ir atminimas ateičiai. Bokštas mus pasitinka ir išlydi.

2. GYVAS

Projekto įdėjai / koncepcija

Graikų kalba "bionika" reiškia "gyvas".

Smiltynė – gyva savo augalija, tad projekte siekiama jautriai pažvelgti į supančią aplinką ir kurti bionišką statinį, darniai įsiliejantį į pušynų horizontą. Senųjų pajūrio pušynų fragmentų likę nedaug, tad statiniu lyg užpildoma tuštuma, formuojama natūrali harmonija – bokšto aikštelės projektuojamos žvelgiant į pušies lajų išdėstymą. Stengiamasi išlaikyti statinio vertikalią pusiausvyrą aikšteles projektuojant priešingomis kryptimis, fasade sukuriant medžio vainikų atkartojimą. Ruduo miškuose neatsiejamas nuo aušroje spindinčių voratinklių, tad aikštelių laikančiosios konstrukcijos iš paukščio skrydžio sukuria voro nuaustus fragmentus. Pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų profiliai kildami į viršų liaunėja, sukurdami medžio kamieno silueto atkartojimą. Įrangai reikalingi konteineriai pristatomi bokšto šonuose, pavaizduodami tvirtas šaknis birioje smėlio dangoje. Statinys formuoja nuolatos augančios ir į dangų besistiebiančios darnos vaizdinį.

3. KOPA

Smiltynė - Klaipėdos miesto dalis, priklausanti  Kuršių nerijos nacionaliniam parkui (UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo teritorija). Smiltynę, esančią Klaipėdos miesto vakariniame pakraštyje, su centru jungia perkėlos - senoji ir naujoji. Radaro bokštas projektuojamas prie naujosios perkėlos Smiltynėje, vakariniame Kuršių marių krante. Bokšto vieta puikiai apžvelgiama iš Klaipėdos miesto žemyninės dalies bendrame Kuršių nerijos kraštovaizdyje.

Architektūrinę koncepciją įkvėpė projektuojamą vieta supanti aplinka bei gretimybės. Skirtingomis fasadų išraiškos priemonėmis atspindėti du priešingus kontekstus. Radaro bokštas tampa lyg svertu Kuršių nerijos gamtai ir uostamiesčiui. Dėl šios priežasties, į jūros pusę orientuota bokšto dalis supanašėja su Kuršių nerijai būdinga paraboline vėjo supustyta kopa, o uostamiesčio pusėje išlaikomas miestui būdingas statiškumas. Siūlomas bokštas atspindi vietą, yra kontekstualus ir darniai įsilieja į subtilų Kuršių nerijos kraštovaizdį.

Informacija atnaujinta 2020-10-19

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa