Teisinė informacija

"KIPIS" naudojimo sąlygos

VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACINIŲ SISTEMŲ "LIS" IR "KIPIS" NAUDOJIMO SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

2010 m. kovo 18 d. Nr. V-71
Klaipėda

Siekdamas sudaryti prielaidas Klaipėdos uoste veikiančioms įmonėms ir įstaigoms naudoti Laivo informacinę sistemą bei Krovinių ir prekių informacinę sistemą:

1. T v i r t i n u :
1.1. Laivo informacinės sistemos (LIS) naudojimo sąlygas (pridedama);
1.2. Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) naudojimo sąlygas (pridedama):
2. P a v e d u Informacinių technologijų skyriaus viršininkui Algimantui Žygui užtikrinti šiuo įsakymu patvirtintų informacinių sistemų naudojimo sąlygų vykdymo kontrolę.

Generalinis direktorius  Eugenijus Gentvilas

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) naudojimo sąlygos iki 2021-12-31

Pakeitimai nuo 2022-01-01:

2021-11-15 įsakymas Nr. V-204

Krovinių ir prekių informacinės sistemos (KIPIS) naudojimo sąlygos nuo 2022-01-01

Informacija atnaujinta 2021-11-08

Renginiai

Pirkimai

Visi pirkimai
Apklausa
X apklausa