Teisinė informacija

Informacinės sistemos "LUVIS" naudojimo sąlygos

ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACINĖS SISTEMOS LUVIS NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 27 d. Nr. V-51
Klaipėda


Siekdamas sudaryti prielaidas Klaipėdos uoste veikiančioms įmonėms naudoti Laivybos uoste valdymo informacinę sistemą:
1.  T v i r t i n u Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) naudojimo sąlygas (pridedama).
2.   P a v e d u  Technologijų skyriaus viršininkui Algimantui Žygui užtikrinti šiuo įsakymu patvirtintų informacinių sistemų naudojimo sąlygų vykdymo kontrolę.
3.  N u r o d a u Rinkodaros skyriaus rinkodaros specialistui Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) naudojimo sąlygas paskelbti internetiniame portale www.portofklaipeda.lt.
4.  P a v e d u Bendrojo skyriaus dokumentų valdymo specialistams su šiuo įsakymu supažindinti A. Žygų ir I. Novikovą.


Generalinis direktorius                  Arvydas Vaitkus

 

Parengė

Algimantas Žygus
2014-02-24

 

Informacinės sistemos „LUVIS“ naudojimo sąlygos

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa