Teisinė informacija

Dėl uosto teritorijos teisinio įregistravimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

1993 m. lapkričio 3 d. Nr. 822 
Vilnius

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS TEISINIO ĮREGISTRAVIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:   
1. Priskirti  Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui teritorijąir akvatoriją (pagal priedą).   
2. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės       
2000 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 582 (nuo 2000 m. birželio  1 d.) (Žin., 2000, Nr. 44-1263)   
3. Patvirtinti  rezervinių teritorijų, reikalingų Klaipėdosvalstybiniam jūrų uostui plėsti, sąrašą (pridedama).   
4. Įpareigoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijojeesančias  įmones,   įstaigas  ir   organizacijas  iki  1993  m.lapkričio 30 d.  sudaryti su  Klaipėdos valstybinio  jūrų uostodirekcija uosto teritorijų nuomos sutartis.   
5. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės       
2009 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1426 (nuo 2009 m. lapkričio 11 d.) (Žin., 2009, Nr. 134-5845 )   
5.1. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės         
2009 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1426 (nuo 2009 m. lapkričio 11 d.) (Žin., 2009, Nr. 134-5845 )   
5.2. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės       
2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1070 (nuo 2004 m. rugpjūčio 31 d.) (Žin., 2004, Nr. 133-4799)   
6. Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės       
2009 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1426 (nuo 2009 m. lapkričio 11 d.) (Žin., 2009, Nr. 134-5845)

Ministras Pirmininkas                 Adolfas Šleževičius   
Susisiekimo ministras                 Jonas Biržiškis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1993 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 822
(priedas)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 1043
(redakcija)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 646
(redakcija)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 20 d. nutarimo Nr. 54
(redakcija)

 

Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priskirtos žemės ir akvatorijos sąrašas

I. UOSTO ŽEMĖ

Sklypo numeris Sklypo plotas (hektarais)
1; 3; 4; 5; 7; 15 487,0239
8 0,2175
9 0,2152
10 14,9599
12 6,9529
13 0,0393
14 0,9591
16 2,4653
17 1,3655
18 3,2559
19 1,2911
20 0,1093
21 0,0694
23 11,5443
24 0,0649
25 0,1043
26 0,3846
27 21,3798
28 0,0597
Iš viso 552,4619

 

II. AKVATORIJA

Sklypo numeris Akvatorijos dalys Plotas (hektarais)
2 Uosto vidinė akvatorija 589,9647
11 Uosto vidinė akvatorija 17,6079
22 Uosto vidinė akvatorija 269,6896
18-1 Uosto vidinė akvatorija 7,7134
6

Uosto išorinis reidas tarp taškų:
55°48´00 N 20°45´00 E
55°48´00 N 21°03´58 E
55°43´31 N 21°04´59 E
55°43´24 N 21°05´25 E
55°43´19 N 21°05´38 E
55°43´17 N 21°05´38 E 
55°43´19 N 21°05´01 E
55°39´00 N 21°06´01 E
55°40´28 N 20°50´00 E
55°41´17 N 20°45´00 E

30 849
Iš viso 31733,9756

 

III. REZERVINIŲ TERITORIJŲ, REIKALINGŲ KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM JŪRŲ UOSTUI PLĖSTI, SĄRAŠAS

Teritorijos pavadinimasSklypo numerisPlotas (hektarais)

AB "Klaipėdos nafta" plėsti skirta teritorija

1.1 9,5673
Teritorija prie šiaurinio molo
1.1b 2,5
Teritorija tarp Nemuno ir Žalgirio gatvių 1.5 4,9
Teritorija tarp Kairių gatvės Klaipėdoje, Stragnų kaimo Klaipėdos rajone ir Vilhelmo kanalo vandenvietės

336,5

Iš viso

353,4673


Plačiau

Informacija atnaujinta 2019-10-13

Renginiai

Viešieji pirkimai

Visi pirkimai